SỞ gd – Đt quảng trị chuyêN ĐỀ TỔ toáN – thpt vĩnh đỊNHtải về 5.41 Mb.
trang45/61
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích5.41 Mb.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   61

(kq2)

Vậy nghiệm của phương trình là :1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   61


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương