SỞ KẾ hoạch và ĐẦu tư CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 468.86 Kb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích468.86 Kb.
  1   2   3   4   5   6


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2014


KHUNG HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2015 ____________­­­­­­­­­________

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ

KHẢ NĂNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM 2014
Tại kỳ họp thứ mười hai, Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII đã thông qua Nghị quyết số 38/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2014, với mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; kinh tế thành phố đạt tốc độ tăng trưởng hợp lý và tập trung nâng cao chất lượng, tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố, đẩy mạnh thực hiện 6 chương trình đột phá, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân; bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2014, dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2014; Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành các Quyết định, Chỉ thị, Kế hoạch về điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2014, xây dựng các chương trình cụ thể và tổ chức thực hiện; đồng thời chỉ đạo các Sở, ban, ngành, quận - huyện, các doanh nghiệp trực thuộc thành phố tập trung mọi nguồn lực quyết tâm vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; kết quả cụ thể như sau:I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM

1. Kinh tế thành phố tiếp tục phục hồi tăng trưởng ổn định, tình hình sản xuất kinh doanh có nhiều chuyển biến tích cực

1.1. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên địa bàn thành phố quý II tăng 8,7% (quý I tăng 7,7%), 6 tháng đầu năm ước đạt 378.915 tỷ đồng, tăng 8,2% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7,9%). Mức tăng này cao hơn cùng kỳ 2 năm liên tiếp1, cho thấy tình hình kinh tế ổn định so các năm 2012, 2013. Khu vực dịch vụ tăng 9,6% (cùng kỳ tăng 9,1%), chiếm 59,4% tổng GDP; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,4% (cùng kỳ tăng 6,2%), chiếm 39,8% GDP; khu vực nông nghiệp tăng 6% (cùng kỳ tăng 7%), chiếm 0,9% GDP.

1.2. Thương mại - Dịch vụ

a) Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm ước đạt 312.147 tỷ đồng, tăng 12,8% (cùng kỳ tăng 11,14%). Trong đó, thương mại tăng 14%; khách sạn nhà hàng tăng 12%; du lịch lữ hành tăng 14%. Nếu loại trừ biến động giá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 7,7% (cùng kỳ tăng 8,1%).b) Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 14,2 tỷ đô-la Mỹ, tăng 5,7% (cùng kỳ tăng 6,2%). Nếu không tính dầu thô, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 10,3 tỷ đô-la Mỹ, tăng 5,7% (cùng kỳ tăng 6,1%)2.

Kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 12,4 tỷ đô-la Mỹ, giảm 2,2% (cùng kỳ tăng 15,5%). Một số mặt hàng có tỷ trọng nhập khẩu lớn từ Trung Quốc và có khả năng bị ảnh hưởng tác động từ tình hình biển Đông như: nguyên liệu vải; nguyên phụ liệu dệt may, da giày; thuốc trừ sâu; sắt thép các loại; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng.

Lãnh đạo thành phố đã làm việc với các doanh nghiệp, Hiệp hội các ngành nghề để tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận vốn với lãi suất hợp lý để đầu tư máy móc, thiết bị, cải tiến sản xuất; tăng cường công tác xúc tiến thương mại và đầu tư để giữ vững thị trường xuất nhập khẩu truyền thống, mở rộng thị trường xuất khẩu mới, đa dạng thị trường xuất khẩu.c) Chương trình bình ổn thị trường năm 2014 - Tết Ất Mùi 2015: Các mặt hàng thiết yếu trong Chương trình được cung ứng với lượng dồi dào, giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo và nguồn hàng ổn định; không có hiện tượng khan hàng, sốt giá; góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát3.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 năm 2014 ước tăng 0,58% so tháng trước (cùng kỳ tăng 0,12%); so tháng 12/2013, chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,09% (cùng kỳ tăng 0,78%). Nếu loại trừ tăng của nhóm viện phí (chiếm 0,42%) do Hội đồng nhân dân thành phố cho phép tăng từ tháng 6 năm 2014, thì CPI tháng 6/2014 chỉ tăng 0,16% và chỉ tăng 0,67% so tháng 12/2013.

d) Tín dụng - Ngân hàng

Tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đến cuối tháng 6 đạt 1.178.000 tỷ đồng, tăng 0,61% so cuối năm 2013. Tổng dư nợ tín dụng ước đạt 965.500 tỷ đồng, tăng 1,32% so cuối năm 2013.

Dư nợ cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh chiếm 80,2% trong tổng dư nợ tín dụng. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện 16 đợt ký kết tại 15/24 quận - huyện; tổng số vốn tín dụng cam kết là 10.301,04 tỷ đồng, với 503 khách hàng4. Lãi suất cho vay ở mức không quá 8%/năm đối với ngắn hạn và từ không quá 11%/năm đối với trung, dài hạn.

Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND và 38/2013/QĐ-UBND về Chương trình kích cầu của thành phố; đến nay, thành phố đã phê duyệt 97 dự án với tổng mức đầu tư là 7.518,44 tỷ đồng, số vốn vay được ngân sách hỗ trợ lãi suất là 3.654,903 tỷ đồng5. Vốn đầu tư bình quân của 01 dự án là 82,09 tỷ đồng. Lũy kế vốn hỗ trợ là 137,868 tỷ đồng.đ) Tổng doanh thu du lịch (khách sạn, nhà hàng và du lịch lữ hành) ước đạt 44.299 tỷ đồng, tăng 8,5% so cùng kỳ, đạt 45% kế hoạch năm 2014 (99.000 tỷ đồng). Nhờ triển khai thực hiện tốt công tác quảng bá du lịch kết hợp với những sự kiện du lịch nổi bật của thành phố, trong 6 tháng đầu năm lượng khách quốc tế đến thành phố ước đạt 2,1 triệu lượt, tăng 10% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 5%), đạt 48% kế hoạch năm 2014 (4,4 triệu lượt khách).

e) Bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin

Doanh thu bưu chính, viễn thông ước đạt 15.412 tỷ đồng, tăng 24% so cùng kỳ. Doanh thu lĩnh vực công nghệ thông tin ước đạt 49.175 tỷ đồng (giảm 4% so cùng kỳ); trong đó, sản xuất phần cứng ước đạt 35.947 tỷ đồng, doanh thu từ công nghiệp phần mềm ước đạt  9.891 tỷ đồng, doanh thu từ công nghiệp nội dung số ước đạt 3.337 tỷ đồng.1.3. Sản xuất công nghiệp: 6 tháng đầu năm, chỉ số phát triển công nghiệp ước tăng 5,6% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 5,2%). Quy mô sản xuất công nghiệp tiếp tục mở rộng, có dấu hiệu khởi sắc; cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp tiếp tục có bước chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng của các ngành chế biến, giảm dần tỷ trọng của ngành khai khoáng. Bốn ngành công nghiệp trọng yếu (cơ khí chế tạo, điện tử, hóa chất - cao su - nhựa và chế biến tinh lương thực thực phẩm) ước tăng 6,4% so cùng kỳ, cao hơn mức tăng chung của toàn ngành. Ngành cơ khí chế tạo có bước phát triển nhanh, đóng vai trò quan trọng vào sự phát triển các ngành kinh tế, ước tăng 21,7% so cùng kỳ. Ngành điện tử ước tăng 2,6% so cùng kỳ. Ngành hóa chất, cao su - nhựa phát triển theo hướng bảo vệ môi sinh, môi trường, ước tăng 3,2% so cùng kỳ. Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và đồ uống từng bước chuyển sang tinh chế, những công nghệ sản xuất mới được ứng dụng đã cho ra đời những sản phẩm chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn, với tốc độ tăng đạt 0,8%.

1.4. Nông nghiệp: Thành phố đã đẩy mạnh hoạt động khuyến nông, tổ chức chương trình chuyển giao các tiến bộ về giống và đẩy mạnh áp dụng công nghệ, cải tiến kỹ thuật trồng rau theo quy trình VietGAP, đặc biệt đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất hoa lan; giới thiệu công nghệ và hiệu quả sử dụng thức ăn TMR (Total Mixed Ration), tổ chức các lớp tập huấn, tham quan, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong chăn nuôi bò sữa công nghệ cao Israel;… Giá trị sản xuất nông nghiệp ước tăng 6% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 6,6%).

Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới: Đã có 06/06 xã điểm đạt 19/19 tiêu chí6. Đối với 50 xã nhân rộng: tiếp tục triển khai thực hiện theo đề án đã được phê duyệt.

Tại các xã thí điểm, các tiêu chí chủ yếu như: thu nhập, liên kết sản xuất, chuyển dịch lao động, quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông … đã hoàn thành. Trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp xã, ấp được nâng lên một bước.1.5. Thu - chi ngân sách

a) Ước 6 tháng đầu năm 2014 tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không tính ghi thu ghi chi) là 121.910 tỷ đồng, đạt 53,87% dự toán, tăng 14,9% so cùng kỳ. Nhìn chung, kết quả thu ngân sách nhà nước có sự chuyển biến tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu thu đều đạt khá so dự toán và tăng cao hơn so cùng kỳ năm trước, đặc biệt thu từ khu vực kinh tế tăng đến 18,49% so cùng kỳ, cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh có dấu hiệu phục hồi, các doanh nghiệp đã nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

b) Tổng chi ngân sách địa phương (trừ tạm ứng) ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2014 là 18.180 tỷ đồng, đạt 43,31% dự toán, tăng 3,94% so cùng kỳ.

1.6. Đầu tư phát triển

a) Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 6 tháng đầu năm ước đạt 60.134 tỷ đồng, tăng 3,2% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 3,1%). Thành phố đã ban hành Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 về giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2014 (đợt 1) nguồn vốn ngân sách tập trung, nguồn vốn xổ số kiến thiết và vốn viện trợ phát triển (ODA) với tổng số vốn giao là 14.503,589 tỷ đồng, trong đó đã ưu tiên bố trí kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng cho các dự án, công trình trọng điểm của thành phố.

b) Đầu tư trong nước: Kể từ ngày 02/01/2014, thành phố đã bắt đầu triển khai phục vụ đăng ký doanh nghiệp tại nhà, giúp hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định mà không cần đến Sở Kế hoạch và Đầu tư. 6 tháng đầu năm 2014 đã có gần 1.656 hồ sơ đăng ký thành công Dịch vụ đăng ký doanh nghiệp tại nhà.

Đến ngày 30/6/2014, có 12.102 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 64.554,6 tỷ đồng (so cùng kỳ giảm 7% về số lượng doanh nghiệp và tăng 8% về vốn đăng ký). Ngoài ra, có 21.363 doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với số vốn bổ sung 59.581,6 tỷ đồng (so cùng kỳ tăng 14% về số lượng doanh nghiệp và tăng 6% về vốn bổ sung). Tính chung tổng vốn đăng ký và bổ sung là 124.136,2 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

Có 1.305 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (bằng 10,8% số doanh nghiệp thành lập mới), tăng 7% so cùng kỳ.

c) Đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI): Đến ngày 30/6/2014, tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt được kết quả khả quan với tổng vốn đầu tư vào thành phố tăng cao: có 182 dự án được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đạt 971,5 triệu USD (so cùng kỳ giảm 3,2% về số dự án và tăng 324,4% về vốn). Tính chung tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng vốn là 1,08 tỷ USD, tăng 92% so với cùng kỳ.

d) Vốn viện trợ phát triển (ODA): Thành phố đang quản lý 03 dự án đã hoàn thành, đang theo dõi trả nợ và 19 dự án đang triển khai thực hiện với tổng vốn đầu tư là 119.813,195 tỷ đồng (vốn ODA là 98.466,994 tỷ đồng, vốn đối ứng là 21.346,201 tỷ đồng). Sáu tháng đầu năm đã giải ngân 2.460,940 tỷ đồng (vốn ODA 2.055,825 tỷ đồng, vốn đối ứng 405,115 tỷ đồng).

1.7. Hoạt động hội chợ, triển lãm, xúc tiến đầu tư, thương mại: sáu tháng đầu năm 2014, thành phố đã đón tiếp và cung cấp thông tin cho hơn 30 đoàn khách đầu tư đến từ các nước7 với mục đích tìm hiểu về môi trường, cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư trong các lĩnh vực thương mại, công nghiệp phụ trợ, công nghệ thông tin, chế biến thực phẩm, thủ tục đầu tư kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh.

Nhờ những cải tiến và nỗ lực phục vụ sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của thành phố năm 2013 đã tăng 3 bậc (từ hạng 12 tăng lên hạng 10) trong 63 tỉnh, thành phố do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố.

1.8. Khoa học và công nghệ: Thành phố đã tổ chức triển khai 345 đề tài, dự án khoa học (bao gồm chuyển tiếp từ năm 2013), trong đó xét duyệt 75 đề tài, giám định 98 đề tài, nghiệm thu 172 đề tài, dự án. Thông qua các chương trình nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ nhu cầu đổi mới sản phẩm, công nghệ, hiện đại hóa sản xuất trong kế hoạch năm 2014. Ký kết thỏa thuận hợp tác với Phòng Thí nghiệm Trọng điểm - Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh về hỗ trợ kết nối chuyển giao công nghệ.

2. Quản lý đô thị

Đã tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2631/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013; đồng thời ban hành Kế hoạch số 1309/KH-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2014 chỉ đạo các ngành, các cấp khẩn trương triển khai thực hiện Quy hoạch.

Sáu tháng đầu năm 2014, thành phố đã phát triển 4.091.250m2 diện tích sàn xây dựng, đạt 51,1% so chỉ tiêu 8 triệu m2, nâng diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 16,5m2/người.

Chương trình cung cấp nước sạch cho người dân thành phố đạt kết quả tích cực, nâng tỷ lệ hộ dân đô thị được cấp nước sạch đạt 94,23%; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Công tác bảo vệ môi trường được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tốt các chỉ tiêu chủ yếu trong Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố8.3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ. Đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an sinh xã hội. Tình hình thị trường lao động ổn định, tỷ lệ lao động sau khi nghỉ Tết quay trở lại thành phố làm việc cao, số lao động đến đăng ký thất nghiệp giảm9. Công tác chăm lo cho các đối tượng diện chính sách và người nghèo, các chính sách ưu đãi xã hội (cấp thẻ bảo hiểm y tế, miễn học phí,…) được quan tâm thực hiện tốt, kịp thời giúp người nghèo an tâm ổn định cuộc sống. Việc sử dụng các nguồn Quỹ tín dụng hợp lý đã hỗ trợ tốt nhu cầu vay vốn làm ăn của các hộ nghèo10. Công tác giáo dục và đào tạo đạt nhiều kết quả tích cực11.

Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, chủ động, quyết liệt thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, phòng bệnh, giải quyết tốt việc chữa bệnh cho người dân, hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong12; bước đầu thực hiện có hiệu quả chuỗi thực phẩm an toàn13 và thực hiện tốt chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm. Thành phố đã chỉ đạo chấn chỉnh 2 đợt (áp thầu thuốc và đấu thầu thuốc) đã làm lợi cho người dân, quản lý được bác sĩ ở các bệnh viện kê toa thuốc, đang chỉ đạo chấn chỉnh các cửa hàng thuốc ở các bệnh viện.

Hoạt động báo chí, truyền thanh, truyền hình đã tích cực thông tin, tuyên truyền về các chính sách, chủ trương của Nhà nước, của Đảng bộ, Chính quyền thành phố, góp phần ổn định tư tưởng và dư luận xã hội, động viên mọi người cùng chung sức, chung lòng xây dựng, phát triển thành phố, xây dựng đất nước.

4. Các hoạt động đối ngoại của thành phố tiếp tục được triển khai chu đáo, đúng kế hoạch, đảm bảo hiệu quả và đồng bộ trên ba kênh ngoại giao của Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân. Quan hệ đối ngoại của thành phố tiếp tục được mở rộng từ song phương đến đa phương trên tất cả các lĩnh vực, trải rộng trên nhiều địa bàn. chủ động và tích cực đẩy mạnh ngoại giao kinh tế với nhiều hoạt động quảng bá hàng hóa Việt Nam, xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch.

5. Thời gian qua, tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm tư của doanh nghiệp và nhân dân cả nước, trước tình hình đó, thành phố đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để ổn định sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thành phố đã tổ chức quán triệt và triển khai các giải pháp hỗ trợ đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng trong cuộc biểu tình gây rối tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Đã sử dụng nguồn phí duy tu, tái tạo cơ sở hạ tầng tại các khu công nghiệp để hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, ổn định sản xuất kinh doanh; lập các Đoàn công tác đến từng doanh nghiệp để cùng giải quyết tiền lương, chế độ của người lao động trong thời gian doanh nghiệp ngừng hoạt động; chỉ đạo các ngành chức năng làm việc thêm ngoài giờ ngày thứ bảy, chủ nhật để đảm bảo việc xuất nhập khẩu hàng hóa cho các doanh nghiệp kịp tiến độ hợp đồng đã ký kết; rà soát tình hình hoạt động, mức độ thiệt hại để có chính sách giảm thuế, gia hạn thuế cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng; hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn với lãi suất phù hợp phục vụ sản xuất và chi trả lương cho người lao động. Để đối phó với tình hình phức tạp có thể xảy ra thời gian tới, thành phố đã tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, nâng cao ý thức, không có những hành động vi phạm pháp luật, nâng cao đời sống và góp phần cùng cả nước bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo đúng luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế.

6. Thành phố tập trung mở đợt tấn công truy quét bọn tội phạm, hoàn thành công tác tuyển quân, xây dựng và củng cố quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững mạnh; đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội14.

II. DỰ BÁO KHẢ NĂNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2014

Trên cơ sở đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm và phân tích các yếu tố trong và ngoài nước tác động đến sự phát triển của kinh tế thành phố, dự báo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng cuối năm và cả năm 2014 như sau:a) Tăng trưởng kinh tế năm 2014: Với xu hướng tăng trưởng 6 tháng đầu năm liên tục cao hơn 2 năm cùng kỳ và sự nỗ lực của các ngành, các cấp trong việc thực hiện các giải pháp, chính sách đã đề ra, dự báo tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng cuối năm khoảng 10,8%; cả năm 2014 đạt khoảng 9,5%.

b) Xuất nhập khẩu: Tình hình xuất nhập khẩu của thành phố trong những tháng cuối năm tiếp tục gặp nhiều khó khăn do các nước hạn chế tiêu dùng và ảnh hưởng của tình hình chính trị trên biển Đông. Thành phố cần tập trung triển khai các giải pháp xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao trình độ công nghệ, tăng khả năng cạnh tranh của các sản phẩm xuất khẩu chủ lực; phấn đấu cả năm 2014 xuất khẩu tăng 10% so với cùng kỳ.

c) Đầu tư phát triển: trong 6 tháng đầu năm 2014, tỷ lệ vốn thực hiện chiếm khoảng 22% so với kế hoạch vốn đầu tư phát triển toàn xã hội của cả năm (thấp hơn mức bình quân chung của các năm trước 25%) là do thực hiện đầu tư từ ngân sách thấp hơn cùng kỳ và việc huy động các nguồn vốn xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Trong 6 tháng cuối năm, với sự quyết tâm và điều hành có hiệu quả của thành phố dự kiến tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt khoảng 275 ngàn tỷ đồng, chiếm 31% GDP, đạt kế hoạch đề ra.

d) Cân đối thu, chi ngân sách nhà nước

Với sự nỗ lực của thành phố, của các ngành, các cấp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2014 dự ước có sự chuyển biến tích cực, ước thực hiện cả năm (không tính ghi thu ghi chi) đạt dự toán được giao, đóng góp tích cực vào thu ngân sách quốc gia.đ) Giá cả và lạm phát: Nhờ thực hiện mạnh mẽ và đồng bộ các giải pháp thông qua chương trình bình ổn thị trường, kiểm soát chặt chẽ giá cả đã góp phần kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội. Dự ước cả năm 2014, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp hơn mức tăng cả nước (CPI cả nước ước tăng 4,8%-5%).

e) Về bảo đảm an sinh xã hội

Tình hình kinh tế thành phố tiếp tục phục hồi tăng trưởng ổn định góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, hạn chế tỷ lệ thất nghiệp; công tác đào tạo nghề được chú trọng, nâng cao số lượng, chất lượng tại các cấp đào tạo. Dự kiến đến cuối năm 2014, có khoảng 265.000 lao động được giải quyết việc làm, đạt 100% kế hoạch đề ra; trong đó tạo việc làm mới 120.000 lao động, đạt kế hoạch đề ra; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề là 68%, đạt kế hoạch đề ra; tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 4,7%, đạt kế hoạch đề ra.

Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá thành phố tiếp cận theo hướng hỗ trợ chăm lo trực tiếp và toàn diện các nhu cầu cuộc sống của người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố, thông qua thực hiện đa dạng các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, vay vốn sản xuất, đào tạo nghề, kinh doanh và học tập, hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm y tế… góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo tăng hộ khá. Dự kiến đến cuối năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2014 - 2015 của thành phố đạt kế hoạch đề ra dưới 6,8%.

g) Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và công tác dân số

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh trong 6 tháng cuối năm, thường xuyên kiểm tra và đưa ra nhiều giải pháp khả thi nhằm hạn chế dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong và sức khỏe nhân dân. Tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án giảm tải tại các bệnh viện; thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, kéo giảm số ngày điều trị nội trú của bệnh nhân, đầu tư thêm trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của người dân thành phố và các tỉnh lân cận, duy trì tỷ lệ giường bệnh/1 vạn dân đến cuối năm 2014 ở mức 42 giường, phấn đấu đạt 14,5 bác sĩ/1 vạn dân.

Công tác vận động sản phụ khám thai định kỳ để phát hiện, can thiệp sớm bệnh tật ở thai nhi và công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tiếp tục triển khai trên địa bàn 24 quận - huyện; dự kiến đến cuối năm 2014, tỷ lệ sinh đạt khoảng 14,02‰, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thấp hơn 8%.

h) Về tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững

Thành phố đã thực hiện tốt công tác cung cấp nước cho người dân, đảm bảo phần lớn hộ dân thành thị và nông thôn được sử dụng nguồn nước sạch và hợp vệ sinh. Dự kiến đến cuối năm 2014, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch ở đô thị là 100%, tỷ lệ hộ dân nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh là 100%, đạt kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, thành phố đã phát triển hệ thống giao thông công cộng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần giảm ùn tắc giao thông. Dự kiến số lượt người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng năm 2014 là 650 triệu lượt khách, đạt kế hoạch đề ra. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch chi tiết thực hiện Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 – 2015, dự kiến cả năm 2014 xóa được 6/11 điểm ngập do mưa và 1/3 điểm ngập nặng do triều.

Công tác quản lý và xử lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm được quan tâm triển khai thực hiện tốt nhằm bảo vệ môi trường thành phố xanh, sạch đẹp. Dự kiến đến cuối năm 2014, tỷ lệ chất thải rắn thông thường ở đô thị được thu gom, xử lý đạt 100%; tỷ lệ chất thải rắn nguy hại được thu gom, xử lý đạt 100 %; tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế đạt 100%, nước thải y tế đạt 100%; 100% khu chế xuất, khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%.

Công tác trồng rừng, phòng, chống cháy rừng, quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ, đặc dụng được tăng cường. Dự kiến đến cuối năm 2014, tỷ lệ diện tích che phủ rừng và cây xanh phân tán quy đổi trên tổng diện tích đất tự nhiên là 39,8%, đạt kế hoạch đề ra.

  1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương