SỞ KẾ hoạch và ĐẦu tư CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


Tăng cường huy động nguồn thu, kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu chi ngân sách, tăng cường hiệu quả đầu tư côngtải về 468.86 Kb.
trang3/6
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích468.86 Kb.
1   2   3   4   5   6

2. Tăng cường huy động nguồn thu, kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu chi ngân sách, tăng cường hiệu quả đầu tư công

Tiếp tục theo dõi kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự kiến nhu cầu chi phát sinh, đánh giá khả năng cân đối thu - chi ngân sách để kịp thời có các giải pháp điều hành ngân sách. Điều hành dự toán chi ngân sách chặt chẽ, theo đúng dự toán được duyệt và đúng chế độ tiêu chuẩn định mức quy định. Tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách và tài sản công, thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí trong quản lý chi tiêu ngân sách.

Tăng cường rà soát, xác định và phân loại nợ thuế để có kế hoạch cụ thể đôn đốc, thu nộp nợ thuế kịp thời; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế; xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về thu ngân sách nhà nước.

Tiếp tục tập trung xử lý các khoản nợ tạm ứng ngân sách, thanh quyết toán các công trình, dự án, thu hồi vốn để bổ sung nguồn chi đầu tư phát triển; thường xuyên rà soát tình hình xử lý, thu hồi tạm ứng. Đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương quyết toán các công trình, dự án hoàn thành, thực hiện nghiêm các biện pháp chế tài đối với các chủ đầu tư không nộp hồ sơ quyết toán. Rà soát, đề xuất điều chỉnh vốn; ưu tiên bố trí vốn cho các dự án công trình cấp bách, công trình có khả năng hoàn thành trong năm 2014.

Tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 09/QĐ-TTg, làm việc với Ủy ban nhân dân các quận - huyện để đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; hậu kiểm việc triển khai sắp xếp nhà đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, qua đó khai thác thêm nguồn lực từ nhà đất để bổ sung nguồn vốn cho đầu tư phát triển.

3. Công tác quản lý nhà nước về đô thị

a) Tiếp tục thực hiện các công tác quy hoạch được phê duyệt và triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình nhà ở trên địa bàn

Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 1309/KH-UBND ngày 28 tháng 03 năm 2014 về triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 gắn với thực hiện Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025.

Phấn đấu đến cuối năm 2014, phát triển 8 triệu m2 diện tích sàn xây dựng, nâng diện tích nhà ở bình quân đầu người lên 16,8 m2/người. Tổng kết chương trình nhà ở giai đoạn 2011 - 2015. Triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình nhà ở (nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, ký túc xá sinh viên, chung cư hư hỏng, nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở tái định cư,…).

Tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong việc định hướng, kiểm soát và điều tiết để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, ổn định. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 2196/CT-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp tăng cường quản lý thị trường bất động sản.b) Tăng cường quản lý phát triển hạ tầng đô thị

Tập trung chỉ đạo điều hành, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hạ tầng đô thị trọng điểm, cấp bách như: đường Phạm văn Đồng (đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành Đai Ngoài); cầu Kinh Thanh Đa; 10 cầu trên Tỉnh lộ 9; xây dựng tường rào dọc bờ kênh tuyến Đại lộ Đông Tây; lắp đặt lan can an toàn dọc kênh Tàu Hủ - Bến Nghé; hệ thống thoát nước khu dân cư Bình Chiểu và khu dân cư bên ngoài khu công nghệ cao; nâng cấp đường và xây dựng hệ thống thoát nước đường Đào Sư Tích; Cầu Kênh Lộ; Tỉnh lộ 10; Tỉnh lộ 10B; đường vào trường Đại học Sài Gòn; xây dựng nhà máy nước Thủ Đức 3; Chống sạt lở kênh Thanh Đa - đoạn 1.2 và 1.4; dự án Nâng cấp Đô thị - TP4 và các công trình chống ngập trọng điểm.

Hoàn tất các thủ tục để chuẩn bị khởi công xây dựng các công trình: nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Huệ; xây dựng đường nối từ đường Thái Văn Lung đến đường Tôn Đức Thắng; cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện mặt đường Vành đai phía Đông; xây dựng cầu TL9 trên đường Nguyễn Văn Bứa; thảm bê-tông nhựa mặt đường trục Bắc-Nam giai đoạn 2; xây dựng tuyến đường nối từ nút giao thông cầu Bà Chiêm đến Khu công nghiệp Hiệp Phước...

Đẩy nhanh công tác thanh quyết toán các dự án đã hoàn thành trong năm 2013 sớm đưa tài sản vào tính khấu hao, góp phần tăng nguồn vốn đầu tư cho công tác phát triển mạng lưới cấp nước.c) Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý đất đai. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Đất đai. Xây dựng quy chế quản lý, khai thác sử dụng và cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai theo Thông tư 04/2013/TT-BTNMT ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hoàn thành việc đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai tại địa phương, kết nối tra cứu thông tin đất đai tại các quận-huyện. Xây dựng kế hoạch thực hiện thí điểm phân vùng giá trị đất tại các Quận 6, 9 và Bình Thạnh; các quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất trên địa bàn thành phố phù hợp với Luật Đất đai năm 2013.

Tăng cường thanh tra kiểm tra về bảo vệ môi trường; các hoạt động thu gom vận chuyển và xử lý chất thải; thực hiện nghiêm quy trình thẩm định và phê duyệt hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thuộc Chương trình giảm ô nhiễm môi trường; công tác lập quy hoạch xử lý chất thải rắn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050.4. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm, phòng, chống dịch bệnh; phát triển khoa học và công nghệ; tăng cường hoạt động truyền thông

a) Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân

Tập trung tổ chức thành công các sự kiện lễ hội chính trị lớn trong 6 tháng cuối năm.

Triển khai xây dựng Dự án Sân khấu học đường và phương án nâng cao chất lượng biểu diễn phục vụ ngoại thành; tiếp tục xây dựng Đề án thực hiện chương trình hành động số 45-CTrHĐ/TU ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học - nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Triển khai tổ chức các giải thể thao phong trào phục vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn; đăng cai tổ chức giải thể thao cấp thành phố, toàn quốc và quốc tế và tập trung công tác xây dựng lực lượng chuẩn bị tham dự và thi đấu đạt thành tích tốt Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII tại Nam Định, ASIAD lần thứ 17 tại Hàn Quốc, Olympic trẻ lần II tại Trung Quốc năm 2014 và Đại hội Thể thao biển châu Á tại Thái Lan.b) Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chất lượng nguồn nhân lực

Triển khai thực hiện Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về Kế hoạch huy động trẻ đến trường và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2014 - 2015. Phấn đấu hoàn thành các dự án xây dựng trường học chuyển tiếp từ năm 2013 sang năm 2014 để đưa vào sử dụng 1.527 phòng học xây mới phục vụ cho năm học 2014 - 201515.

Triển khai thí điểm “Đổi mới giáo dục-đào tạo ở lớp 1,2,3” Đề án thí điểm đột phá thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh (giáo dục theo hướng hiện đại).

Triển khai và hoàn thành công tác tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng đã được phê duyệt tại Quyết định số 6284/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, qua đó bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi, cán bộ khoa học, công nghệ các lĩnh vực then chốt, mũi nhọn của thành phố, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển thành phố theo Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/8/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.c) Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục chủ động giám sát dịch tể, đặc biệt là các bệnh dịch như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, thủy đậu…; triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình sức khỏe của thành phố, chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; chủ động phòng, chống các bệnh không lây nhiễm; tiếp tục chuyển giao kỹ thuật, trang thiết bị hỗ trợ cho tuyến tỉnh; xây dựng Đề án nâng cao năng lực đội ngũ y tế dự phòng. Củng cố và phát triển mạng lưới y tế, đặc biệt tuyến y tế cơ sở, y tế dự phòng; xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực tuyến y tế cơ sở đặc biệt là tuyến bệnh viện quận- huyện; bổ sung nhân lực, trang thiết bị y tế để nâng cao năng lực y tế tuyến cơ sở.

Triển khai mô hình Viện - Trường giữa Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch - Bệnh viện Nhân dân 115; phối hợp Trường - Viện giữa Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch và các bệnh viện thành phố, quận - huyện trong việc đào tạo sinh viên đại học và sau đại học.

d) Thực hiện chính sách an sinh xã hội, công tác giải quyết việc làm

Xây dựng dự án “Quy hoạch phát triển dạy nghề đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025”; xây dựng và triển khai kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát cơ sở dạy nghề hoạt động trên địa bàn thành phố để lập cơ sở dữ liệu về công tác quản lý dạy nghề giai đoạn 2011 - 2015. Tiếp tục thực hiện “Chương trình nâng cao chất lượng đào tạo nghề của thành phố giai đoạn 2011 - 2015” theo Quyết định số 6954/QĐ- UBND ngày 23/12/2013 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện chương trình nhánh nâng cao chất lượng đào tạo nghề Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015.

Tổ chức khảo sát, rà soát nắm chắc thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố đi sâu vào từng nhóm đối tượng địa bàn cụ thể. Tăng cường thông tin tuyên truyền về hoạt động giảm nghèo thông qua các chương trình phối hợp liên kết với báo, đài phát thanh, truyền hình thực hiện các chuyên mục thông tin. Nghiên cứu xây dựng và nhân rộng một số mô hình giảm nghèo có hiệu quả, mô hình tổ hợp tác của người nghèo, hộ nghèo.

đ) Phát triển khoa học và công nghệ; tăng cường hoạt động truyền thông

Triển khai và hoàn thành đúng tiến độ thực hiện kế hoạch hoạt động nghiên cứu và các hoạt động khoa học và công nghệ khác; tổ chức sơ tuyển đề tài, công trình nghiên cứu khoa học cho kế hoạch năm 2015. Đẩy mạnh hoạt động chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu sau nghiệm thu. Triển khai thực hiện thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong danh sách các sản phẩm đã được thành phố phê duyệt. Tiếp tục triển khai thí điểm đánh giá một số chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ theo chuẩn mực quốc tế, phù hợp đặc thù Việt Nam.

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo, đài tổ chức tuyên truyền phục vụ 6 Chương trình đột phá, những chương trình trọng điểm khác theo chỉ đạo của Bộ và thành phố, tuyên truyền pháp luật với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan, cung cấp thông tin cho báo chí để đảm bảo tuyên truyền kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Thực hiện tốt qui chế người phát ngôn. Xây dựng Đề án Quy hoạch báo chí thành phố đến năm 2020.

5. Tập trung thực hiện có hiệu quả 6 Chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX. Chuẩn bị sơ kết 5 năm thực hiện 6 chương trình đột phá của thành phố. Nâng cao trách nhiệm của cơ quan thường trực từng chương trình trong việc kiểm tra, đánh giá, đề ra các giải pháp mới từ thực tiễn để nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo bước chuyển biến tích cực trong việc thực hiện từng chương trình đột phá trong những năm tiếp theo.

6. Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế - văn hóa: Tổ chức đón tiếp chu đáo và trọng thị các khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức có hiệu quả các đoàn Lãnh đạo thành phố đi công tác nước ngoài. Xây dựng Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các thỏa thuận quốc tế đã ký kết; tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế theo phương châm đa dạng hóa đối tác, đa dạng hóa lĩnh vực, chú trọng hiệu quả hợp tác.

7. Bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, tập trung đấu tranh các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, kéo giảm các vụ án hình sự. Triển khai các giải pháp đồng bộ kéo giảm tai nạn giao thông. Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm kết hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thực hiện tốt quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2014; bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu ở cả 3 cấp về số lượng và chất lượng.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục quốc phòng - an ninh phù hợp từng đối tượng.

Tập trung hướng dẫn, đôn đốc lực lượng phòng cháy chữa cháy quận - huyện tiếp tục thực hiện các biện pháp, giải pháp để chuyển hóa 04 khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao còn lại trên địa bàn thành phố. Triển khai thực hiện Luật bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy. Triển khai thực hiện Quyết định 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy (lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành). Triển khai thực hiện Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2014 về ban hành Quy chế hoạt động của lực lượng dân phòng. Tổ chức diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy tàu du lịch Bến Nghé cấp thành phố vào quý III/2014.

8. Tập trung cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

9. Tăng cường công tác vận động nhân dân, phát động phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng cuối năm 2014. Triển khai xây dựng Kế hoạch kinh tế - văn hóa - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và chuẩn bị chu đáo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Ất Mùi - 2015. Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch 2010 - 2015 và xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 phục vụ công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp diễn ra vào năm 2015.
Phần thứ hai

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2015

I. BỐI CẢNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC

Bước sang năm 2015, tăng trưởng kinh tế thế giới dự báo sẽ tiếp tục phục hồi nhẹ, song nguy cơ giảm tăng trưởng tại các nền kinh tế đang phát triển sẽ là rất lớn, tốc độ tăng trưởng của các nước kinh tế mới nổi ở khu vực Châu Âu và kinh tế Nga được dự báo sẽ bị giảm so với dự báo trước đó do nguy cơ đe dọa từ khủng hoảng Ukraina. Theo dự báo của Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF, 4/2014), tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế thế giới năm 2015 được dự báo ở mức 3,9%16. Tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2015 được dự báo tăng nhẹ ở mức 5,3%, trong khi giá cả, đặc biệt giá dầu là khó xác định do ảnh hưởng nhiều đến ổn định chính trị các khu vực thế giới.

Năm 2015 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015. Dự báo năm 2015, sự ổn định phục hồi và tăng trưởng của kinh tế thế giới cũng như nền kinh tế Việt Nam thoát đáy và phục hồi tăng trưởng. Kinh tế thành phố năm 2015 dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, việc phát triển các ngành dịch vụ và công nghiệp mũi nhọn tiếp tục được chú trọng phát triển.

Tuy nhiên, việc tham gia vào các hiệp định thương mại tự do đa phương như TPP và các hiệp định song phương, ngoài những lợi ích có thể đem lại cho xuất khẩu các mặt hàng chiến lược của Việt Nam thì các ngành sản xuất trong nước cũng được dự báo là chịu tác động tiêu cực nếu như không có các biện pháp hỗ trợ phù hợp và kịp thời, đặc biệt là đối với ngành nông nghiệp. Bên cạnh đó, trong trường hợp Trung Quốc tiếp tục xâm phạm chủ quyền trái phép đối với nước ta, có thể dẫn tới những ảnh hưởng xấu tới quan hệ kinh tế giữa hai nước, từ đó ảnh hưởng tới kinh tế nước ta. Diễn biến tranh chấp trên Biển Đông tác động đến quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng như kỳ vọng vào tác động của tiến trình chính sách cải cách đổi mới kinh tế trong nước sẽ là một trong những yếu tố quan trọng nhất tác động đến tăng trưởng kinh tế 2015.

Tăng trưởng kinh tế 2015 của cả nước được dự báo diễn ra theo 2 kịch bản:

Kịch bản tăng trưởng thấp, tăng trưởng GDP cả nước dự báo ở mức 6%, kịch bản này có nhiều khả năng xảy ra hơn nếu tình hình chính trị thế giới tuy chưa ổn định nhưng không có quá nhiều biến động ảnh hưởng mạnh đến tăng trưởng kinh tế và thương mại thế giới và khu vực. Trong nước, kinh tế vẫn còn có khó khăn do vừa phải thực hiện tiến trình cải cách kinh tế, vừa phải đối phó với những tác động tiêu cực phát sinh trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Với kịch bản này, thành phố dự kiến tăng trưởng GDP ở mức 9,5%.Kịch bản tăng trưởng cao, tăng trưởng GDP cả nước dự báo ở mức 6,2%, có thể đạt được nếu tình hình kinh tế, chính trị thế giới ổn định, tác động tích cực đến kinh tế Việt Nam. Tiến trình đổi mới bắt đầu có những kết quả ban đầu, mặc dù khó có khả năng hồi phục mạnh nhưng nền kinh tế đã có những bước chuyển vững chắc hơn. Với kịch bản này, thành phố dự kiến tăng trưởng GDP ở mức 10%17.

II. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2015

1. Mục tiêu tổng quát

Đẩy nhanh tốc độ phát triển gắn với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, đẩy mạnh thực hiện 6 chương trình đột phá, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, bảo đảm phát triển bền vững, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.2. Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2015 (28 chỉ tiêu)

a) Các chỉ tiêu kinh tế (04 chỉ tiêu)

(1) Tổng sản phẩm trong nước (GDP) trên địa bàn dự kiến tăng khoảng 9,5-10% so với năm 2014.    (2) Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội dự kiến chiếm khoảng 30% GDP.

Sở Công thương xây dựng chỉ tiêu kế hoạch:

(3) Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu (%)

(4) Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (%).

b) Các chỉ tiêu xã hội (12 chỉ tiêu)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng chỉ tiêu kế hoạch:

(1) Số lao động được giải quyết việc làm (người)

(2) Số lao động được tạo việc làm mới (người)

(3) Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề (%)

(4) Tỷ lệ thất nghiệp (%)

(5) Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí của thành phố (%)Sở Y tế xây dựng chỉ tiêu kế hoạch:

(6) Tỷ lệ sinh: (‰)

(7) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng: (%)

(8) Số giường bệnh trên 1 vạn dân: (giường)

(9) Số bác sĩ trên 1 vạn dân: (bác sĩ)

Sở Xây dựng xây dựng chỉ tiêu kế hoạch:

(10) Diện tích nhà ở bình quân đầu người (m)Sở Giao thông Vận tải xây dựng chỉ tiêu kế hoạch:

(11) Số vụ ùn tắc giao thông trên 30 phút ở địa bàn thành phố

(12) Số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông

c) Các chỉ tiêu môi trường (12 chỉ tiêu)

Sở Giao thông Vận tải xây dựng chỉ tiêu kế hoạch:

(1) Số lượt người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng (triệu lượt người)Tổng công ty cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV xây dựng chỉ tiêu kế hoạch:

(2) Tỷ lệ hộ dân đô thị được cấp nước sạch (%)

(3) Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh (%)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng chỉ tiêu kế hoạch:

(4) Tỷ lệ diện tích che phủ rừng và cây xanh phân tán quy đổi trên tổng diện tích đất tự nhiên đến cuối năm 2015 (%)Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng chỉ tiêu kế hoạch:

(5) Tỷ lệ chất thải rắn thông thường ở đô thị được thu gom, xử lý (%)

(6) Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại được thu gom, xử lý (%)

(7) Tỷ lệ chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý (%)

(8) Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường (%)

(9) Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý (%)Sở Y tế xây dựng chỉ tiêu kế hoạch:

(10) Tỷ lệ xử lý nước thải y tế (%)Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố xây dựng chỉ tiêu kế hoạch:

(11) Số điểm ngập nước do mưa được giảm trên tổng số các điểm ngập nước hiện nay (điểm)

(12) Số điểm ngập nước do triều được giảm trên tổng số các điểm ngập nước hiện nay (điểm)

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH VÀ LĨNH VỰC

1. Về phát triển kinh tế

a) Triển khai hiệu quả các giải pháp chính sách của Trung ương, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố, tập trung nguồn lực thực hiện Đề án Tái cấu trúc kinh tế thành phố giai đoạn 2013-2020. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố (GDP) phấn đấu đạt 9,5%-10%; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Chủ động, triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, nhanh chóng sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đẩy mạnh cổ phần hóa, bán phần vốn nhà nước không cần nắm giữ, bao gồm cả những doanh nghiệp đang kinh doanh có hiệu quả theo nguyên tắc thị trường. Thường xuyên đối thoại, lắng nghe để có những điều chỉnh cơ chế, chính sách phù hợp, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạp, quản lý và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp nhà nước. Thực hiện công khai, minh bạch về kết quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Tập trung vào các giải pháp về giảm chi phí gia nhập thị trường, đất đai; cải thiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư nâng cao chất lượng hoạt động để tăng hiệu quả đầu tư nước ngoài và giúp phát triển các ngành quan trọng của thành phố. Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức đối thoại chính sách theo từng chuyên đề, lĩnh vực nhằm kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.
1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương