SỞ gd – Đt quảng trị chuyêN ĐỀ TỔ toáN – thpt vĩnh đỊNHtải về 5.41 Mb.
trang32/61
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích5.41 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   61KQ :

Ví dụ 3 : (hoc sinh làm) Tính giá trị gần đúng (làm tròn đến 4 chử số thập phân) của hàm số tạiĐA : ; ;

Ví dụ 4 : (học sinh tự làm) Tính giá trị biểu thức sau (làm tròn 4 chữ sô thập phân) :
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   61


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương