SỞ gd – Đt quảng trị chuyêN ĐỀ TỔ toáN – thpt vĩnh đỊNHtải về 5.41 Mb.
trang56/61
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích5.41 Mb.
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   61


ĐA :
Bài 2 : Tính gần đúng giá trị biểu thức sau

(làm tròn đến 5 chử số thập phân)


1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   61


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương