SỞ giao thông vận tảItải về 10.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích10.12 Kb.
#5171


UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1218/SGTVT-QLĐT

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 5 năm 2016

V/v giải quyết các kiến nghị của hộ dân bị ảnh hưởng nứt nhà trong quá trình thi công Dự án nâng cấp, mở rộng QL1 đoạn qua thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa

Kính gửi: Ban Quản lý dự án công trình giao thông.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án công trình giao thông tại Công văn số 353/BQL-KT2 ngày 09/5/2016 về việc giải quyết các tồn tại trong công tác bồi thường nứt nhà cho các hộ dân trên địa bàn huyện Tư Nghĩa trong quá trình thi công Dự án mở rộng QL1, phần vốn TPCP2, Giám đốc Sở chỉ đạo như sau:

1. Đối với 55 hộ dân chưa thống nhất nhận tiền bồi thường: Trả lời cho các hộ dân Chủ đầu tư sẽ không tiến hành giám định lại, nếu không đồng ý với kết quả giám định thì các hộ dân có thể khởi kiện ra tòa án để được giải quyết theo quy định.

2. Đối với 119 trường hợp phát sinh đơn sau khi công trình đã thi công hoàn thành: Giao cho Ban Quản lý phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, làm rõ lý do vì sao trong thời điểm thi công các hộ dân này không có ý kiến. Đối với các hộ dân có lý do chính đáng thì lập hồ sơ bồi thường gửi cho Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Quảng Ngãi (thuộc Sở Xây dựng Quảng Ngãi) thẩm tra, làm cơ sở yêu cầu các nhà thầu thi công tạm ứng kinh phí đề bồi thường cho các hộ dân (nếu nguyên nhân nứt nhà được xác định do nhà thầu thi công gây ra).

Yêu cầu Ban Quản lý dự án công trình giao thông khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc Sở;

- Thanh tra Sở;- Lưu: VT, QLĐT (hnam).

GIÁM ĐỐC


(đã ký)

Đặng Văn MinhКаталог: sogtvt -> Lists -> VanBanHuongDan -> Attachments
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ngãi sở giao thông vận tảI
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ngãi sở giao thông vận tảI
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ngãi sở giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ngãi sở giao thông vận tảI
Attachments -> SỞ giao thông vận tảI
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ngãi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ngãi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ngãi sở giao thông vận tảI
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ngãi sở giao thông vận tảI
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ngãi sở gtvt quảng ngãI

tải về 10.12 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương