SỞ gd – Đt quảng trị chuyêN ĐỀ TỔ toáN – thpt vĩnh đỊNHtải về 5.41 Mb.
trang5/61
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích5.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61

Ở dạng Math, phân số, số vô tỉ và các biểu thức được ghi giống sách giáo khoa.

Ở dạng Linear, phân số và các biểu thức được ghi chung một dòng.Xác định dơn vị đo góc

Đơn vị chọn

Ấn

Độ

( D)1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương