Số Hồ sơ: 308/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Xác nhận đang tham gia bhxh; Xác nhận tham gia bhxh liên tụctải về 16.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích16.94 Kb.
Phiếu giao nhận hồ sơ này áp dụng kể từ ngày 01/5/2012

Số Hồ sơ: 308/……………/SO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ: Xác nhận đang tham gia BHXH; Xác nhận tham gia BHXH liên tục

Cấp lại bản tổng hợp quá trình tham gia BHXH, BHTN (mẫu 07/SBH)

(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: giải quyết ngay)
1. Tên đơn vị: ………………………………………………….. Mã đơn vị:…………………………….
2. Điện thoại: …………………………………………. Email:…………………………………………..


STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng

I.

Xác nhận đang tham gia BHXH
1.

Đơn đề nghị xác nhận của cá nhân (theo mẫu 308, 02 bản)
2.

Hồ sơ khác:
II.

Xác nhận thời gian tham gia BHYT liên tục
1.

Đơn đề nghị xác nhận (mẫu 02b-XN/THE, 01 bản)
2.

Thẻ BHYT còn giá trị hoặc giấy xác nhận thời gian tham gia BHYT có liên quan
3.

Thẻ BHYT photo (01 bản)
III.

Cấp lại bản tổng hợp quá trình tham gia BHXH, BHTN do mất (mẫu 07/SBH)

Chỉ áp dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH nơi tham gia cuối cùng
1.

Công văn đề nghị của đơn vị theo mẫu D01b-TS, 01 bản (trường hợp đơn vị làm mất)  hoặc

Đơn đề nghị cấp lại theo mẫu D01-TS,01 bản (trường hợp người lao động làm mất) 


2.

Sổ BHXH (mẫu cũ) kèm tờ rời sổ BHXH hoặc sổ BHXH mẫu mới (tờ bìa sổ BHXH + các tờ rời sổ BHXH)
Ngày trả kết quả: …………/…………../………….. (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ này vào kho lưu trữ)……………, ngày…… tháng…… năm……

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Người nộp hồ sơ

(Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên)
: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
2013 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
2013 -> Mãng cäc thiÕt diÖn nhá Tiªu chuÈn thi c ng vµ nghiÖm thu Minipile foundation Standard for constrution, check and acceptance
2013 -> Thiết kế nghiên cứU & thống kê y họC
2013 -> BỘ XÂy dựng số : 14/ 2003/ QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Chương dao đỘng cơ
2013 -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
2013 -> Số Hồ sơ: 103/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 103/ /thu-đC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Số Hồ sơ: 107/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Niên Lịch Phụ Huynh/Học Sinh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương