SỞ gd – Đt quảng trị chuyêN ĐỀ TỔ toáN – thpt vĩnh đỊNHtải về 5.41 Mb.
trang2/61
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích5.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61

C

ác kí hiệu trên phím và cách sử dụng của nó :


là chức năng chính ấn trực tiếp

màu vàng ấn sau

màu đỏ ấn sau1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương