Sở giáo dục và ĐÀo tạo hà TĨnh đỀ thi chính thứCtải về 172.5 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu21.05.2023
Kích172.5 Kb.
#54719
1   2   3
De HSG Sinh hoc 11 nam 2019 Ha Tinh
Cau hoi on thi HSG 11 chuong IA, Cau hoi on thi HSG phan Phan bao va VSV hay, De HSG Sinh hoc 11 nam 2019 Ha Tinh DA (1)
C âu 6: (3,0 điểm)
Đồ thị bên mô tả mức tăng lượng oxy thực (mol/m2/s) trong lá của cây X liên quan đến cường độ ánh sáng. Dựa vào đồ thị, hãy trả lời các câu hỏi sau:
a) Điểm nào trên hình (A, B, C) biểu thị điểm bù và điểm bão hòa ánh sáng của cây X? Giải thích.
b) Giả sử cây X có tổng diện tích lá là 1,0 m2, hãy tính lượng oxy thoát ra (mol) trong vòng 1 giờ khi cây được chiếu sáng với cường độ 500 photon/m2/s.
c) Tính cường độ hô hấp (mgCO2/dm2 lá/giờ) của lá cây. Biết rằng hệ số hô hấp RQ = 1.
Câu 7: (2,0 điểm)
Một số sự kiện sau diễn ra trong quá trình hô hấp ở người khi thay đổi trạng thái hoạt động: (1) Tăng pH máu, (2) Tăng thở ra khí CO2, (3) Tăng nồng độ CO2 trong máu, (4) Giảm nồng độ CO2 trong máu và (5) Giảm pH máu. Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian bằng cách điền các số (1), (2), (3), (4) và (5) vào các ô tương ứng trong mỗi trường hợp dưới đây và giải thích.
a) Người khỏe mạnh đang tập thể dục với cường độ vận động tăng dần.

b) Người khỏe mạnh đang ngồi tại chỗ và hít thở với nhịp tăng dần.

----------------------------- HẾT -----------------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:…………………………………………….Số báo danh:………………


tải về 172.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương