SỞ giao thông vận tải số: 465 /tb-sgtvt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 69.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích69.98 Kb.

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI


Số: 465 /TB-SGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHải Dương, ngày 18 tháng 3 năm 2016

Thông báo

Kế hoạch đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tháng 4/2016.
Sở Giao thông vận tải Hải Dương thông báo kế hoạch học – thi cấp GPLX cơ giới đường bộ tháng 4/2016 cho các cơ sở đào tạo như sau:


Số TT

Thứ/ngày

Cơ sở đào tạo

7

CN

3

4

6

7

CN

3

4

5

6

CN

3

4

5

7

CN

3

4

6

7

2

3

5

6

8

9

10

12

13

14

15

17

19

20

21

23

24

26

27

29

30

1

Trung tâm DN GTVT Hải Dương

Ts

H
H
Tc

H
H
Ts

H
H
Tc

H
H

Tc
2

Trung tâm Dịch vụ việc làm

Tc

H


Tos

H

H

HTos
3

Trung tâm Dạy nghề Việt Đức
Tc


4

Trường Cao đẳng nghề Licogi
Ts


H

H

H

H

5

Trường Trung cấp nghề CGĐB

To

6

TT Dạy nghề và Sát hạch lái xe Lập Phương Thành
H

Tos;Tc

Tos

* Yêu cầu gửi về Sở Giao thông vận tải hồ sơ, tài liệu sau:

- Báo cáo, hồ sơ thí sinh dự thi gửi về Sở trước khi tổ chức sát hạch 4 ngày. Lịch sát hạch được đăng tải trên website của Sở: http://sogtvt.haiduong.gov.vn;

- Ký hiệu: H: ngày học; T: Thi mô tô; To: Thi ô tô; Ts: Thi sáng ; Tc: Thi chiều.

* Chú ý: Kỳ sát hạch lái xe mô tô phải có số lượng thí sinh thi mới từ 60 người trở lên mới được tổ chức sát hạch./.


Nơi nhận:

- Các cơ sở đào tạo;

- Giám đốc Sở;

- PGĐ Sở Lê Quý Tiệp;

- Ban Quản lý sát hạch; (email)

- Thanh tra Sở;

- Văn phòng;

- Website Sở;- Lưu: VP.PTNL.Hùng.2b.GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lê Đình Long

: LichThiGPLX -> LichSatHach -> Documents
Documents -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giao thông vận tảI
Documents -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giao thông vận tảI
Documents -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giao thông vận tảI
Documents -> Ubnd tỉnh hải dưƠng sở giao thông vận tảI
Documents -> SỞ giao thông vận tảI
Documents -> SỞ giao thông vận tảI
Documents -> SỞ giao thông vận tảI
Documents -> SỞ giao thông vận tải số: 1797 /sgtvt-qlpt&nl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> SỞ giao thông vận tải số: 1891 /sgtvt-qlpt&nl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> SỞ giao thông vận tải số: 2104/sgtvt-qlpt&nl v/v kế hoạch đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tháng 12/2012. CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương