SỞ gd – Đt quảng trị chuyêN ĐỀ TỔ toáN – thpt vĩnh đỊNH


Hướng dẫn sử dụng máy tính cầm tay để tìm nghiệm phương trìnhtải về 5.41 Mb.
trang33/61
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích5.41 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   61
Hướng dẫn sử dụng máy tính cầm tay để tìm nghiệm phương trình

  1. Phương trình bậc hai, bậc ba

Ví dụ 1 : Tìm nghiệm gần đúng (làm tròn đến 4 chữ số thập phân) của phương trình sau


Nhận xét : Hệ số của phương trình trên khá phức tạp đối với các dòng máy MS không thể bấn trực tiếp ta có thể làm như sau (chú ý khi hiển thị nghiệm nếu xuất hiện khí hiệu bên phải góc trên màn hình (fx-500MS) thì đó là nghiệm phức :

QTAP (fx-500MS):

(đưa máy tính về dạng tính toán cơ bản)1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   61


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương