SỞ giáo dục và ĐÀo tạo bản mô TẢ SÁng kiếN


Bước 2:Tìm cách giải bài toántải về 313.74 Kb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu04.01.2018
Kích313.74 Kb.
1   2   3   4

Bước 2:Tìm cách giải bài toán

- Em hiểu  «  nhiều hơn » là thế nào?Học sinh quan sát mô hình và nhận ra: "Hàng dưới có số quả cam bằng số quả cam hàng trên và thêm hai quả nữa". Từ đó các em có thể tóm tắt bài toán bằng sơ đồ :

- Học sinh dựa vào sơ đồ nhắc lại bài toán

- Lập kế hoạch giải bài toán:

+ Bài này thuộc dạng toán nào? (Dạng toán về nhiều hơn.)

+ Dựa vào đâu em nhận ra dạng toán này? (Dựa vào sơ đồ)

+ Muốn tìm số quả cam ở hàng dưới em làm như thế nào? ( 5 + 2 = 7 (quả))

+ Cách giải dạng toán này như thế nào? ( Lấy số đã cho cộng số nhiều hơn)

Vận dụng hiểu biết trên vào bài toán về « nhiều hơn », học sinh được biết thêm ý nghĩa thực tiễn của khái niệm «  nhiều hơn » với mối quan hệ « so sánh » biểu thị như sau :
Như vậy yêu cầu về nội dung bài toán về “ nhiều hơn” chủ yếu là: cho “số bé” và phần “nhiều hơn”, tìm “ số lớn” ( “ số nhiều hơn” ). Muốn tìm “ số lớn” ta lấy “ số bé” cộng với phần “ nhiều hơn” (Lấy số đã cho cộng số nhiều hơn.)

Đối chiếu vào bài toán trên ta có: “số bé” ở bài này là 5 quả, phần “ nhiều hơn” là 2 quả, “số lớn”ở bài này là “số quả cam ở hàng dưới” ( chưa biết). Vậy bài toán cho biết "số bé" và "phần nhiều hơn", yêu cầu tìm "số lớn" (“ số nhiều hơn” ). Từ đó có cách giải:

Số quả cam ở hàng dưới là:

5 + 2 = 7 ( quả)

Bước 3: Trình bày bài giải

-HS giải bài toán gồm 3 bước (câu lời giải, phép tính và đáp số).

Câu lời giải cho phép tính và danh số thì học sinh Tiểu học hay nhầm lẫn, nhất là học sinh lớp 2. Do vậy khi làm bài tôi nhắc các em phải bám sát vào câu hỏi của đề bài để trả lời. phần danh số học sinh phải hiểu là bài yêu cầu tìm gì thì danh số chính là cái phải tìm.

Số quả cam ở hàng dưới là: ( Hàng dưới có số quả cam là: )

5 + 2 = 7 ( quả)

Đáp số : 7 quả camBước 4: Kiểm tra bài giải

- Sau khi HS làm xong, yêu cầu HS kiểm tra lại bài giải.

- Thử lại : 7 – 5 = 2 ( quả) ( đúng)

4.2.2. Bài toán 2: Hàng trên có 7 quả cam, hàng dưới ít hơn hàng trên 2 quả cam. Hỏi hàng dưới có mấy quả cam?

Bước 1: Tìm hiểu nội dung bài toán

- Cho học sinh đọc bài toán.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

Để học sinh nắm được dạng toán và biết thêm ý nghĩa thực tiễn của khái niệm "ít hơn" tôi đưa ra mô hình quả cam như sau :

+ Hàng trên có 7 quả cam ( gài 7 quả cam).

+ Hàng dưới có ít hơn hàng trên 2 quả ( tách 2 quả ít hơn, rồi chỉ đoạn thẳng biểu thị số cam hàng dưới)

Oval 322Oval 322Oval 322Oval 322Oval 322
Bước 2:Tìm cách giải bài toán

Số quả cam hàng dưới như thế nào so với hàng trên ? ( ít hơn hàng trên)

Em hiểu ít hơn là như thế nào ? ( là không bằng hàng trên)

Từ đó các em có thể tóm tắt bài toán bằng sơ đồ :


- Học sinh dựa vào sơ đồ nhắc lại bài toán

- Lập kế hoạch giải bài toán:

+ Bài này thuộc dạng toán nào? (Dạng toán về ít hơn.)

+ Dựa vào đâu em nhận ra dạng toán này? (Dựa vào sơ đồ)

+ Muốn tìm số quả cam ở hàng dưới em làm như thế nào? ( 7 - 2 = 5 (quả))

+ Cách giải dạng toán này như thế nào? ( Lấy số đã cho trừ số ít hơn)

Vận dụng hiểu biết trên vào bài toán về « ít hơn », học sinh được biết thêm ý nghĩa thực tiễn của khái niệm «  ít hơn  » với mối quan hệ « so sánh » biểu thị như sau :
Như vậy yêu cầu về nội dung bài toán về “ ít hơn” chủ yếu là: cho “số lớn” và phần “ít hơn”, tìm “ số bé” ( “ số ít hơn” ). Muốn tìm “ số bé” ta lấy “ số lớn” trừ đi phần “ ít hơn” (Lấy số đã cho trừ đi số ít hơn.

Đối chiếu vào bài toán trên ta có: “số lớn” ở bài này là 7 quả, phần “ ít hơn” là 2 quả, “số bé”ở bài này là “số quả cam ở hàng dưới” ( chưa biết). Vậy bài toán cho biết "số lớn" và "phần ít hơn", yêu cầu tìm "số bé" ( “ số ít hơn” ). Từ đó có cách giải:

Số quả cam ở hàng dưới là:

7 - 2 = 5 ( quả)

Bước 3: Trình bày bài giải

- HS giải bài toán gồm 3 bước (câu lời giải, phép tính và đáp số).

Số quả cam ở hàng dưới là:

7 - 2 = 5 ( quả)

Đáp số : 5 quả

Bước 4: Kiểm tra bài giải

- Sau khi HS làm xong, yêu cầu HS kiểm tra lại bài giải.

- Thử lại : 7 – 5 = 2 ( quả) ( đúng

4. 2. 3 . Kết luận

Sau khi dạy học sinh giải “Bài toán về nhiều hơn, ít hơn” để giúp học sinh phân biệt và nắm chắc hai dạng toán này tôi hướng dẫn học sinh so sánh 2 dạng toán "nhiều hơn" và "ít hơn" để phát hiện cái khác nhau giữa 2 dạng như sau :

Bài toán về nhiều hơn:


Bài toán về ít hơnBài toán về nhiều hơn là bài toán đi tìm số nhiều hơn ( tìm số lớn) ta phải

lấy số bé cộng với phần nhiều hơn

Bài toán về ít hơn là bài toán đi tìm số ít hơn ( tìm số bé ) ta phải lấy số lớn trừ đi phần ít hơn.

* Lưu ý : Khi học sinh vận dụng giải Bài toán về nhiều hơn , ít hơn không phải bài toán nào cũng cho rõ các thuật ngữ «  nhiều hơn », « ít hơn » mà các bài toán lại cho các thuật ngữ « cao hơn », « dài hơn » , « to hơn », « nặng hơn »... học sinh phải hiểu ý nghĩa của các từ đó chính là «  nhiều hơn ». Các thuật ngữ « ngắn hơn », « thấp hơn », «  bé hơn », « nhẹ hơn ».... đó chính là « ít hơn ».

4.3. Biện pháp nâng cao chất lượng dạy HS giải bài toán về "nhiều hơn'', ít hơn” gián tiếp.

4.3.1. Ví dụ 1: Hàng trên có 5 quả cam, hàng trên có ít hơn hàng dưới 2 quả cam. Hỏi hàng dưới có mấy quả cam?

- Cho HS đọc bài toán

- Bài toán cho biết gì? (Hàng trên có 5 quả cam. Hàng trên ít hơn hàng dưới 2 quả)

- Bài toán hỏi gì? ( Hỏi hàng dưới có mấy quả cam? )Bước 2:Tìm cách giải bài toán

-Tóm tắt bài toán: cho HS nêu, GV ghi tóm tắt bằng sơ đồ:
: null -> file van ban
file van ban -> KẾ hoạch năm họC 2014 2015
file van ban -> THÔng tin chung về SÁng kiến tên sáng kiến: Phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi
file van ban -> 1. Mục đích Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường
file van ban -> TRƯỜng thpt cẩm giàng số: 01/kh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file van ban -> HỌp chuyên môn a/ Kiểm diện:Đủ Thành phần
file van ban -> Độc lập Tự do Hạnh phúc
file van ban -> I Đánh giá công tác tháng 10 1 Tư tưởng chính trị
file van ban -> Số: /kh v/v tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học 2014 2015
file van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO
file van ban -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giáo dục và ĐÀo tạO


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương