SỞ gd – Đt quảng trị chuyêN ĐỀ TỔ toáN – thpt vĩnh đỊNH


Hướng dẫn sử dụng máy tính cầm tay để tính giá trị của một biểu thức (hàm số)tải về 5.41 Mb.
trang10/61
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích5.41 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   61

Hướng dẫn sử dụng máy tính cầm tay để tính giá trị của một biểu thức (hàm số)

Ví dụ 1 : Tính gần đúng giá trị của biểu thức (làm tròn đến 5 chữ số thập phân)Nhận xét : Biểu thức trên có chứa giá trị lượng giác do đó khi tính toán chúng ta cấn chú ý đến đơn vị đo là độ hay rađian.

QTAP (fx-570ES) (đưa về dạng tính toán cơ bản)1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   61


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương