SỐ 93 trung bình 第九十三号簽 中平 春來雨水太連綿 入夏晴乾雨又愆 節氣直交三伏始 喜逢滂沛足田園 Xăm chữ hántải về 9.14 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích9.14 Kb.
#27303
S 93 TRUNG BÌNH
第九十三号簽 中平

春來雨水太連綿
入夏晴乾雨又愆


節氣直交三伏始
喜逢滂沛足田園
m ch hán

Xuân lai vũ thủy thái liên miên


Nhập hạ tịnh can vũ hựu khiên
Tiết khí trực giao tam phục hậu
Hỷ phùng bàng phối túc điền viên
Dịch
Xuân qua liên tiếp mãi mưa hoài
Vào hạ nắng khô mưa lại sai
Phải đợi khi mùa đại thử tới
Mừng vui vườn ruộng nước mưa đầy

Tích :
Thiệu khang Tiết định âm dương

Thánh ý : Tài tụ tán , bệnh phản phục muốn được an , chờ đại thử , việc tiến lui , nên làm phúc , hôn được thành , dò xét kỷ .
Tô Đông Pha giải : Tin tức được thất , việc đời thường tình , mùa xuân như ý , hạ gấp khếch trương , tới mùa đại thử , Thời vận thuận xương , Tụ tập nhiều tài , các việc khương ninh .
Xăm đúng câu
Theo ý cố làm việc chẵng xong
Trăm điều trắc trở khổ buồn lòng
Phải đợi cao nhân ra sức giúp
Trong cơn khổ cực được hanh thông




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.

:056.3734245.

: 0914181262.SỐ 94 TRUNG BÌNH
第九十四号簽 中平

一般器用與人同
巧斵輪輿梓匠工


凡事有緣且隨份
秋冬方遇貴人翁
m ch hán
Nhất ban khí dụng dữ nhân đồng
Xảo trác luân dư tử tượng công
Hữu duyên phàm sự thả tùy phận
Thu đông phương ngộ quí nhân ông
Dịch
Đây đó vật dùng cũng giống nhau
Đập rèn gọt giủa thợ tài cao
Mọi việc phải tùy theo số phận
Thu đông người quí gặp mời chào

Tích : Đề Kết qua nhà trưởng giả

Thánh ý : Gặp quí nhân , tụng đắc lý , tài còn trể , bệnh chưa an , hôn chưa thành , tin trở ngại , đợi thu đông , mới được tốt .
Tô Đông Pha giải : Sắp đặc mưu vọng , việc người tuy đồng , phải tùy duyên phận , tâm hợp ý trời , tới tiết thu đông , gặp được người quí , theo giúp dẫn dắt , mọi việc điều thông .
Xăm đúng câu
Lời nói khôn ngoan ai dám tranh
Không do trời định tự mình sanh
Nếu có tính mưu làm mọi việc
Hanh thông muốn có đợi giờ lành




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.:056.3734245.

: 0914181262.
Каталог: niem-tin-viet -> uploads -> News -> ton-giao -> chualuatbinh.com
chualuatbinh.com -> SỐ 33 : trung bìNH
chualuatbinh.com -> SỐ 37 : trung bình 第三十七号簽中平 焚香來告復何詞 善惡枰分汝自知 炳却昧功心裡事 出門無碍示空时 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 39: HẠ HẠ 第三十九号簽 下下 北山門下好安居 若問終時慎厥初 堪笑包藏許多事 鳞鴻雖便莫修書 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 43; trung cáT 第四十三号簽 中吉 一紙官書火急催 扁舟速下浪如雷 雖然目下多驚險 保汝平安去復回 Xăm chữ han
chualuatbinh.com -> SỐ 45 trung bình 第四十五号簽 中平 好把地心力耕耘 彼此山頭總是墳 陰地不如心地好 修為到底却輸君 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 47 HẠ HẠ 第四十七号簽 下下 與君萬語復千言 衹欲平和雪爾寃 訟則終凶君記取 試於清夜把心捫 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 49 HẠ HẠ 第四十九号簽 下下 彼此家居只一山 如何似隔鬼門関 日月如梭人易老 許多勞碌不如閒 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 51 thưỢng cáT 第五十一号簽 上吉 君今百事且隨緣 水到渠成聽自然 莫嘆年來不如意 喜逢新運稱心田 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 53 HẠ HẠ 第五十三号己丙 下下 艱難險阻路蹊跷 南鳥孤飛依北巢 今日貴人曾識靣 相逢却在夏秋交 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 55 trung bình 第五十五号簽 中平 勤耕力作莫蹉跎 衣食隨時安份過 縱使經商收倍利 不如逐歲廩米多 Xăm chữ hán

tải về 9.14 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương