SỞ khoa học và CÔng nghệ thành phố HỒ chí minhtải về 45.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích45.04 Kb.

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTRUNG TÂM THÔNG TIN

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Số: 93/TĐTT-TTTT

V/v Thẩm định thông tin đề tài nghiên cứu


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm2007

Kính gởi:

- Phòng Quản lý Khoa học


Sở Khoa học và Công nghệ

- ThS. Cổ Đức Trọng


Trung Tâm Thông Tin Khoa học và Công nghệ đã tiến hành thẩm định thông tin các tư liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất 2 loại nấm bào ngư mới phục vụ nội tiêu và xuất khẩu” do Công ty TNHH Linh chi Vi Na chủ trì và ThS. Cổ Đức Trọng là chủ nhiệm đề tài. Trong phạm vi các nguồn thông tin tiếp cận được, Trung Tâm Thông Tin có ý kiến như sau:

Ngoài các tài liệu đã nêu trong phiếu khảo sát thông tin, còn có các tài liệu, nghiên cứu liên quan đến từng khía cạnh của nội dung đề tài, cụ thể: 1. NƯỚC NGOÀI:

  1. Sáng chế:

   • JP2006034121. Method For Producing Pleurotus Citrinopileatus Extract Powder. Phương pháp sản xuất nấm Pleurotus Citrinopileatus, tác giả Fujii Tokio; Yanagihara Sachiko, 09/02/2006.

   • JP10075739. Production of mushroom mycelium food material containing concentrated mineral ingredient therein. Sản xuất nấm ăn chứa nhiều chất therein, tác giả Iwahara Masayoshi, 24/03/1998

  2. Sách:

   • Psilocybin Production. Sự sản xuất nấm. Tác giả Adam Gottlieb,minh họa Larry Todd. nhà xuất bản Ronin Publishing; Second Edition edition, 07/07/1997.

   • Mushroom Cultivator: A Practical Guide to Growing Mushrooms at Home. Việc trồng nấm-hướng dẫn trồng nấm tại nhà. Tác giả Paul Stamets, J. S. Chilton, nhà xuất bản Agarikon Press, 12/1983.

  3. Bài báo:

   • Mushroom Cultivation and Marketing. Sự trồng trọt và tiếp thị nấm. Theo http://attra.ncat.org.

   • Low Cost Mushroom Production at Home : sự sản xuất nấm chi phí thấp tại nhà. Tác giả Arzeena Hamir.

   • Mushroom production. Sự sản xuất nấm. Theo http://www2.dpi.qld.gov.au

   • Producing mushrooms. Sản xuất nấm. Tóm tắt: sự sản xuất nấm không giống như việc trồng các vườn rau thông thường, bởi vì nấm không phải là rau, nấm và cây nấm không cần chất diệp lục, vì thế chúng không cần ánh sáng mà phụ thuộc vào môi trường nuôi dưỡng đặc biệt...

 2. TRONG NƯỚC:

  1. Đề tài nghiên cứu:

   • Phát triển công nghệ sản xuất nấm dược liệu phục vụ tăng cường sức khoẻ - Phụ lục. Chủ nhiệm Nguyễn Thị Chính, Cơ quan chủ trì Trường Đại học KHTN, Cơ quan chủ quản ĐHQG Hà Nội, thời gian kết thúc 2005. Tóm tắt: Tập hợp số liệu về: Chủng vi sinh vật; Quy trình công nghệ; Hợp đồng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Công trình công bố và các công trình có liên quan; Mô hình và thiết bị; phiếu phân tích; đánh giá chất lượng sản phẩm, v.v...

   • Triển khai ứng dụng công nghệ sản xuất các loại nấm có năng suất, chất lượng cao tại Khánh Hoà, Chủ nhiệm: Lê Thị Diệp Thảo, Cơ quan chủ trì: Sở KHCN Khánh Hoà, Thời gian kết thúc: 2003. (Tóm tắt: Đã tiếp nhận quy trình công nghệ sản xuất các chủng meo giống, nuôi trồng, chế biến và xử lý chất thải sau thu hoạch nấm của 4 loại nấm: rơm, mộc nhĩ, sò, linh chi tại Trung tâm Công nghệ Sinh học Thực vật, Viện Di truyền Nông nghiệp. Nuôi cấy các chủng meo giống đầu dòng thuần chủng cho năng suất chất lượng cao: nhân meo cấp I, II và III của 4 giống nấm rơm, mộc nhĩ, sò, linh chi; Đã xây dựng được 3 cơ sở nhân meo cấp I, II, III của 4 giống nấm nói trên).

   • Nghiên cứu chọn tạo các loại giống nấm ăn và nấm dược liệu quý ở Việt Nam Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Đống, Cơ quan chủ trì: Trung tâm Công nghệ Sinh học Thực vật, Cơ quan chủ quản : Bộ NN và PTNT. (Tóm tắt: Điều tra, khảo sát, thu thập các giống nấm hiện có tại một số cơ sở nghiên cứu và sản xuất giống nấm trong nước. Đánh giá thực trạng về: chủng loại, năng suất, chất lượng các loại giống nấm ở Việt Nam; Sưu tầm, phân lập, nhập nội và chọn tạo một số giống nấm ăn và nấm dược liệu trong tự nhiên ở các vùng sinh thái khác nhau. Đánh giá về đặc điểm sinh thái và chất lượng các chủng giống như: nấm mỡ, nấm sò, nấm rơm v.v... Nghiên cứu phục tráng, lưu giữ và bảo quản nguồn gen nhằm cung cấp giống nguyên chủng có năng suất, chất lượng cao, không bị thoái hoá cho các cơ sở giống nấm hiện nay. Xây dựng quy trình nhân giống nấm nguyên chủng cấp I, II, III đối với các chủng giống nấm đã được chọn tạo ra, phục vụ nhu cầu phát triển nấm của các địa phương. Nghiên cứu xây dựng các qui trình công nghệ nuôi trồng, bảo quản, chế biến nấm thích hợp với các chủng loại giống nấm đã được chọn tạo, đạt năng suất, chất lượng nhằm phổ biến cho các hộ nông dân và các đơn vị sản xuất kinh doanh nấm trong nước).

   • Báo cáo kết quả dự án: Xây dựng mô hình chế biến nấm rơm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu tại tỉnh Trà Vinh, Chủ nhiệm: Lê Văn Quang, Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học công nghệ và Môi trường tỉnh Trà Vinh, Cơ quan chủ quản: Bộ Khoa học và Công nghệ, Thời gian kết thúc: 2003. (Tóm tắt: Kết quả xây dựng mô hình sơ chế nấm rơm trong dân; Kết quả xây dựng mô hình xưởng chế biến nấm rơm).

  2. Sách:

   • Hướng dẫn nuôi trồng nấm ăn trong gia đình. Tác giả Hoàng Nam, Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, 2002.

   • Sổ tay hướng dẫn trồng nấm. Tác giả Lê Duy Thắng, Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2001.

   • Sinh học và kỹ thuật nuôi trồng nấm ăn. Tác giả Trịnh Tam Kiệt, Vũ Mai Liên, Đoàn Văn Vệ b.s, xuất bản, phát hành H: Nông nghiệp, 1986.

   • Ý nghĩa kinh tế quốc dân của nấm ăn. Một số đặc điểm sinh học, kỹ thuật nuôi trồng và chế biến các loại nấm (nấm mỡ, nấm hương, nấm rơm, ...)

   • Kỹ thuật trồng nấm ăn và dưa hấu. Xuất bản, phát hành Cao Bằng : Sở khoa học Công nghệ và Môi trường Cao Bằng, 1999.

   • Phổ biến kinh nghiệm và kỹ thuật trồng nấm ăn, trồng dưa hấu. Chuẩn bị các điều kiện và các bước trồng nấm, dưa hấu.

   • Tổ chức sản xuất một số loại nấm ăn ở trang trại & gia đình: Nấm mỡ, nấm rơm, nấm sò. Tác giả Trần Đình Đằng, Nguyễn Hữu Ngoan. xuất bản, phát hành Tp. Hồ Chí Minh: Nông nghiệp, 2005.

   • Trình bày một số vấn đề chung về nấm, tổ chức sản xuất một số loại nấm ăn như: nấm mỡ, nấm rơm, nấm sò; Một số điều cần chú ý về thị trường tiêu thụ nấm ăn và công tác sản xuất giống nấm.

   • Tài liệu thực nghiệm dạy nghề trồng nấm ăn: Dùng cho giáo viên, học sinh các trường PTDTNT các tỉnh phía Bắc. Tác giả Đinh Xuân Linh. Xuất bản, phát hành H: Giáo dục, 2004.

   • Giáo trình hướng dẫn kĩ thuật trồng mộc nhĩ, nấm sò, nấm mỡ, nấm rơm, nấm hương, nấm linh chi và sơ chế các loại nấm ăn, kèm theo bài tập thực hành.

   • Kỹ thuật trồng một số loài nấm ăn thông dụng. Tác giả Văn Mỹ Dung. Xuất bản, phát hành Tp. Hồ Chí Minh: Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 1979.

   • Một số đặc điểm và giá trị của nấm, những nguyên tắc trong kỹ thuật trồng nấm (nguyên liệu, giống, khí hậu), phân biệt, cách trồng, chăm sóc, bảo quản, chế biến một số loài nấm như nấm rơm, nấm mèo, nấm bào ngư.

   • Công nghệ nuôi trồng nấm. T.1. Tác giả Nguyễn Lân Dũng. - H.: Nông nghiệp, 2001.

   • Kỹ Thuật Nuôi Trồng Nấm Mỡ, Nấm Rơm, Nấm Sò, Nấm Hương Và Mộc Nhĩ. Tác giả GS. TS. Đường Hồng Dật (Biên soạn). Nhà xuất bản Hà Nội.

   • Nấm Ăn - Cơ Sở Khoa Học Và Công Nghệ Nuôi Trồng. Tác giả PGS. PTS. Nguyễn Hữu Đống (Chủ biên).

   • Công Nghệ Nuôi Trồng Nấm (Tập II). Tác giả GS.TS. Nguyễn Lân Dũng. Nhà xuất bản Nông nghiệp.

   • Nấm ăn - cơ sở khoa học và công nghệ nuôi trồng. Tác giả Nguyễn Hữu Đống, Đinh Xuân Linh, Nguyễn Thi Sơn. Nhà xuất bản Nông nghiệp.

   • Hướng dẫn nuôi trồng nấm ăn trong gia đình. Tác giả Hoàng Nam. Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc.

  3. Sáng chế

   • Phương pháp nuôi cấy nấm ăn (Pleurotus ostreatus Fr.). Tác giả V.I.Phomina. (Tóm tắt: Sáng chế liên quan đến nông nghiệp và lâm nghiệp, cụ thể là nuôi cấy nhân tạo nấm ăn trong các khu trồng cây (rừng trồng). Mục đích sáng chế - nâng cao thu hoạch nấm, 1983).

  4. Bài báo, tạp chí:

   • Nấm bào ngư dai (Pleurotus Pulmonarius) ở Việt Nam. Tác giả Lê Xuân Thám, Tạp chí dược học, 2000.

   • Trung tâm công nghệ sinh học thực vật - địa chỉ tin cậy về chuyển giao công nghệ sản xuất nấm. Tác giả Nguyễn Công Mai, Tạp chí hoạt động khoa học, Nhà xuất bản Ủy ban khoa học kỹ thuật nhà nước, 2003.

   • Kết quả nghiên cứu công nghệ nuôi trồng nấm linh chi trên đất bã mía. Tác giả Ngô Xuân Nghiễn. Nhà xuất bản Bộ nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm, 2002.

   • Thử nghiệm sản xuất giống và phát triển nuôi trồng một số loài nấm ăn. Tác giả Nguyễn Tuấn Hảo, Nhà xuất bản Nông nghiệp. Tóm tắt: Nấm ăn là loài thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng và có giá trị kinh tế cao, ở nước ta, khí hậu mùa đông không lạnh lắm, mùa hè nóng và ẩm, thích hợp với nhiều loại nấm. Vật liệu nuôi trồng nấm rất dồi dào, đó là phụ phẩm nông, lâm nghiệp.

   • Nghiên cứu tận dụng bã đã trồng nấm linh chi để làm giá thể trồng nấm bào ngư và tạo sinh khối sợi nấm giàu protein. Tác giả Nguyễn Duy Lâm, TC Sinh học 2002, V.24, no.4.

   • Lên men nhiều lần trên mạt cưa gỗ để sản xuất nấm Linh Chi, nấm Bào Ngư và sinh khối giàu protein. Tác giả Nguyễn Duy Lâm, Tuyển tập báo cáo khoa học hội nghị toàn quốc lần thứ ba -Vật lý và kỹ thuật hạt nhân 2000 tr.237-244. - 65.41 kdm. - 68.35.

   • Nghiên cứu công nghệ hoá tài nguyên nấm bào ngư mới Pleurotus blaoensis thám sp. mới tìm ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Tác giả Trần Hữu Độ, Lê Xuân Thám, Hoàng Nghĩa Dũng , tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ 2000 no.1, tr.11-13. - 68.35 kdm.

   • Nghiên cứu nấm bào ngư Pleurotus spp. trên cơ chất chứa nước thải công nghiệp chế biến cao su. Tác giả Phạm Huy Quốc, Trần Hữu Dộ, Nguyễn Duy Hang,.. TC Khoa học và công nghệ 1999, V.37, no.6, tr.16-21. - 61.73 kdm

   • Bến Tre sản xuất thành công nấm bào ngư từ mùn dừa. Tác giả D.Thúy. - Tuổi trẻ, 13/01/2004. - Tr. 7

   • Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ Bến Tre đã thành công bước đầu với đề tài: "Nghiên cứu sản xuất nấm bào ngư, nấm rơm trên cơ chất sẵn có (mùn dừa). Kỹ sư Trương Thanh Tân, chủ nhiệm đề tài cho biết nấm phát triển mạnh , đạt hiệu suất thu hồi cao trên các mẫu mùn dừa. Trung bình 1kg nguyên liệu thành phẩm cho thu hoạch 0,3kg nấm tươi.

   • Nấm bào ngư và nuôi trồng. - Kiến thức gia đình, 1998. - Tr.95

   • Nuôi trồng nấm bào ngư. - Khoa học phổ thông phụ san, 5/2001. - Tr.55

   • Nuôi nấm bào ngư. Tác giả Trương Ngọc Tuệ. - Sài Gòn giải phóng, 04/10/2001. - Tr. 6

   • Nuôi nấm không đòi hỏi nhiều vốn, mà kỹ thuật cũng chẳng quá khó, nhưng điều quan trọng có tính chất quyết định là phải có meo giống tốt. Khi chăm sóc cần giữ không khí luôn thoáng mát, nhiệt độ không quá 20 độ C. Phun nước đều đặn 2 - 3 lần/ngày.

   • Kỹ thuật nuôi trồng nấm bào ngư Nhật (Pleurotus eryngii). Tác giả Trần Thị Thưa (Số 4 năm 2006).

   • Sản xuất nấm bào ngư trên cơ chất rơm-Hướng làm giàu mới cho nông dân ( 2005-03-01 09:44:47 ). Theo http://www.cesti.gov.vn.

   • Mô hình trồng nấm bào ngư Nhật cho thu nhập ổn định. Theo http://www.dost-bentre.gov.vn.

   • Trồng nấm bào ngư trên bụi xơ dừa. Theo http://www.chebien.gov.vn

   • Kỹ thuật trồng nấm bào ngư. Tác giả Nguyễn Hoài Vững, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN.

   • Xây dựng mô hình trồng nấm Bào ngư cho các nông hộ tại xã Hội An, huyện Chợ Mới. Theo http://sokhoahoccn.angiang.gov.vn

  5. Báo cáo khoa học

   • Nghiên cứu công nghệ nuôi trồng và chế biến nấm ăn đạt hiệu quả cao. Nội dung tóm tắt: Nghiên cứu tồn trữ và tạo các giống nấm mới có đặc tính mong muốn và các quy trình công nghệ sản xuất giống ở quy mô lớn. Nghiên cứu hoàn chỉnh công nghệ nuôi trồng các loài nấm ăn chính. Thăm dò công nghệ nuôi trồng nấm trong các điều kiện đặc biệt.

   • Hoàn thiện quy trình công nghệ nuôi trồng nấm ăn cho vùng ngoại thành TP. HCM. Tác giả Lê Duy Thắng. nhà xuất bản: Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM, Năm xuất bản 1997. Tóm tắt khái quát tình hình phát triển trồng nấm tại các tỉnh phía nam và Tp.Hồ Chí Minh. Nghiên cứu phương pháp trồng nấm trong phòng thí nghiệm để cải thiện quy trình và nuôi trồng thử nghiệm trong thực tiễn. Nghiên cứu cải thiện quy trình nuôi trồng nấm rơm.

  6. Thiết bị chào bán:

   • VN03TMS532. Công nghệ trồng nấm rơm - Hướng dẫn cách nhân giống, giữ giống và sản xuất nấm thành phẩm. Công nghệ thực hiện như sau: Giống nấm rơm cao sản → Nhân giống trong môi trường đặc hiệu → Nhân giống trong sản xuất → Sản xuất → Thu hồi → Thành phẩm - Sản phẩm tạo ra: + Phân bón từ quá trình sản xuất nấm + Nấm rơm dùng trong thực phẩm, 2003.

   • VN011221 2255. Quy trình kỹ thuật trồng nấm bào ngư

   • VN011221 1. Quy trình công nghệ sản xuất các loại nấm: Nấm rơm, nấm mỡ, nấm sò, nấm mộc nhĩ, nấm hương, nấm linh chi trên nguyên liệu rơm rạ, mùn cưa, bã mía.

   • Công nghệ sản xuất nấm vân chi và các chế phẩm. Ngày đăng ký 16/06/2005, Ngày công bố 11/05/2005, Xuất xứ công nghệ/Thiết bị Việt Nam, Lĩnh vực ứng dụng Công nghệ sinh học, thực phẩm, hoá chất

Xin thông báo kết quả thẩm định của chúng tôi.

Trân trọng./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, ĐBTT.


KT. GIÁM ĐỐC

(Đã ký)
PGĐ. Lương Tú Sơn


BM-TĐĐT-04 LBH:01 LSĐ:00 Ngày BH:23/03/2007 Trang /7

: images -> cesti -> files -> DETAI -> De%20tai%20theo%20nganh -> Nong%20Lam%20Ngu%20nghiep -> nam2007
nam2007 -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
Nong%20Lam%20Ngu%20nghiep -> SỞ khoa học và CÔng nghệ thành phố HỒ chí minh
nam2007 -> SỞ khoa học và CÔng nghệ
Nong%20Lam%20Ngu%20nghiep -> "Đánh giá một số dòng lan lai mới (Dendrobium) được tạo ra từ Trung tâm Công nghệ sinh học tp. Hồ Chí Minh, tiến tới công nhận giống" do Trung tâm Công nghệ Sinh học Tp. Hồ Chí Minh chủ trì và ThS
Nong%20Lam%20Ngu%20nghiep -> “Tiếp nhận, nghiên cứu các điều kiện thích hợp để bảo tồn Ex Situ 100 loài lan hiếm Việt Nam từ Ucraina và đưa vào nhân giống in vitro một số loài tuyển chọn”
Nong%20Lam%20Ngu%20nghiep -> “Xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác Sâm Bố Chính (Hibiscus sagittifolius Kurz var quinquelobus Gagnep) theo hướng nông nghiệp hữu cơ”
Nong%20Lam%20Ngu%20nghiep -> “Nghiên cứu ứng dụng và hoàn thiện công nghệ khí canh trong sản xuất sinh khối rễ cây dược liệu và nhân giống vô tính cây trồng”
Nong%20Lam%20Ngu%20nghiep -> TP. HỒ chí minh trung tâm thông tin khoa học công nghệ
Nong%20Lam%20Ngu%20nghiep -> “Nghiên cứu quy trình sản xuất chitooligosaccharides và một số dẫn xuất, khảo sát hoạt tính kháng khuẩn và tạo chế phẩm bổ sung thức ăn vật nuôi”
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương