SỞ gd – Đt quảng trị chuyêN ĐỀ TỔ toáN – thpt vĩnh đỊNHtải về 5.41 Mb.
trang55/61
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích5.41 Mb.
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   61
MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG :

Dạng 2 : Tính gần đúng giá trị biểu thức (hàm số).
Bài 1: Tính giá trị biểu thức sau

a)

b)

c)1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   61


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương