Số MỘt ví DỤ Ứng dụng của môn lý thuyếT Ô TÔ chuẩn bị cho tự HỌc và Ôn tập thi đỀ thi mở. Lời nói đầu


Hướng dẫn: Chủ yếu vận dụng phương trình tiêu hao nhiên liệu khi chyển động  đều để tính toán cho một trường hợp cụ thể.  Câu 13tải về 281.21 Kb.
Chế độ xem pdf
trang5/9
Chuyển đổi dữ liệu18.06.2022
Kích281.21 Kb.
#52402
1   2   3   4   5   6   7   8   9
MỘT SỐ CÂU HỎI THI ÔN TẬP MÔN LÝ THUYẾT Ô TÔ

Hướng dẫn: Chủ yếu vận dụng phương trình tiêu hao nhiên liệu khi chyển động 
đều để tính toán cho một trường hợp cụ thể. 
Câu 13
 
Một xe ô tô chuyển động đều trên đường bằng ở tay số i
ti
 nào đó. 
Hãy xác định tốc độ V
kt
 khi đó tiêu hao nhiên liệu theo quãng đường là ít nhất. 
(Nếu ô tô thay đổi tỉ số truyền sang tay số thấp hơn thì tốc độ kinh tế sẽ thay đổi 
như thế nào?) 
Cho các thông số: m[kg], η
tl
 , Cx, S[m
2
], f, đồ thị đặc tính ngoài động cơ Pe(ω
e
), 
đồ thị THNL động cơ g
e
(n
e
). 
Hướng dẫn: Chủ yếu vận dụng việc xây dựng đặc tính THNL cho một trường 
hợp cụ thể và biện luận ảnh hưởng của tỉ số truyền tới tốc độ kinh tế. 
 
Câu 14:  Một xe ô tô chuyển động đều với tốc độ cao trên đường bằng. Hãy xác 
định sự thay đổi tải trọng pháp tuyến trên 2 cầu so với trường hợp tải trọng tĩnh 
( ô tô đứng yên)? Sự thay đổi tải trọng này có ảnh hưởng gì tới tốc độ cực đại 
của ô tôtrong trường hợp ô tô có cầu trước hoặc cầu sau chủ động? Hãy phân 
tích theo quan điểm khả năng bám. 
Hướng dẫn: 
- Xác định tải trọng pháp tuyến trong 2 trường hợp tĩnh và động. 
- Chú ý trường hợp cầu trước chủ động, phân tích việc giảm sự bám do đầu xe 
bị bốc lên.
Câu 15: Hãy xác định góc dốc tối đa mà ô tô có thể leo được theo quan điểm 
lực kéo cực đại từ động cơ truyền xuống và quan điểm bám tại bánh xe chủ động 
trong 2 trường hợp: Ô tô có cầu trước chủ động và ô tô có cầu sau chủ động. 
Phát biểu tính cơ động của xe có 2 cầu chủ động trong trường hợp này. Cho các thông số: mô men xoắn cực đại của động cơ Memax,các thông số của 
hệ thống truyền lực i
tl 1…n
 , η
tl
, m[kg], r[m], tọa độ trọng tâm a,b,hg [m], f, hệ số 
bám φ. 

tải về 281.21 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương