Số MỘt ví DỤ Ứng dụng của môn lý thuyếT Ô TÔ chuẩn bị cho tự HỌc và Ôn tập thi đỀ thi mở. Lời nói đầutải về 281.21 Kb.
Chế độ xem pdf
trang2/9
Chuyển đổi dữ liệu18.06.2022
Kích281.21 Kb.
#52402
1   2   3   4   5   6   7   8   9
MỘT SỐ CÂU HỎI THI ÔN TẬP MÔN LÝ THUYẾT Ô TÔ

Hướng dẫn: 
- Vẽ hình và đặt các lực lên xe. 
- Giải thích các lực và kí hiệu, đơn vị. 
- Xác định lực kéo lớn nhất từ động cơ truyền xuống. 
- Xác định tải trọng pháp tuyến trên cầu chủ động. 
- Biện luận về lực kéo lớn nhất có thể có ở cầu chủ động. 
- Các giả thiết tính toán độ dốc cực đại. 
- Lập phương trình và giải. 
 
Câu 2: Cho đồ thị đặc tính ngoài của động cơ Me(ω
e
) và các thông số của hệ thống 
truyền lực i
tl 1…n
 , η
tl
, m[kg], r[m], tọa độ trọng tâm a,b,h
g
 . Hãy xác định: 
-  Độ dốc lớn nhất i
max
 của xe bằng phương pháp đồ thị cân bằng lực kéo (bỏ 
qua sự trượt giữa bánh xe và mặt đường). 
-  Nếu kể tới sự trượt giữa bánh xe và mặt đường thì độ dốc tính ở trên có thể 
sẽ thay đổi như thế nào? Biết rằng ô tô có cầu trước chủ động và chuyển động 
trên đường có hệ số bám là φ. 
Hướng dẫn: 
- Trình bày cách vẽ đồ thị cân bằng lực kéo 
- Phân tích trạng thái leo dốc cực đại để chỉ ra giá trị MaxI tương đương với lực 
cản dốc cực đại, từ đó tính ra độ dốc cực đại. 
- Nêu điều kiện bám của cầu trước. 
- Tính phản lực pháp tuyến cầu trước (có chứa góc α). 
- Tính góc dốc khi coi lực kéo bằng giới hạn bám (góc dốc lớn nhất theo quan 
điểm bám). 
- Biện luận 2 trường hợp: nếu góc dốc tính theo phương pháp 1 nhỏ hơn góc 
dốc theo bám thì công nhận kết quả này, ngược lại phải sử dụng kết quả tính 
theo bám là kết quả thực tế. 
Câu 3:  Hãy chứng minh rằng ở cùng một vị trí bàn đạp ga và trên cùng một loại 
đường thì các giá trị lực kéo tiếp tuyến F
k
 ,độ trượt δ
k
là lớn nhất ở tay số I ,trong 
khi bán kính lăn r
l
 , tốc độ thực tế V và hệ số bám ngang φ
y
 lớn nhất ở tay số n.
tải về 281.21 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương