Sử dụng rsa digital Signature Scheme để thực hiện chữ ký điện tử khi Alice muốn gửi thông điệp M=5 với p=5, q=11, e=7tải về 27.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.05.2018
Kích27.34 Kb.
#38388
KIỂM TRA

  1. Sử dụng RSA Digital Signature Scheme để thực hiện chữ ký điện tử khi Alice muốn gửi thông điệp M=5 với p=5, q=11, e=7.

  2. Giả sử Alice và Bob thống nhất với nhau chọn số nguyên tố p = 37 và g = 5. Alice chọn một giá trị ngẫu nhiên bất kỳ aA = 7 và bí mật aA. Bob chọn một giá trị ngẫu nhiên bất kỳ aB = 5 và bí mật aB. Giải bài toán trên bằng phương pháp trao đổi khóa Diffie-Hellman.

  3. Hãy trình bày quá trình tạo chữ ký số theo cơ chế RSA khi Alice muốn gửi thông điệp M đến Bob với giá trị băm của M là 9, p=7, q=11, e=17.

  4. Giả sử Alice và Bob thống nhất với nhau chọn số nguyên tố p = 23 và g = 7. Alice chọn một giá trị ngẫu nhiên bất kỳ x = 11 và bí mật x. Bob chọn một giá trị ngẫu nhiên bất kỳ y = 7 và bí mật y. Hãy trình bày quá trình tạo và trao đổi khóa phiên giữa Alice và Bob.

  5. Alice và Bob thống nhất với nhau chọn số nguyên tố p = 37 và g = 5. Alice chọn một giá trị ngẫu nhiên bất kỳ aA = 7 và bí mật aA. Bob chọn một giá trị ngẫu nhiên bất kỳ aB = 5 và bí mật aB . Hãy trình bày quá trình tạo và trao đổi khóa phiên giữa Alice và Bob.

BỘ MÔN HTTT  1. Tại sao nếu Bob tin tưởng vào khóa công khai của trung tâm chứng thực X thì Bob có thể tin tưởng vào khóa công khai của Alice? (khóa này được dùng nhúng trong chứng chỉ X.509 do X cung cấp)

  2. Xét giao thức sau:a) B có thể chắc chắn A là người ứng với IDA không? Nếu Trudy mạo danh A sử dụng IDA thì B có phát hiện được không? Giải thích

b) Giả sử A có password để định danh với B, B lưu trữ giá trị hash password của A. Hãy sửa giao thức trên để B có thể định danh được A.


Trang

Каталог: 2018
2018 -> UỶ ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1256/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2018 -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1284/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2018 -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1298/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2018 -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1357/qd-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2018 -> V/v khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông trên tuyến ql18 và tl. 295B
2018 -> V/v chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải
2018 -> TL. chủ TỊch chánh văn phòNG
2018 -> TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNG
2018 -> V/v tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01
2018 -> Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 92/2006/NĐ-cp ngày 7/9/2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội

tải về 27.34 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương