SỞ gd-đt quảng trị trung tâm cntt ngoại ngữtải về 42.54 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích42.54 Kb.

SỞ GD-ĐT QUẢNG TRỊ

TRUNG TÂM CNTT - NGOẠI NGỮ

........................
CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP
KIỂM TRA CHỨNG CHỈ TIN HỌC ỨNG DỤNG TRÌNH ĐỘ A,B DÀNH CHO HỌC VIÊN TỰ HỌC


_________________________________________________________________________
Căn cứ Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/7/2000 của Bộ GD-ĐT về việc ban hành Chương trình đào tạo Tin học ứng dụng A, B.

Căn cứ Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ giáo dục thường xuyên.

Căn cứ Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Công nghệ thông tin - Ngoại ngữ trực thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Trị kèm theo Quyết định số 329/QĐ-GDĐT ngày 23/6/2008 của Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị,

Trung tâm Công nghệ thông tin - Ngoại ngữ, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng khung chương trình ôn tập kiểm tra chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A,B dành cho đối tượng học viên tự học theo hướng dẫn.


I. CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC A

Tổng số tiết 35 trong đó:

- Lý thuyết: 11 tiết

- Thực hành: 24 tiết

TT

NỘI DUNG

SỐ TIẾT

L.T

T.H

1

Hệ điều hành Windows

1. Giới thiệu các thành phần: Cửa sổ, biểu tượng, cách thao tác với con chuột, bàn phím, màn hình, ...

2. Tạo thư mục

3. Quản lý tệp tin và thư mục.


1

2

2

Phần mềm Soạn thảo văn bản MS WORD

1. Khởi động, đóng, mở, sao lưu một văn bản của MS Word.

2. Soạn thảo văn bản bằng tiếng Việt.

3. Định dạng kí tự, văn bản, trang in.

4. Sử dụng các công cụ vẽ, tạo chữ nghệ thuật, chèn hình ảnh, chèn ký hiệu đặc biệt, ký hiệu toán học.

5. Tạo chữ cái lớn đầu dòng, chia cột.

6. Cách tạo và thao tác với bảng biểu.5

10

3

Phần mềm bảng tính MS EXCEL

1. Khởi động, đóng, mở, sao lưu một bảng tính của MS Excel.

2. Nhập dữ liệu và định dạng bảng tính.

3. Địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối.

4. Cách thiết lập công thức tính toán.

- Phép toán số học: +, -, *, /, ^, %

- Phép toán so sánh: >, <, >=, <=, =, <>

- Phép toán nối xâu: &

5. Cách thiết lập và sử dụng các hàm trong thư viện Excel:

- Hàm toán học: ABS, INT, MOD, ROUND.

- Hàm thống kê: AVERAGE, COUNT, MAX, MIN, SUM, RANK,

- Hàm xử lý chuỗi: LEFT, RIGHT, MID, LEN

- Hàm điều kiện: IF, SUMIF, COUNTIF, AND, OR

6. Hoàn thiện bảng tính và in ấn


3

7

4

Phần mềm MS POWERPOINT

1. Khởi động, đóng, mở, sao lưu một file trình diễn MS Powerpoint

2. Xây dựng và định dạng các Slide

3. Đưa các đối tượng hình ảnh, autoshape, âm thanh, video... và tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong Slide.

4. Tạo liên kết đến các slide, file, ...

5. Đóng gói bài giảng và trình diễn.


2

5

Tổng cộng

11

24


II. CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC B

Tổng số tiết 40 trong đó:

- Lý thuyết: 14 tiết

- Thực hành: 26 tiết

TT

NỘI DUNG

SỐ TIẾT

L.T

T.H

1

Phần mền soạn thảo MS-Word nâng cao

Vấn đề 1. Font chữ Việt

    1. 1.1 Giới thiệu các chương trình hỗ trợ gõ chữ Việt

1.2 Giới thiệu các bảng mã và font chữ tương ứng.

Vấn đề 2. Định dạng kí tự, đoạn văn bản, trang văn bản:

Vấn đề 3. Kẻ bảng biểu:

3.1 Cách tạo bảng biểu

3.2 Hướng văn bản trong bảng (hướng ngang, dọc lên, dọc xuống)

3.3 Gộp các ô trong bảng

3.4 Tách một ô thành nhiều ô

3.5 Chèn, xóa ô, hàng, cột

3.5 Sắp xếp dữ liệu trong bảng

3.6 Kẻ đường viền cho bảngVấn đề 4. Tạo chữ nghệ thuật

Vấn đề 5. Tạo văn bản nhiều cột, chữ Drop Cap

Vấn đề 6. Chèn các đối tượng vào văn bản

6.1 Chèn công thức toán học

6.2 Chèn kí hiệu đặc biệt

6.3 Chèn hình ảnh và các chế độ hiển thị hình ảnh trên văn bản.Vấn đề 7. Trộn thư

Vấn đề 8. Thiết đặt các thông số trong Options


4

8

2

Phần mềm soạn thảo MS-Excel nâng cao

Vấn đề 1: Làm việc với bảng tính:

1.1 Chèn thêm một bảng tính

1.2 Xóa bớt một bảng tính

1.3 Đổi tên bảng tính

1.4 Ẩn hiện một bảng tính

Vấn đề 2. Công thức toán học

Các phép toán dùng trong Excel:

- Phép toán số học: +, -, *, /, ^, %

- Phép toán nối xâu: &

- Phép toán so sánh: >, <, >=, <=, =, <>

Vấn đề 3: Địa chỉ

3.1 Địa chỉ tương đối

3.2 Địa chỉ tuyệt đối

Vấn đề 4: Sắp xếp trong bảng tính

Vấn đề 5. Các hàm tính toán:

5.1 Hàm toán học ABS, INT, MOD, ROUND

5.2 Các hàm thống kê

AVERAGE, COUNT, COUNTA, MAX, SUM, MIN, RANK

5.3 Các hàm xử lí chuỗi:

LEFT, RIGHT, MID, UPPER, LOWER, TRIM, VALUE, LEN

5.4 Các hàm điều kiện:

IF, SUMIF, COUNTIF, AND, OR

5.5 Các hàm ngày tháng:

DAY, MONTH, YEAR

5.6 Các hàm tìm kiếm:

VLOOKUP, HLOOKUP

5.7 Các hàm CSDL:

- Giới thiệu CSDL

- Giới thiệu vùng điều kiện

- Các hàm DSUM, DMAX, DMIN, DAVERAGE, DCOUNT, DCOUNTAVấn đề 6. Trích lọc dữ liệu:

6.1 Trích lọc tự động

6.2 Trích lọc nâng cao

Vấn đề 7. Vẽ Biểu đồ

Vấn đề 8. Định dạng trong bảng tính:

8.1 Định dạng dữ liệu, định dạng kí tự, định dạng số, định dạng ngày tháng.

8.2 Định dạng bảng

4

8


3

Phần mềm Trình diễn MS-PowerPoint

Vấn đề 1. Làm việc với Slide:

1.1 Thêm slide

1.2 Xóa slide

1.3 Sao chép slide

1.4 Di chuyển slide

1.5 Trình chiếu slideVấn đề 2. Chèn hình ảnh, âm thanh, video vào slide:

2.1 Chèn hình ảnh

2.2 Chèn âm thanh, video

Vấn đề 3. Tạo hiệu ứng cho các đối tượng, slide:

3.1 Tạo hiệu ứng cho các đối tượng

3.2 Tạo hiệu ứng cho slide.

Vấn đề 4. Tạo liên kết các slide, các tệp:

4.1 Tạo liên kết giữa các slide

4.2 Liên kết với các tệp, chương trình khác


3

5

4

Phần mềm Quản trị CSDL MS-Acess


Vấn đề 1. Tạo CSDL

Vấn đề 2. Bảng (Table)

2.1 Tạo bảng

2.2 Nhập, sửa, xóa dữ liệu trong bảng

Vấn đề 3. Query:

3.1 Tạo liên kết giữa các bảng:

3.2 Tạo query

3.3 Một số phép toán đặt điều kiện truy vấn:

- Giới hạn giá trị của trường: Between ... And ...hoặc <, <=, >, >=, <>

- Dùng kí tự thay thế *, ?

- Dùng các phép toán logic OR, AND

- Dùng toán tử IN.

- Tạo vùng tính toán, tạo trường

- Thực hiện các phép tính trong Query: sử dụng các hàm left, right, sum, max, …Vấn đề 4. Tạo FORM và REPORT bằng WIZARD


3

5

Tổng công

14

26


TP Đông Hà, ngày 15 tháng 12 năm 2010

Giám đốc
: dbase -> file -> tai%20lieu
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng trưng vưƠNG
file -> TRƯỜng thpt chuyên lê quý ĐÔN ĐÁP ÁN ĐỀ thi thử ĐẠi học lầN 1 NĂM 2012
file -> Danh sách các thí sinh đĂng ký tham gia hội thi tiếng hát hssv trưỜng cđsp thừa thiên huế LẦn thứ I năm họC 2012 – 2013
file -> KẾt quả thi tuyển vào lớP 10 thpt lao bảo năM 2011
file -> ĐOÀn tncs hồ chí minh 26/03/1931 – 26/03/2014 Kính thưa các quí vị đại biểu Thưa toàn thể các đồng chí đoàn viên thanh niên thân mến!
file -> A. TÓM tắt lý thuyếT: Quy tắc nhân đơn thức với đa thức
file -> KẾ hoạch tháng 11 I. Công tác chính trị tư tưởng đạo đức tác phong
file -> Tháng 7 – Tháng tri ân của tuổi trẻ thị xã Quảng Trị
file -> BÀi giảI ĐỀ thi tuyển sinh đẠi học năM 2013 Môn: Vật lí; Khối a và Khối A1
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương