SỞ gd – Đt quảng trị chuyêN ĐỀ TỔ toáN – thpt vĩnh đỊNHtải về 5.41 Mb.
trang58/61
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích5.41 Mb.
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   61
Dạng 3 : Tìm một nghiệm gần đúng của phương trình sau (làm tròn đến)

Bài 2 : Tìm nghiệm gần đúng của phương trình sau đây

ĐA :

Bài 3 : Tìm nghiệm gần đúng (độ, phút, giây)của phương trình sau đây


1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   61


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương