Số Hồ sơ: 608/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 38.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích38.92 Kb.

Phiếu giao nhận hồ sơ này áp dụng kể từ ngày 16/12/2013

Số Hồ sơ: 608/……………/CĐBHXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ: Trợ cấp BHXH 01 lần, trợ cấp khu vực 01 lần,

cấp lại Giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng.

(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày làm việc)


1. Tên người nộp hồ sơ: ………….………………………………..………………………………….

2. Số điện thoại liên lạc: ……………………………… Email:…………………………………….Stt

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng

I.

Sổ BHXH và tuỳ từng trường hợp, bổ sung một trong các loại giấy tờ sau đây:
1.

Trường hợp hết tuổi lao động nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH:

- Quyết định nghỉ việc (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực) hoặc

- Quyết định thôi việc (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực,) hoặc

- Hợp đồng lao động hết hạn (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực) hoặc

- Văn bản chấm dứt hợp đồng lao động (Bản chính)

2.

Trường hợp phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện hưởng lương hưu: Quyết định phục viên, xuất ngũ (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực)
3.

Trường hợp suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH: Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định Y khoa (Bản chính)
4.

Trường hợp ra nước ngoài định cư (đối với người đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện):

- Bản dịch tiếng Việt (có công chứng) của Thị thực nhập cảnh được lưu trú dài hạn (Bản sao có chứng thực) hoặc- Bản dịch tiếng Việt (có công chứng) Thẻ thường trú hoặc Giấy xác nhận lưu trú dài hạn do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp (Bản sao có chứng thực)
5.

Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện (kể cả bảo lưu thời gian đóng BHXH tự nguyện), người đóng BHXH bắt buộc sau 01 năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng BHXH và có yêu cầu nhận BHXH 01 lần mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH, bổ sung: Đơn đề nghị hưởng BHXH 01 lần (mẫu 14-HSB, bản chính).
6.

Trường hợp chấp hành xong hình phạt tù không phải án treothì ngoài các giấy tờ nêu trên,bổ sung: Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù (Bản sao có chứng thực)
II.

Trợ cấp khu vực 01 lần:
1.

Đối với người có thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực (nếu nghỉ trước tháng 7/2010): Đơn xác nhận (mẫu 02-BHKV, Bản chính) và sổ BHXH (Bản chính)
2.

- Đối với các đối tượng còn lại (nếu nghỉ trước tháng 7/2010):Đơn đề nghị. Nếu là hưu trí Công an, Quân đội hoặc Quốc phòng, bổ sung: sổ BHXH (Bản chính)
III.

Cấp lại Giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng (mẫu C15-TS):
1.

Đơn đề nghị theo Mẫu D01-TS
2.

Đơn cớ mất có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Lưu ý:

- Nếu đơn đề nghị được chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận chữ ký mà không xác nhận đang tạm trú hoặc thường trú tại địa phương thì người lao động phải cung cấp bản chính sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để đối chiếu.

- Trường hợp có từ 2 sổ BHXH trở lên thì phải thông báo cho cơ quan BHXH để làm thủ tục gộp sổ hoặc nếu có sai lệch nhân thân giữa sổ BHXH và CMND thì thông báo cho cơ quan BHXH để được hướng dẫn làm thủ tục điều chỉnh nhân thân trước khi nộp hồ sơ. Người lao động nếu thuộc đối tượng trên mà không thực hiện thì cơ quan BHXH từ chối giải quyết hoặc từ chối chi trả trợ cấp.

- Từ ngày 01/01/2012, sổ BHXH sau khi giải quyết trợ cấp BHXH 01 lần sẽ được cơ quan lưu trữ, không trả lại cho người lao động. Cơ quan BHXH sẽ cấp giấy xác nhận. Giấy xác nhận phải được người lao động bảo quản kỹ và nộp cho đơn vị nơi làm việc mới để làm cơ sở tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Ngày trả kết quả: …………/…………../………….. (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ này vào kho lưu trữ)……………, ngày…… tháng…… năm……

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Người nộp hồ sơ

(Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên)
: Resource -> hoso -> phieugiaonhanhoso
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 801 / /khtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bhxh hàng tháng
phieugiaonhanhoso -> BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính phần I. Danh mục thủ TỤc hàNH chíNH
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
phieugiaonhanhoso -> BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính phần I. Danh mục thủ TỤc hàNH chính lĩnh vực Thu bhxh, bhyt và bhtn
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 601/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 203/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Hoàn trả tiền đóng bhxh, bhyt tự nguyện
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 106/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Ngưng tham gia bhxh
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 301/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 108/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 302/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia bhxh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương