SỔ liên lạC ĐIỆn tử-vnpt school-smstải về 10.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích10.52 Kb.
SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ-VNPT SCHOOL-SMS

-------------------

 • Hệ thống SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ là một công cụ đắc lực phục vụ cho việc thông tin giữa NHÀ TRƯỜNG và GIA ĐÌNH học sinh. Mọi thông tin cần trao đổi giữa Nhà trường với PHHS, các thông tin về học tập, sinh hoạt của học sinh sẽ được thông báo đến PHHS một cách nhanh chóng và chính xác.

 • Hệ thống kết nối với phụ huynh và nhà trường tức thời thông qua hệ thống nhắn tin SMS.

 • Gửi các thông báo của Nhà trường (thông báo họp, thông báo thi v.v...) đến PH và HS.

 • Thông báo học sinh vắng mặt : Ngay sau khi điểm danh PHHS sẽ nhận được tin nhắn nếu học sinh là con em của mình vắng mặt có phép hay không phép.

CHỨC NĂNG

 • Tin học sinh gặp sự cố: Khi HS gặp một sự cố bất thường trong nhà trường , PHHS sẽ nhận được tin nhắn ngay.

 • Điểm bình quân từng môn học hàng tháng : Sau khi nhà trường tổng kết điểm hàng tháng, PHHS sẽ nhận được tin nhắn điểm trung bình của từng môn học tháng đó.

 • Điểm học kỳ : Sau khi nhà trường tổng kết điểm học kỳ, PHHS sẽ nhận được tin nhắn điểm trung bình của từng môn học kỳ đó.

 • Điểm tổng kết cuối năm học: được nhắn tin sau khi tổng kết điểm cuối năm.

 • Được quyền truy cập để xem các thông tin trên tại trang web trường.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 • Hệ thống này hoạt động theo 2 phương thức:

  • Tự động nhắn tin đến máy HS, PHHS khi có thông tin mới.

  • Đăng ký sử dụng với nhà trường.

 • Có Điện thoại di động (không phân biệt mạng di động), máy Gphone, Homephone, hoặc máy điện thoại cố định có chức năng nhắn tin.

 • PHHS, HS gởi truy vấn đếnsố 8x88 bằng điện thoại di động hay sử dụng hộp tin 1080 của VNPT Sóc Trăng.

 • Ngoài việc được tự động cung cấp các thông tin như trên, PHHS có thể nhắn tin đến số 6065 hoặc 6565 để biết các thông tin như sau :

Soạn tin cú pháp: DST nhắn đến 8088 để biết điểm môn học đến thời điểm nhắn tin.

Trong đó: DST: mã bắt buộcTen môn hoc: là tên môn học cần xem điểm. Ví dụ: TOAN, LY, HOA ,SINH,VAN, SU, DIA, NN (NGOẠI NGỮ), TIN (TIN HỌC), TD (THỂ DỤC), Nhac, CN,........

Số thứ tự học sinh trong lớp: liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để biết thứ tự học sinh trong lớp.

Ví dụ nhắn tin với cú pháp:

DST TOAN 011 6/6 12 gởi đến 8088 quí vị sẽ nhận được các cột điểm môn toán của em hoc sinh có thứ tự 12 lớp 6/6 của trường THCS Kế Sách. (Giá cước 8088 là 500đ/tin nhắn)
: uploads -> Files -> pub dir
pub dir -> Nghị định số 79/2006/NĐ-cp, ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược
pub dir -> Nghị quyết củA Ủy ban thưỜng vụ quốc hộI
pub dir -> Bm-hapi-13-09 Dïng trong tr­êng hîp dù ¸n ®Çu t­ g¾n víi thµnh lËp Chi nh¸nh Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
pub dir -> BỘ TÀi chính số: 11660 /btc-tct v/v chính sách thuế tndn đối với lĩnh vực xã hội hoá. CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
pub dir -> QuyếT ĐỊnh của thống đỐc ngân hàng nhà NƯỚc việt nam số 03/2006/QĐ-nhnn ngàY 18 tháng 01 NĂM 2006 VỀ việc kinh doanh vàng trên tài khoảN Ở NƯỚc ngoàI
pub dir -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
pub dir -> Quy đỊnh chung điều Phạm VI điều chỉnh
pub dir -> Thực hiện Nghị định số 08/2001/NĐ-cp ngày 22/02/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện
pub dir -> CỦa ngưỜi làm ngàNH, nghề kinh doanh có ĐIỀu kiệN
pub dir -> Thông tư 825/2000/tt-bkhcnmt (03/05/2000)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương