SỐ 95 trung bìNHtải về 7.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích7.21 Kb.
#27492
S 95 TRUNG BÌNH
Tri quân tụ lý hữu ly châu
Sinh bất phùng thần hựu cưỡng đồ
Khả thán đầu lư kỷ như hứa
Nhi kim phương đắc quí nhân phò
Dịch
Trong áo cũa anh có ngọc huyền
Vận thời chưa gặp khó triền miên
Thở than đầu óc sao như vậy
May có quí nhân tới giúp liền
Tích : Trương văn Viễn cầu quan
Thánh ý : Tài phát trể , tụng sau thua , danh chậm thành , hôn chưa quyết , hỏi tin xa , biết tháng này , gặp quí nhân , tai nạn dứt .
Tô Đông Pha giải : Giấu của đợi thời , tính khéo làm sai , lúc này đứng tuổi , quí nhân phò trì , mọi việc mưu tính , cũng phải gặp thời , phước lộc hơn trước , tự phải vượt phát .
Xăm đúng câu
Tài phúc có rồi thêm lộc trời
Vận thời chưa tới phải chờ thôi
có ngày người đến đưa tay giúp
Muôn điều tính việc thỏa lòng tôi.

NẾU THẮC MẮC, XIN LIÊN HỆ

Chùa Luật Bình:0914181262

SỐ 96 THƯỢNG CÁT
第九十六号簽 上吉

婚姻子媳莫嫌遲
但把精神仗佛持


四十年前須報应
功圖行滿有馨皃
m ch hán

Hôn nhân tử tức mạc hiềm trì


Đản bả tinh thần trượng phật trì
Tứ thập niên tiền tu báo ứng
Công viên hành mãn hữu hương nhi
Dịch
Việc trể vợ con chẵng phải lo
Tinh thần nên vững phật thần phò
Trước bốn mươi năm nay báo ứng
Con hiền sự nghiệp được thành to

Tích : Sơn Đào gặp Vương Viễn

Thánh ý :
Danh lợi tụng , trể mới tốt , bệnh dần dứt , hôn nhân ổn , sau trung niên , có con hiền , hỏi người đi , chưa rỏ ngày .

Tô Đông Pha giải : Mưu vọng tuy trể , sau mới được gặp , phước thần hổ trợ , phò giúp cửa nhà , cã đời vui vẽ , việc làm nên tiến , trăm việc ưng lòng , khỏi phải lo âu .
Xăm đúng câu
Tới trể hay nhanh đừng nói thôi
ý muốn công danh kẹp giữa đôi
Suốt đời đã gắng bao công sức
Sau có an nhiên việc hợp thời

Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.

:056.3734245.: 0914181262.
Каталог: niem-tin-viet -> uploads -> News -> ton-giao -> chualuatbinh.com
chualuatbinh.com -> SỐ 33 : trung bìNH
chualuatbinh.com -> SỐ 37 : trung bình 第三十七号簽中平 焚香來告復何詞 善惡枰分汝自知 炳却昧功心裡事 出門無碍示空时 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 39: HẠ HẠ 第三十九号簽 下下 北山門下好安居 若問終時慎厥初 堪笑包藏許多事 鳞鴻雖便莫修書 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 43; trung cáT 第四十三号簽 中吉 一紙官書火急催 扁舟速下浪如雷 雖然目下多驚險 保汝平安去復回 Xăm chữ han
chualuatbinh.com -> SỐ 45 trung bình 第四十五号簽 中平 好把地心力耕耘 彼此山頭總是墳 陰地不如心地好 修為到底却輸君 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 47 HẠ HẠ 第四十七号簽 下下 與君萬語復千言 衹欲平和雪爾寃 訟則終凶君記取 試於清夜把心捫 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 49 HẠ HẠ 第四十九号簽 下下 彼此家居只一山 如何似隔鬼門関 日月如梭人易老 許多勞碌不如閒 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 51 thưỢng cáT 第五十一号簽 上吉 君今百事且隨緣 水到渠成聽自然 莫嘆年來不如意 喜逢新運稱心田 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 53 HẠ HẠ 第五十三号己丙 下下 艱難險阻路蹊跷 南鳥孤飛依北巢 今日貴人曾識靣 相逢却在夏秋交 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 55 trung bình 第五十五号簽 中平 勤耕力作莫蹉跎 衣食隨時安份過 縱使經商收倍利 不如逐歲廩米多 Xăm chữ hán

tải về 7.21 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương