Sự an tâm của khách hàng là sứ mạng của laptop onetải về 2.98 Mb.
trang23/26
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.98 Mb.
#1376
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Iphone 4 Mic nói không nghe

Thay cụm míc

500

1 Tháng

Thay chíp tín hiệu nguồn cho míc trên board

1.100

1 Tháng

Iphone 4 mất loa ngoài

Thay cụm loa ngoài

500

1 Tháng

Thay chíp liên quan tín hiệu audio phần âm thanh

1.200

1 Tháng

Iphone 4 khi gọi bị mất mic và loa, nếu nghe nhạc thì bình thường

Thay chíp tín hiệu nguồn cho mic

700

1 Tháng

Thay chíp nguồn cho audio

1.200

1 Tháng

Iphone 4 hư camera

Thay rắc tiếp xúc camera

400

Test

Thay chíp nhận nguồn camera

800

1 Tháng

Iphone 4 máy treo cáp đĩa hoặc treo logo, không nhận PC

Thay board nhận cáp

600

1 Tháng

Thay chíp nhận tín hiệu từ máy tính

1.500

1 Tháng

Iphone 4 máy cắm cáp khởi động lên logo rồi tắt nguồn

Thay chíp nguồn

800

1 Tháng

Thay CPU A4 chíp zin rất khó thay

2.400

1 Tháng

Iphone 4 trắng màn hình, sạc không hiển thị màn hình, màn hình bị nhiễu màu sắc

Thay rắc tiếp xúc màn hình

400

Test

Thay chíp nhận tính hiệu màng hình trên board

1.200

1 Tháng

Iphone 4 Restore báo lỗi ...

Chạy phần mềm

200

Test

Thay CPU A4 và cập nguồn cho IMEI

1.700

1 Tháng

Iphone 4 máy nóng hoặc báo cần làm mát hệ thống rồi tắt,thời gian tắt khác nhau

Làm lại tản nhiệt và vệ sinh trên board

400

Test

Thay chíp cáp nguồn cho CPU ( vì không đủ nên mới tắt bảo vệ CPU)

1.500

1 Tháng
CÁC LỖI THÔNG DỤNG IPHONE 3GS TRÊN MAINBOARD

CỤ THỂ SỬA CHỮA

GIÁ*1000

BH

IPHONE 3GS

Iphone 3GS nước vô bên trong board mạch chủ

Vệ sinh mainboard chống OXY HÓA chất chuyên dụng Antioxidant, hấp board mạch đúng nhiệt độ 3 tiếng

300

Test tại chỗ

Thay IC sửa trên board

1.200

1 Tháng

Iphone 3GS đang xài tự động mất nguồn

Thay IC sửa trên board

800

1 Tháng

Thay CPU, flash, sửa nguồn

1.200

1 Tháng

Iphone 3GS không nhận cáp

Thay board sạc

400

1 Tháng

Thay chíp nguồn trên board

1.200

1 Tháng

Iphone 3GS không sạc được pin

Thay chíp nguồn sạc (chíp zin)

600

1 Tháng

Thay cặp nguồn nhận tín hiệu cho chíp chính, rất khó thay

1.200

1 Tháng

Iphone 3GS no IMEI, no Wifi, no Bluetooth

Làm phần mềm, úp flash

200

Test

Thay cặp IMEI chú ý sẽ khác IMEI ban đầu

1.2000

1 Tháng

Iphone 3GS mất cảm ứng xoay

Thay rắc tiếp xúc cảm ứng

300

Test

Thay chíp IC nhận cảm ứng trên board

800

1 Tháng

Iphone 3GS khi gọi áp tai không tắt màn hình

Thay cảm biến nhận bóng tối

500

1 Tháng

Thay chíp nhận cảm biến zin

1.000

1 Tháng

Iphone 3GS liệt cảm ứng

Thay rắc tiếp xúc

300

Test

Thay chíp nhận tín hiệu cảm ứng zin

1.200

1 Tháng

Iphone 3GS mất đèn màn hình

Thay rắc cắm nhận đèn màn hình

300

Test

Thay chíp cáp nguồn đèn hình

8000

1 Tháng

Iphone 3GS mất sóng hoặc chập chờn

Thay bộ sóng mạng

600

1 Tháng

Thay cặp nguồn nhận sóng mạng từ CPU

1.200

1 Tháng

Iphone 3GS no wifi

Thay anten nhận wifi

300

Test

Thay chíp cáp nguồn cho wifi

1.000

1 Tháng

Iphone 3GS cắm tai nghe không nghe

Thay cụm mic phone rời

400

1 Tháng

Thay chíp công suất audio trên board

800

1 Tháng

Iphone 3GS Mic nói không nghe

Thay cụm míc

400

1 Tháng

Thay chíp tín hiệu nguồn cho míc trên board

800

1 Tháng

Iphone 3GS mất loa ngoài

Thay cụm loa ngoài

400

1 Tháng

Thay chíp liên quan tín hiệu audio phần âm thanh

800

1 Tháng

Iphone 3GS khi gọi bị mất Mic và Loa, nếu nghe nhạc thì bình thường

Thay chíp tính hiệu nguồn cho mic

500

1 Tháng

Thay chíp nguồn cho audio

800

1 Tháng

Iphone 3GS hư camera

Thay rắc tiếp xúc camera

300

Test

Thay chíp nhận nguồn camera

700

1 Tháng

Iphone 3GS máy treo cáp đĩa hoặc treo logo, không nhận PC

Thay board nhận cáp

400

1 Tháng

Thay chíp nhận tín hiệu từ máy tính

1.100

1 Tháng

Iphone 3GS máy cắm cáp khởi động lên logo rồi tắt nguồn

Thay chíp nguồn

800

1 Tháng

Thay CPU chíp zin rất khó thay

1.400

1 Tháng

Iphone 3GS trắng màn hình, sạc không hiển thị màn hình, màn hình bị nhiễu màu sắc

Thay rắc tiếp xúc màn hình

300

Test

Thay chíp nhận tín hiệu màn hình trên board

1.000

1 Tháng

Iphone 3GS Restore báo lỗi ...

Chạy phần mềm

200

Test

Thay CPU và cặp nguồn cho IMEI

1.200

1 Tháng

Iphone 3GS máy nóng hoặc báo cần làm mát hệ thống rồi tắt, thời gian tắt khác nhau

Làm lại tản nhiệt và vệ sinh trên board

300

Test

Thay chíp cáp nguồn cho CPU (vì không đủ nên mới tắt bảo vệ CPU)

1.100

1 Tháng
CÁC LỖI THÔNG DỤNG IPHONE 3G TRÊN MAINBOARD

CỤ THỂ SỬA CHỮA

GIÁ*1000

BH

IPHONE 3G

Iphone 3G nước vô bên trong board mạch chủ

Vệ sinh mainboard chống OXY HÓA chất chuyên dụng Antioxidant, hấp board mạch đúng nhiệt độ 3h

300

Test tại chỗ

Thay IC sửa trên board

1.000

1 Tháng

Iphone 3G đang xài tự động mất nguồn

Thay IC sửa trên board

600

1 Tháng

Thay CPU, flash, sửa nguồn

1.000

1 Tháng

Iphone 3G không nhận cáp

Thay board sạc

300

1 Tháng

Thay chíp nguồn trên board

1.100

1 Tháng

Iphone 3G không sạc được pin

Thay chíp nguồn sạc, chíp zin

400

1 Tháng

Thay cặp nguồn nhận tín hiệu cho chíp chính, rất khó thay

1.100

1 Tháng

Iphone 3G no IMEI, no Wifi, no Bluetooth

Làm phần mềm, up flash

200

Test

Thay cặp IMEI chú ý sẽ khác IMEI ban đầu

1.000

1 Tháng

Iphone 3G mất cảm ứng xoay

Thay rắc tiếp xúc cảm ứng

200

Test

Thay chíp IC nhận cảm ứng trên board

600

1 Tháng

Iphone 3G khi gọi áp tai không tắt màn hình

Thay cảm biến nhận bóng tối

400

1 Tháng

Thay chíp nhận cảm biến zin

900

1 Tháng

Iphone 3G liệt cảm ứng

Thay rắc tiếp xúc

300

Test

Thay chíp nhận tín hiệu cảm ứng zin

1.000

1 Tháng

Iphone 3G mất đèn màn hình

Thay rắc cắm nhận đèn màn hình

300

Test

Thay chíp cáp nguồn đèn hình

7000

1 Tháng

Iphone 3G mất sóng hoặc chập chờn

Thay bộ sóng mạng

400

1 Tháng

Thay cặp nguồn nhận sóng mạng từ CPU

1.000

1 Tháng

Iphone 3G no wifi

Thay anten nhận wifi

300

Test

Thay chíp cáp nguồn cho wifi

800

1 Tháng

Iphone 3G cắm tai nghe không nghe

Thay cụm mic phone rời

300

1 Tháng

Thay chíp công suất audio trên board

700

1 Tháng

Iphone 3G Mic nói không nghe

Thay cụm míc

300

1 Tháng

Thay chíp tín hiệu nguồn cho míc trên board

700

1 Tháng

Iphone 3G mất loa ngoài

Thay cụm loa ngoài

300

1 Tháng

Thay chíp liên quan tín hiệu audio phần âm thanh

700

1 Tháng

Iphone 3G khi gọi bị mất Mic và Loa, nếu nghe nhạc thì bình thường

Thay chíp tín hiệu nguồn cho mic

400

1 Tháng

Thay chíp nguồn cho audio

700

1 Tháng

Iphone 3G hư camera

Thay rắc tiếp xúc camera

300

Test

Thay chíp nhận nguồn camera

600

1 Tháng

Iphone 3G máy treo cáp đĩa hoặc treo logo, không nhận PC

Thay board nhận cáp

300

1 Tháng

Thay chíp nhận tín hiệu từ máy tính

900

1 Tháng

Iphone 3G máy cắm cáp khởi động lên logo rồi tắt nguồn

Thay chíp nguồn

600

1 Tháng

Thay CPU chíp zin rất khó thay

1.100

1 Tháng

Iphone 3G trắng màn hình, sạc không hiển thị màn hình, màn hình bị nhiễu màu sắc

Thay rắc tiếp xúc màn hình

300

Test

Thay chíp nhận tín hiệu màn hình trên board

900

1 Tháng

Iphone 3G Restore báo lỗi ...

Chạy phần mềm

200

Test

Thay CPU và cặp nguồn cho IMEI

1.000

1 Tháng

Iphone 3G máy nóng hoặc báo cần làm mát hệ thống rồi tắt, thời gian tắt khác nhau

Làm lại tản nhiệt và vệ sinh trên board

300

Test

Thay chíp cáp nguồn cho CPU ( vì không đủ nên mới tắt bảo vệ CPU)

800

1 Tháng

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPAD – HTC – SAMSUNG ...

(cụ thể phải kiểm tra báo giá mới chính xác)

CÁC LỖI THÔNG DỤNG IPAD MINI TRÊN MAINBOARD

CỤ THỂ SỬA CHỮA

GIÁ*1000

BH

IPAD MINI

Nước vô bên trong board mạch chủ Ipad mini

Vệ sinh mainboard chống OXY HÓA chất chuyên dụng Antioxidant, Hấp board mạch đúng nhiệt độ 3h

1.500

Test tại chỗ

Thay IC sửa trên board

3.500

1 Tháng

Rớt hoặc va đập mạnh, sọc nhòe màn hình, chớp tắt, lúc có hình lúc không

Làm lại cáp và rắc tiếp xúc


tải về 2.98 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương