SỞ giao dịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


Điều 7. Trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giátải về 326.47 Kb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích326.47 Kb.
1   2   3   4

Điều 7. Trách nhiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá


  1. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần cho Đại lý đấu giá và các giấy tờ chứng minh có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (đối với cá nhân), có tư cách pháp nhân (đối với tổ chức) theo mẫu quy định.

  2. Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện các quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.

  3. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản của Đại lý đấu giá (nơi đăng ký làm thủ tục đấu giá) tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày đấu giá.

  4. Nộp Phiếu tham dự đấu giá và thực hiện đấu giá theo đúng quy định. Nếu vi phạm, nhà đầu tư tham gia đấu giá sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt cọc.

  5. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần nếu được mua.

Điều 8. Công bố thông tin

  1. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phối hợp với doanh nghiệp bán đấu giá, đại lý đấu giá công bố thông tin về việc bán đấu giá trên các phương tiện sau đây:


 • Ba (03) số liên tiếp của các báo: Đại Đoàn Kết; Kinh tế và Đô thị

 • Các website: www.ssc.gov.vn, www.hnx.vn, www.intaichinh.vn, www.vietinbanksc.com.vn, www.abs.vn, www.ibsc.vn, www.vndirect.com.vn, www.apec.com.vn, www.wss.com.vn, www.shs.com.vn, www.agriseco.com.vn, www.bsc.com.vn, www.aseansc.com.vn, www.ssi.com.vn, www.hsc.com.vn, www.bvsc.com.vn, www.vdsc.com.vn, www.phs.vn, www.dag.vn, www.apsc.vn.

  • Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần phải chịu trách nhiệm đảm bảo công bố thông tin chính xác theo đúng tài liệu do doanh nghiệp bán đấu giá cung cấp.
  1. Thông tin cụ thể liên quan đến doanh nghiệp bán đấu giá và đợt đấu giá được công bố tại:


 • Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • CTCP In Tài chính

Số 24, ngõ 115 phố Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội

 • Tại các địa điểm nhận đăng ký nêu tại khoản 10.4 Điều 10 Quy chế này;

Các website công bố thông tin: www.ssc.gov.vn, www.hnx.vn, www.intaichinh.vn, www.vietinbanksc.com.vn, www.abs.vn, www.ibsc.vn, www.vndirect.com.vn, www.apec.com.vn, www.wss.com.vn, www.shs.com.vn, www.agriseco.com.vn, www.bsc.com.vn, www.aseansc.com.vn, www.ssi.com.vn, www.hsc.com.vn, www.bvsc.com.vn, www.vdsc.com.vn, www.phs.vn, www.dag.vn, www.apsc.vn.

Điều 9. Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan

9.1. Những đối tượng tham gia đấu giá: Nhà đầu tư trong nước (cá nhân và tổ chức Việt Nam) và nhà đầu tư nước ngoài (tổ chức và cá nhân nước ngoài) có đủ điều kiện sau đây được tham dự đấu giá:  • Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng. Nếu người đại diện pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền. Nếu là cá nhân phải có chứng minh thư nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự;

Đối với nhà đầu tư nước ngoài: ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, phải mở tài khoản tiền gửi tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này;

 • Các tổ chức tài chính trung gian nhận uỷ thác đầu tư: Trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận uỷ thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận uỷ thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua;

9.2. Những đối tượng không được tham gia đấu giá mua cổ phần:

 • Các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân thuộc các tổ chức này tham gia vào việc thực hiện tư vấn, xác định giá khởi điểm, kiểm toán báo cáo tài chính; trừ các tổ chức bảo lãnh phát hành mua số cổ phần chưa phân phối hết theo hợp đồng bảo lãnh;

 • Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và các cá nhân thuộc tổ chức này có liên quan đến cuộc đấu giá;

 • Các công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ; Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau (Theo quy định tại Khoản 2, Điều 189 Luật Doanh nghiệp).

Điều 10. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc


  1. Nhà đầu tư nhận đơn hoặc trực tiếp in mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá tại các Đại lý đấu giá theo các địa điểm và địa chỉ website nêu tại khoản 8.2 Điều 8 Quy chế này.

  2. Nộp tiền đặt cọc:

Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm trước 15 giờ 30 phút ngày 06 tháng 10 năm 2017. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) vào tài khoản của Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.

  1. Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá:

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tại địa điểm làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình:

 • Đối với cá nhân trong nước:

 • Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận uỷ quyền, phải có giấy uỷ quyền theo mẫu quy định;

 • Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.

 • Đối với tổ chức trong nước: Ngoài quy định như đối với cá nhân trong nước còn nộp thêm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác tương đương, giấy uỷ quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức.

 • Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài: Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước phải xuất trình giấy xác nhận mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối.

  1. Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và đặt cọc

- Thời gian làm thủ tục đăng ký: Từ 8 giờ 30 phút ngày 18 tháng 09 năm 2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 06 tháng 10 năm 2017.

(Sáng từ 8h30 - 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

- Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần (Phụ lục kèm theo).

- Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhà đầu tư được cấp phiếu tham dự đấu giá;

10.5. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc huỷ đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp huỷ đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị huỷ đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định của Tổ chức đấu giá.Điều 11. Lập và nộp phiếu tham dự đấu giá

11.1. Nhà đầu tư điền Phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là: • Phiếu do Đại lý đấu giá cấp, có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; phiếu không được tẩy, xoá hoặc rách nát; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm; tổng số cổ phần đặt mua tối đa bằng mức đăng ký. Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.

 • Bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau:

+ Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các Đại lý đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 11 tháng 10 năm 2017; hoặc,

+ Gửi qua đường bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm đến các Đại lý đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 11 tháng 10 năm 2017;

Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Đại lý ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện.

11.2. Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xoá: Nhà đầu tư phải yêu cầu đại lý đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu cũ.

11.3. Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn theo mẫu quy định đề nghị Đại lý đấu giá (nơi đăng ký tham dự đấu giá) cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới và Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.

    Điều 12. Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc đấu giá

12.1. Địa điểm tổ chức đấu giá

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

12.2. Thời gian tổ chức đấu giá: 8h30 ngày 13 tháng 10 năm 2017

Các Đại lý đấu giá có trách nhiệm kết thúc nhận Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư trước 16 giờ 00 phút ngày 11 tháng 10 năm 2017; và chuyển hòm/phong bì đựng Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trước 16 giờ 00 phút ngày 12 tháng 10 năm 2017.Điều 13. Các quy định liên quan đến việc đấu giá

13.1. Bộ Tài chính phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần xác định:

-  Số lượng cổ phần bán đấu giá: 9.800.000 cổ phần

-  Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần

-  Giá khởi điểm: 11.800 (mười một nghìn tám trăm) đồng/cổ phần

-  Bước giá: 100 (một trăm) đồng

-  Bước khối lượng: 100 (một trăm) cổ phần

-  Số mức giá đặt mua: 02 (hai) mức giá

- Giới hạn số lượng cổ phần đăng ký mua của mỗi nhà đầu tư :

+ Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phần (áp dụng chung cho cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài);

+ Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối đa: 9.800.000 cổ phần (áp dụng chung cho cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài).

13.2. Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu đấu giá và chỉ được ghi tối đa 02 (hai) mức giá đặt mua; khối lượng đặt mua của mỗi mức giá tối thiểu là 100 cổ phần và đặt theo bội số của 100; giá đặt mua phải theo bội số của 100; tổng khối lượng đặt mua của các mức giá đúng bằng số cổ phần đã đăng ký.Điều 14. Xem xét các điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá

14.1. Trước giờ tổ chức đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần sẽ kiểm tra và xác định rõ:

- Danh sách các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá;

- Số lượng phiếu tham dự đấu giá;

14.2. Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất hai (02) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá, cuộc đấu giá được coi là không thành.

Điều 15. Thực hiện đấu giá

15.1. Tại thời điểm bắt đầu mở hòm/phong bì đựng phiếu tham dự đấu giá, Trưởng Ban Tổ chức đấu giá hoặc người được uỷ quyền công bố những thông tin chủ yếu như:

-  Tên doanh nghiệp bán đấu giá cổ phần, vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phần đăng ký mua.

- Số lượng đại lý đấu giá và số hòm/phong bì đựng phiếu nhận được.

- Trình tự và thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền mua cổ phần theo giá đấu giá.

-  Giải thích những vấn đề mà người đầu tư hoặc các bên liên quan thắc mắc.

15.2. Nhập phiếu tham dự đấu giá

Đến thời điểm đấu giá, Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần nhập thông tin trên phiếu tham dự đấu giá cổ phần của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá cổ phần;

15.3. Xác định kết quả đấu giá

Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc như sau:  • Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đủ số lượng cổ phần chào bán nhưng không thấp hơn giá khởi điểm. Giá bán là giá đấu thành công của từng nhà đầu tư, theo đó các nhà đầu tư trúng ở mức giá nào thì mua cổ phần ở mức giá đó.

  • Tại mức giá trúng thầu thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư (kể cả nhà đầu tư nước ngoài) cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần các nhà đầu tư này đăng ký mua tại mức giá trúng thầu thấp nhất thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

Số cổ phần nhà đầu tư được mua

=

Số cổ phần

còn lại chào bánx

Số cổ phần từng nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau

Tổng số cổ phần các nhà đầu tư đăng ký mua giá bằng nhau

Trường hợp còn dư cổ phiếu lẻ, số cổ phần lẻ này được phân bổ cho nhà đầu tư có khối lượng đăng ký mua lớn nhất tại mức giá đó.

15.4. Kết quả đấu giá được ghi vào biên bản và có chữ ký của đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại diện Bộ Tài chính, CTCP In Tài chính (nếu có) và CTCP Chứng khoán Alpha.


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương