Sở giáo dục và ĐÀo tạo hà TĨnh hưỚng dẫn chấMtải về 206 Kb.
trang2/7
Chuyển đổi dữ liệu21.05.2023
Kích206 Kb.
#54721
1   2   3   4   5   6   7
De HSG Sinh hoc 11 nam 2019 Ha Tinh DA (1)
Cau hoi on thi HSG 11 chuong IA, Cau hoi on thi HSG phan Phan bao va VSV hay, De HSG Sinh hoc 11 nam 2019 Ha Tinh
Câu 2: (3,0 điểm)
a) Để xác định ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng B tới quá trình giâm cành ở một loài thực vật, người ta tiến hành thí nghiệm về sự ra rễ và thu được kết quả như sau:

Nồng độ chất kích thích sinh trưởng (ppm)

0

30

50

100

150

200

250

Tỷ lệ ra rễ (%)

30

60

70

95

80

50

5

Dựa vào kết quả trên, hãy cho biết B thuộc nhóm chất kích thích sinh trưởng nào? Giải thích.
b) Một cây khoai tây có biểu hiện gân lá màu xanh, thịt lá màu vàng, về sau toàn phiến lá có màu vàng, triệu chứng xuất hiện trước hết ở các lá non sau đó đến các lá già. Người ta xác định nguyên nhân do thiếu một trong các nguyên tố khoáng thiết yếu sau: Phôtpho, Magiê, Sắt, Mangan. Theo em, đó là nguyên tố nào? Giải thích.
c) Mặc dù diện tích lỗ khí của toàn bộ khí khổng chỉ gần bằng 1% diện tích của lá, nhưng lượng nước thoát ra qua khí khổng lại lớn hơn lượng nước thoát ra qua bề mặt lá nhiều lần. Giải thích.


Nội dung

Điểm

a) - B thuộc nhóm auxin.
- Vì: + Chất kích thích sinh trưởng thực vật gồm nhóm: auxin, giberelin, xitokinin. Tuy nhiên chỉ có auxin mới có vai trò chủ đạo kích thích sự ra rễ.
+ Số liệu bảng trên cho thấy, ở nồng độ cao tác dụng kích thích của chất B giảm dần (đây là đặc điểm đặc trưng của auxin).

0,5

0,25

0,25


b) - Cây này thiếu nguyên tố dinh dưỡng Magiê.
- Vì: + Magiê là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu, thành phần của diệp lục (chlorophyll), tham gia hoạt hóa nhiều enzim.
+ Khi thiếu Magiê gây ra sự hóa màu vàng của lá (nếu thiếu sắt thì gân lá có màu vàng và sau đó cả lá có màu vàng)

0,5

0,25

0,25


c) Vì: - Tốc độ thoát hơi nước phụ thuộc chủ yếu vào chu vi mặt thoáng (theo hiệu ứng mép)  Các phân tử nước chủ yếu thoát vào không khí ở các mép của lá và các mép của lỗ khí.
- Mặc dù diện tích lỗ khí của toàn bộ khí khổng chỉ gần bằng 1% diện tích của lá, nhưng tổng chu vi các lỗ khí lại lớn hơn rất nhiều so với chu vi lá nên lượng nước thoát ra qua khí khổng lại lớn hơn qua bề mặt lá nhiều lần.

0,5
0,5


tải về 206 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương