SỞ giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáNtải về 1.65 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích1.65 Mb.
#39169
  1   2   3   4   5   6

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.


BẢN CÁO BẠCH
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA
VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ

(Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0101438047 chuyển từ số 0103003456 do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/12/2003, đăng ký thay đổi lần 4 ngày 16/06/2010)
NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH

CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

(Đăng ký niêm yết số: . . ./ĐKNY do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

cấp ngày . . . tháng. . . năm . . . )
BẢN CÁO BẠCH VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB – CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI

Địa chỉ: 95-97 Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.39429396 Fax: 04.39429408

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ (APP)

Địa chỉ: Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Tp. Hà NộiĐiện thoại: (04) 36785060 Fax: (04) 36784978

PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN

Họ tên: Nguyễn Duy Kiên Chức vụ: Trưởng phòng Tổng hợp

Số điện thoại: 04. 3678 5060 (máy lẻ: 102)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ

(Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0101438047 chuyển từ số 0103003456 do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/12/2003, đăng ký thay đổi lần 4 ngày 16/06/2010)

NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ

Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

Tổng số lượng niêm yết : 2.722.500. cổ phiếu

Tổng giá trị niêm yết : 27.225.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ hai trăm hai mươi lăm triệu đồng)
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn Thuế AAT


Địa chỉ: Phòng 2407 Nhà 34T Khu Đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính - đường Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 22210082 Fax: (84 - 4) 22410084 TỔ CHỨC TƯ VẤN

Công ty TNHH Chứng Khoán ACB - ACBS

Trụ sở chính: 107N Trương Định, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 44043054 Fax: (84-8) 44043085

Chi nhánh tại Hà Nội: 95-97 Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.39429396 Fax: 04.39429408MỤC LỤC


3

1. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 4

1. Rủi ro về kinh tế 4

2. Rủi ro về pháp luật 4

3. Rủi ro đặc thù ngành kinh doanh 5

4. Rủi ro tài chính: 5

5. Rủi ro khác: 6

2. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 7

1. Tổ chức niêm yết 7

2. Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH Chứng khoán ACB 7

3. CÁC KHÁI NIỆM 7

4. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 9

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 9

Trải qua 14 năm phát triển và trưởng thành, đến nay Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (APP) đã trở thành một Công ty sản xuất kinh doanh mạnh trong ngành dầu mỡ bôi trơn, chất lỏng chuyên dụng với chức năng chính là: Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm dầu mỡ bôi trơn và bảo quản, dầu phanh và các chất lỏng thuỷ lực; các sản phẩm có nguồn gốc dầu mỏ, hoá chất; các chất lỏng chuyên dụng và vật liệu mới phục vụ cho công nghiệp, tiêu dùng và an ninh quốc phòng, và đặc biệt là đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng khác nhằm chuyển đổi cơ cấu và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, phấn đấu trở thành một Công ty hàng đầu trong các lĩnh vực tại Việt Nam. 92. Cơ cấu tổ chức của công ty 12

3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 13

4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông 16

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của Công ty, những công ty mà Công ty nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối; những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc chi phối đối với tổ chức đăng ký niêm yết. 18

6. Hoạt động kinh doanh 19

7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất 37

8. Vị thế của Công ty so với doanh nghiệp khác trong cùng ngành 40

9. Chính sách đối với người lao động 43

10. Chính sách cổ tức 45

Nguồn: Công ty cổ phần Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ 4511. Tình hình tài chính 45

12. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 52

13. Tài sản (Những nhà xưởng, tài sản thuộc sở hữu của Công ty) 62

14. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức giai đoạn 2010-2012 63

15. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 65

16. Thông tin về các cam kết nhưng chưa được thực hiện của Công ty 66

17. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán niêm yết 66

5. CỔ PHIẾU NIÊM YẾT 66

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông. 66

2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ 66

3. Mệnh giá: 10.000 đồng. 66

4. Tổng số chứng khoán niêm yết: 66

5. Số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 66

6. Phương pháp tính giá 68

7. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài 68

8. Các loại thuế có liên quan 69

6. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT 70

Tổ chức tư vấn 70

Tổ chức kiểm toán 70

7. PHỤ LỤC 71

Каталог: cims -> 2010 01 W1

tải về 1.65 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương