SỞ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 13.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích13.47 Kb.

UBND TỈNH QUẢNG NINH

straight connector 2SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

straight connector 1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 1653 / SGD&ĐT -VP

V/v: Chủ động đối phó với tình hình mưa lũ và khắc phục hậu quả sau đợt mưa kéo dài trên địa bàn tỉnhQuảng Ninh, ngày 30 tháng 7 năm 2015

KHẨN

Kính gửi:

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Các trường ĐH, CĐ, TCCN;

- Các trường THPT;

- Trường PTDTNT tỉnh và PTDTNT THCS-THPT Tiên Yên;

- Trung tâm HN&GDTX tỉnh.
Theo tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết khu vực tỉnh Quảng Ninh từ ngày 29/7/2015 đến ngày 03/8/2015 sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to và có khả năng xảy ra lũ ống, lũ quét và giông, lốc. Để chủ động đối phó với tình hình thời tiết xảy ra bất thường do mưa lớn, lũ, giông, lốc và thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 28/7/2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường ĐH, CĐ, TCCN, THPT, PTDTNT tỉnh và Nội trú THCS-THPT Tiên Yên, Trung tâm HN&GDTX tỉnh (sau đây gọi tắt là đơn vị) khẩn trương thực hiện một số công việc sau:

1. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 28/7/2015.

2. Duy trì và tổ chức Bộ phận trực ban; có kế hoạch huy động lực lượng, cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật sẵn sàng ứng phó với các tình hình thời tiết còn diễn biến bất thường.

3. Kịp thời, quan tâm hỗ trợ, thăm hỏi, động viên về vật chất và tinh thần đối với cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên bị thiệt hại do mưa, lũ.

4. Chủ động phối hợp với các lực lượng công an, quân đội, y tế, chính quyền địa phương, các cấp, ban ngành, đoàn thể để huy động cán bộ, giáo viên, học sinh khắc phục hậu quả mưa, lũ; dọn dẹp vệ sinh trường, lớp học và khu vực xung quanh để phòng chống dịch bệnh và chuẩn bị cho năm 2015-2016.

5. Tiếp tục kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị trường, lớp học, đặc biệt những trường, lớp học xây dựng đã lâu, ở vùng thấp trũng, vùng đồi núi, vùng có nguy sạt lở, úng ngập, lũ quét cao để kịp thời có phương án xử lý, đảm bảo an toàn tính mạng cho người và tài sản; chủ động quyết định cho học sinh mầm non nghỉ học (đối với cơ sở giáo dục có thỏa thuận với phụ huynh trông giữ trẻ trong hè) nếu thấy không đảm bảo an toàn.

6. Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, khẩn trương di chuyển gia đình cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên còn ở các vị trí nguy hiểm về sạt lở, lũ, ngập lụt; nơi trũng bị ngập đến các vị trí an toàn. Kiên quyết không để cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên đã sơ tán quay lại vùng không an toàn.

7. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để chủ động ứng phó kịp thời.

8. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo tình hình thiệt hại và các sự cố bất thường xảy ra về Sở Giáo dục và Đào tạo (Liên hệ với đồng chí Đinh Ngọc Sơn– Phó Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT; điện thoại: 0912.667.212; email: vanphong.soquangninh@moet.edu.vn).

(Ghi chú: Sở GD&ĐT gửi kèm Công văn này Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 28/7/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh).


Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh;

- Bộ GD&ĐT;

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Tỉnh;

- Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Giám đốc;

- Các Phó Giám đốc;

- Công đoàn ngành Giáo dục;

- Các Phòng, Ban, Thanh tra Sở;- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)


Bùi Thúy Phượng
: vi-VN -> Lists -> Vn%20bn%20php%20quy -> Attachments
Attachments -> THÔng tư CỦa bộ quốc phòng số 113/2009/tt-bqp ngàY 07 tháng 12 NĂM 2009
Attachments -> THÔng tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-cp ngày 17 tháng 01 năm 2007 quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh ban chỉ ĐẠo công tác y tế trưỜng họC
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Số: 1216 /QĐ-snv cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh ủy quảng ninh số 1305-tb/tu đẢng cộng sản việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương