Số Hồ sơ: 602/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 22.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích22.52 Kb.
#23702

Phiếu giao nhận hồ sơ này áp dụng kể từ ngày 15/10/2012


Số Hồ sơ: 602/……………/CĐBHXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ: Hưởng trợ cấp thai sản

(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 15 ngày làm việc)
1. Tên đơn vị: ………………………………………………….. Mã đơn vị:…………………………….
2. Điện thoại: …………………………………………. Email:…………………………………………..


STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng

I.

Đối với người đang đóng BHXH:
1.

- Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản (mẫu 67a-HD, 03 bản chính)

- Văn bản xác nhận điều kiện làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, 3 ca… kèm mẫu D02-TS đề nghị điều chỉnh chức danh công việc


2.

Trường hợp người lao động khám thai: Sổ khám thai hoặc Giấy khám thai (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực)
3.

Trường hợp người lao động bị sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu, thực hiện biện pháp tránh thai:

- Giấy ra viện (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực) hoặc

- Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (mẫu C65-HD, 01 bản chính)

4.

Trường hợp người lao động sinh con:

- Giấy khai sinh hoặc chứng sinh của con (Bản sao có chứng thực, 01 bản/con)

- Nếu con chết, bổ sung: Giấy chứng tử (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực, 01 bản/con)

+ Trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà không được cấp Giấy chứng tử, bổ sung: Bệnh án (Bản sao có chứng thực, 01 bản), hoặc

+ Giấy ra viện của người mẹ (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực, 01 bản).

5.

Trường hợp lao động nữ bị tàn tật: Giấy chứng nhận tỷ lệ thương tật 21% trở lên (Bản sao có chứng thực)
6.

Trường hợp người lao động nhận nuôi con nuôi: Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản sao có chứng thực)
7.

Trường hợp sau khi sinh con mẹ chết:

- Giấy chứng tử của mẹ (Bản sao có chứng thực)

- Đơn của người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng con (mẫu 11A-HSB, 01 bản chính)

8.

File dữ liệu: Gửi qua Email  IMS  Chuyển bằng đĩa  Chuyển bằng USB 
II.

Đối với người lao động đã nghỉ việc, sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 04 tháng tuổi:
1.

Sổ BHXH (Bản chính)
2.

Đơn theo mẫu 11B-HSB (Bản chính)
3.

- Trường hợp sinh con: Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của con (Bản sao có chứng thực, 01 bản/con)

- Trường hợp nhận con nuôi dưới 04 tháng tuổi: Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản sao có chứng thực, 01 bản)

Ngày trả kết quả: …………/…………../………….. (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ này vào kho lưu trữ)


……………, ngày…… tháng…… năm……

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Người nộp hồ sơ

(Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên)
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
2013 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
2013 -> Mãng cäc thiÕt diÖn nhá Tiªu chuÈn thi c ng vµ nghiÖm thu Minipile foundation Standard for constrution, check and acceptance
2013 -> Thiết kế nghiên cứU & thống kê y họC
2013 -> BỘ XÂy dựng số : 14/ 2003/ QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Chương dao đỘng cơ
2013 -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
2013 -> Số Hồ sơ: 103/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 103/ /thu-đC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Số Hồ sơ: 107/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Niên Lịch Phụ Huynh/Học Sinh

tải về 22.52 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương