Số MỘt ví DỤ Ứng dụng của môn lý thuyếT Ô TÔ chuẩn bị cho tự HỌc và Ôn tập thi đỀ thi mở. Lời nói đầu


Hướng dẫn: Áp dụng phương pháp tính toán thông thường.  Câu 8tải về 281.21 Kb.
Chế độ xem pdf
trang4/9
Chuyển đổi dữ liệu18.06.2022
Kích281.21 Kb.
#52402
1   2   3   4   5   6   7   8   9
MỘT SỐ CÂU HỎI THI ÔN TẬP MÔN LÝ THUYẾT Ô TÔ

Hướng dẫn: Áp dụng phương pháp tính toán thông thường. 
Câu 8: Hãy đề xuất phương pháp xác định độ dốc cực đại thực tế của ô tô khi kể 
đến tổn hao do trượt tại bánh xe chủ động. 
Tham khảo các thông tin: 
- P
k
α
 = Công suất truyền từ động cơ – công suất mất mát do trượt Pδ. 
- Pδ = Fk.Vδ 
- Vδ = V – V
0

- Đặc tính r
l
 = r – λ
F
. Fk 
- Giả thiết rằng khi leo dốc cực đại cầu chủ động chưa đạt tới giới hạn bám. 
Hướng dẫn: Vấn đề chủ yếu là xác định phần công suất mất mát do trượt ớ 
chế độ này. Căn cứ vào giả thiết chế độ leo dốc cực đại có thể xác định được 
F
k
i
, V
i
từ đó xác định được bán kính lăn, tốc độ thực tế và công suất trượt. Câu 9: Hãy chứng minh rằng đối với bất kỳ xe ô tô nào thì gia tốc cực đại khi 
tăng tốc hoặc gia tốc chậm dần cực đại khi phanh hãm cứng không thể vượt quá 
giá trị 8 m/s
2
. Giả thiết rằng ô tô chuyển động trên đường có hệ số bám φ = 0.8. 
 Hệ thống kiểm soát lực kéo hoặc hệ thống phanh chống hãm cứng ABS có thể 
cải thiện được tình hình này để nâng cao gia tốc chuyển động và gia tốc phanh? 
Hướng dẫn:
- Bắt đầu từ sơ đồ lực tác dụng lên ô tô khi phanh, chứng minh quan hệ J
max

φ.g 
- Trình bày đặc tính trượt khi phanh, phân tích ưu điểm của ABS. 
Câu 10: Hãy lựa chọn giá trị tỉ số truyền cực tiểu và cực đại của hệ thống truyền 
lực nhằm đảm bảo cho xe đạt tốc độ cực đại yêu cầu [V
max
] và độ dốc cực đại 
[i
max
] . Cho các thông số: Memax, K
M
, m, η
tl
, r, φ, a,b,h
g
 , xe có cầu trước chủ 
động.
Hướng dẫn: Chủ yếu lưu ý khái niệm hạn chế giá trị tỉ số truyền cực đại theo 
giới hạn bám và xác định tải trọng pháp tuyến cho một trường hợp cụ thể. 
Câu 11: Từ phương trình tiêu hao nhiên liệu của ô tô hãy phân tích ảnh hưởng 
của các yếu tố sau đây tới THNL của ô tô: 
-  Tải trọng của xe. 
- Tốc độ chuyển động. 
- Áp suất khí trong lốp. 
- Hình dạng khí động học của xe. 
- Hệ số cản mặt đường ψ. 
- Hệ thống truyền lực cơ khí và thủy cơ. 
 
Câu 12: Hãy xác định THNL theo quãng đường q
d
 của một xe ô tô khi chuyển 
động đều với tốc độ V[m/s] ở tay số i
tl
 cho trước trên đường bằng. Cho các thông số: m[kg], η
tl
 , Cx, S[m
2
], f, đồ thị đặc tính ngoài động cơ Pe(ω
e
), 
đồ thị THNL động cơ g
e
(n

,Y
p
). 

tải về 281.21 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương