SỞ gd – Đt quảng trị chuyêN ĐỀ TỔ toáN – thpt vĩnh đỊNHtải về 5.41 Mb.
trang7/61
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích5.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   61

Xác định dạng số hiển thị

Dạng số hiển thị

Ấn

Có ấn định số chữ số lẻ thập phân

( Fix) 0-91   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   61


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương