Sở giáo dục và ĐÀo tạo hà TĨnh hưỚng dẫn chấMtải về 206 Kb.
trang3/7
Chuyển đổi dữ liệu21.05.2023
Kích206 Kb.
#54721
1   2   3   4   5   6   7
De HSG Sinh hoc 11 nam 2019 Ha Tinh DA (1)
Cau hoi on thi HSG 11 chuong IA, Cau hoi on thi HSG phan Phan bao va VSV hay, De HSG Sinh hoc 11 nam 2019 Ha Tinh
Câu 3: (3,0 điểm)
a) Một loài thực vật chỉ ra hoa khi được chiếu sáng tối đa là 16 giờ/ngày. Trong một thí nghiệm, người ta trồng cây trong điều kiện chiếu sáng mỗi ngày liên tục 15 giờ và để trong tối 9 giờ. Tuy nhiên, thời gian che tối được ngắt quãng đều đặn hàng ngày bằng cách chiếu ánh sáng không? Giải thích.
b) Ở một loài bướm, kết quả nghiên cứu cho thấy sau 5 lần lột xác sâu bướm biến thành nhộng. Trong một thí nghiệm, sau lần lột xác thứ 4 người ta phun hoocmôn juvenin lên các sâu bướm. Hỏi sau lần lột xác thứ 5 sâu bướm có biến thành nhộng hay không? Giải thích.

Nội dung

Điểm

a) - Loài trên là cây ngày ngắn (thực chất là cây đêm dài), cây này cần tối thiểu 8 giờ tối liên tục cây mới ra hoa. Vì vậy, cây có thể ra hoa hoặc không ra hoa phụ thuộc vào thời gian để trong tối có đủ liên tục 8 giờ hay không.
- Nếu thời gian che tối không đủ liên tục 8 giờ thì cây không ra hoa.

Chiếu sáng 15 giờChe tối < 8 giờ

- Nếu thời gian che tối đủ liên tục từ 8 giờ trở lên thì cây ra hoa.

Chiếu sáng 15 giờChe tối >= 8 giờ

(Nếu thí sinh chỉ làm được 01 trường hợp và giải thích đúng thì cho 0,5 điểm)

0,5
0,5
0,5

b) - Sâu bướm sau lần lột xác thứ 5 sẽ không biến thành nhộng.
- Vì: + Juvenin ức chế biến đổi sâu thành nhộng và bướm, qua các lần lột xác nồng độ juvenin trong sâu bướm giảm dần, khi juvenin ngừng tiết, ecđixơn biến sâu thành nhộng và bướm.
+ Trong thí nghiệm, sau lần lột xác thứ 4 người ta phun hoocmôn juvenin lên sâu bướm nên lượng juvenin trong sâu bướm cao, sâu bướm tiếp tục lột xác, sau lần lột xác thứ 5 sẽ không biến thành nhộng.

0,5

0,5
0,5


tải về 206 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương