Sở giáo dục và ĐÀo tạo thái bìNH


A. (1),(6),(5),(2),(3),(4) Btải về 53.5 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu10.01.2023
Kích53.5 Kb.
#54130
1   2   3
De kiem tra hoa 10NCchuong 34

A. (1),(6),(5),(2),(3),(4) B. (1),(5),(6),(2),(3),(4)
C. (1),(3),(6),(2),(5),(4) D. (1),(4),(6),(2),(3),(5)
Câu 20: Cho các dung dịch : X là ddHCl,Y là dd FeNO3 ,Zlà ddKNO3 + HCl,T là dd Fe(NO3)3.Dung dịch nào có thể hòa tan được đồng kim loại
A. Z và T B. X và Z C. Cả 4 dd X,Y,Z,T D. Y,Z và T
Câu 21: Cho phương trình: K2SO3 + KMnO4 + KOH  K2SO4 + K2MnO4 + H2O
Hệ số cân bằng của phản ứng lần lượt là:
A. 5,2,2,5,2,1 B. 2,5,5,2,5, 3 C. 1,2,2,1,2,1 D. 3,2, 2,3,2,1
Câu 22: Cho các nguyên tử , phân tử và ion sau: Fe, Fe2+, MnO4-, SO2, H2S, Cl2. Có mấy chất vừa đóng vai trò là chất khử , vừa đóng vai trò là chất oxihoá
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

II. TỰ LUẬN


Câu 1: Vì sao nên tránh ướp lạnh các lon bia, nước giải khát,… trong ngăn đá của tủ lạnh?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2: Vẽ công thức cấu tạo và xác định liên kết trong phân tử HNO3 ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 3: Cân bằng các phản ứng hoá học sau theo phương pháp thăng bằng electron, xác định chất khử, chất oxi hoá?  1. Fe + H2SO4  Fe2(SO4)3 + SO2+ H2O

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Fe(NO3)2 + HNO3  Fe(NO3)3 + NO + H2O

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trang / - Mã đề thi 209

tải về 53.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương