SỐ 85 trung bình 第八十五号簽 中平 一春風雨正瀟瀟 千里行人去路遥 移寡就多君得計 如何歸路轉無聊 Xăm chữ hántải về 9.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích9.07 Kb.
#26499
S 85 TRUNG BÌNH
第八十五号簽 中平

一春風雨正瀟瀟
千里行人去路遥


移寡就多君得計
如何歸路轉無聊
m ch hán

Nhất xuân phong vũ chánh tiêu tiêu


Thiên lý hành nhân khứ lộ diêu
Di quả tựu đa quân đắc kế
Như hà qui lộ chuyễn vô liêu
Dịch
Gió xuân nhẹ phất mưa phùng nhiều
Vạn dặm đường xa bước bước đều
Làm ít thu nhiều người đắc kế
Lối về sao lại hóa buồn hiu

Tích : Khương nữ tầm phu

Thánh ý : Tạm tùy phận , chẵng tham cầu , tụng nên ngưng , phòng ngoại tai , hôn bất lợi , đi xa về , cầu thần giúp , phước tự lai .

Tô Đông Pha giải : Chưa có thời vận , lặn lội gian nan , tuy nhiều diệu kế , cũng thành vô bổ , tạm nên thủ cựu , không lổi thì được , che chở việc thành , tai qua phước tới .
Xăm đúng câu
Cặm cụi chỉ lo ăn
Bếp nhiều có họa căn
Nếu làm theo bổn phận
Cửa nhà phú quí tăng




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.

:056.3734245.

: 0914181262.SỐ 86 THƯỢNG THƯỢNG
第八十六号簽 上上

一般行貨好招邀
積少成多自富饒


常把他人比自己
管須日後勝今朝
m ch hán

Nhất ban hàng hóa hảo chiêu yêu


Tích tiểu thành đa tự phú nhiêu
Thường bả tha nhân tỷ tự kỷ
Quản tu nhật hậu thắng kim triêu
Dịch
Một lô hàng hóa chất như đồi
Góp ít thành nhiều giàu có thôi
Thường đem người khác ra so sánh
Chắc rằng mai hậu thắng năm rồi

Tích : Quản Trọng , Bào thúc Nha buôn bán

Thánh ý :
Tài lộc phú , tụng được lý , hôn hòa hợp , bệnh dần dứt , hỏi người đi , chưa hẹn về , đừng hại người , người như ta .

Tô Đông Pha giải : Cùng chung buôn bán , đều nên cửa nhà , lấy người so ta , chớ nên tự khoe , tự nhiên trời giúp , phước lộc thuận tốt , càn hợp tiện lợi , như gấm thêm hoa .
Xăm đúng câu
Lòng bạn đừng nghi dối lệch gì
Cã hai thỏa hiệp gấp làm đi
Mọi việc từ đây thêm tiến bộ
Đơn thân làm được dựa phò trì




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.:056.3734245.

: 0914181262.
Каталог: niem-tin-viet -> uploads -> News -> ton-giao -> chualuatbinh.com
chualuatbinh.com -> SỐ 33 : trung bìNH
chualuatbinh.com -> SỐ 37 : trung bình 第三十七号簽中平 焚香來告復何詞 善惡枰分汝自知 炳却昧功心裡事 出門無碍示空时 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 39: HẠ HẠ 第三十九号簽 下下 北山門下好安居 若問終時慎厥初 堪笑包藏許多事 鳞鴻雖便莫修書 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 43; trung cáT 第四十三号簽 中吉 一紙官書火急催 扁舟速下浪如雷 雖然目下多驚險 保汝平安去復回 Xăm chữ han
chualuatbinh.com -> SỐ 45 trung bình 第四十五号簽 中平 好把地心力耕耘 彼此山頭總是墳 陰地不如心地好 修為到底却輸君 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 47 HẠ HẠ 第四十七号簽 下下 與君萬語復千言 衹欲平和雪爾寃 訟則終凶君記取 試於清夜把心捫 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 49 HẠ HẠ 第四十九号簽 下下 彼此家居只一山 如何似隔鬼門関 日月如梭人易老 許多勞碌不如閒 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 51 thưỢng cáT 第五十一号簽 上吉 君今百事且隨緣 水到渠成聽自然 莫嘆年來不如意 喜逢新運稱心田 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 53 HẠ HẠ 第五十三号己丙 下下 艱難險阻路蹊跷 南鳥孤飛依北巢 今日貴人曾識靣 相逢却在夏秋交 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 55 trung bình 第五十五号簽 中平 勤耕力作莫蹉跎 衣食隨時安份過 縱使經商收倍利 不如逐歲廩米多 Xăm chữ hán

tải về 9.07 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương