Sở giáo dục và ĐÀo tạo hà TĨnh hưỚng dẫn chấMtải về 206 Kb.
trang6/7
Chuyển đổi dữ liệu21.05.2023
Kích206 Kb.
#54721
1   2   3   4   5   6   7
De HSG Sinh hoc 11 nam 2019 Ha Tinh DA (1)
Cau hoi on thi HSG 11 chuong IA, Cau hoi on thi HSG phan Phan bao va VSV hay, De HSG Sinh hoc 11 nam 2019 Ha Tinh
C âu 6: (3,0 điểm)
Đồ thị bên mô tả mức tăng lượng oxy thực (mol/m2/s) trong lá của cây X liên quan đến cường độ ánh sáng. Dựa vào đồ thị, hãy trả lời các câu hỏi sau:
a) Điểm nào trên hình (A, B, C) biểu thị điểm bù và điểm bão hòa ánh sáng của cây X? Giải thích.
b) Giả sử cây X có tổng diện tích lá là 1,0 m2, hãy tính lượng oxy thoát ra (mol) trong vòng 1 giờ khi cây được chiếu sáng với cường độ 500 photon/m2/s.
c) Tính cường độ hô hấp (mgCO2/dm2 lá/giờ) của lá cây. Biết rằng hệ số hô hấp RQ = 1.

Nội dung

Điểm

a) - Điểm A là điểm bù ánh sáng.
Vì tại điểm A cường độ quang hợp cân bằng với cường độ hô hấp.
- Điểm B là điểm bảo hòa ánh sáng.
Vì tại điểm B cường độ quang hợp không tăng thêm dù cho cường độ ánh sáng tiếp tục tăng.

0,25
0,25
0,25
0,25

b) 1giờ =3600s  Lượng oxy thoát ra trong 1 giờ = 9 x 1 x 3600 = 32400 mol

1.0

c) - Cường độ hô hấp tính được khi cường độ ánh sáng = 0.
- RQ = 1  nCO2 = nO2 = 3 mol/m2/s = 3.10-6 mol/102dm2/ h = 108.10-6 mol/dm2/h.
- Khối lượng phân tử của CO2 = 44g.
 Cường độ hô hấp: I = Lượng CO2 thoát ra/(1 dm2 lá/giờ)
I = 108.10-6.44.103 = 4,752 (mgCO2/dm2/giờ).
(Học sinh tính cách khác nếu kết quả đúng vẫn cho điểm tối đa)

1,0tải về 206 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương