Số Hồ sơ: 308/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Xác nhận đang tham gia bhxh; Xác nhận tham gia bhyt liên tụctải về 15.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích15.27 Kb.

Phiếu giao nhận hồ sơ này áp dụng kể từ ngày 19/03/2014

Số Hồ sơ: 308/……………/SO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ: Xác nhận đang tham gia BHXH; Xác nhận tham gia BHYT liên tục

Cấp lại bản tổng hợp quá trình tham gia BHXH, BHTN (mẫu 07/SBH)

(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: giải quyết ngay. Riêng loại hồ sơ xác nhận đang tham gia BHXH có từ 10 đơn xin xác nhận trở lên/01 hồ sơ, thì thời hạn giải quyết


là 02 ngày làm việc)
1. Tên đơn vị: …………………………………………….. Mã đơn vị:…………………………….
2. Điện thoại: …………………………………… Email:…………………………………………..


STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng

I.

Xác nhận đang tham gia BHXH
1.

Đơn đề nghị xác nhận của cá nhân (theo mẫu 308, 02 bản)
2.

Hồ sơ khác:
II.

Xác nhận thời gian tham gia BHYT liên tục
1.

Đơn đề nghị xác nhận (mẫu 02b-XN/THE, 01 bản)
2.

Thẻ BHYT còn giá trị hoặc giấy xác nhận thời gian tham gia BHYT có liên quan
3.

Thẻ BHYT photo (01 bản)
III.

Cấp lại bản tổng hợp quá trình tham gia BHXH, BHTN do mất (mẫu 07/SBH)

Chỉ áp dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH nơi tham gia cuối cùng
1.

Công văn đề nghị của đơn vị theo mẫu D01b-TS, 01 bản (trường hợp đơn vị làm mất)  hoặc

Đơn đề nghị cấp lại theo mẫu D01-TS,01 bản (trường hợp người lao động làm mất) 


2.

Sổ BHXH (mẫu cũ) kèm tờ rời sổ BHXH hoặc sổ BHXH mẫu mới (tờ bìa sổ BHXH + các tờ rời sổ BHXH)
Ngày trả kết quả: …………/…………../………….. (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ này vào kho lưu trữ)……………, ngày…… tháng…… năm……

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Người nộp hồ sơ

(Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên): Resource -> hoso -> phieugiaonhanhoso
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 801 / /khtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bhxh hàng tháng
phieugiaonhanhoso -> BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính phần I. Danh mục thủ TỤc hàNH chíNH
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
phieugiaonhanhoso -> BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính phần I. Danh mục thủ TỤc hàNH chính lĩnh vực Thu bhxh, bhyt và bhtn
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 601/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 203/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Hoàn trả tiền đóng bhxh, bhyt tự nguyện
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 106/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Ngưng tham gia bhxh
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 301/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 108/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 302/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia bhxh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương