SỐ 79 trung bình 第七十九号簽 中平 乾亥來龍仔细看 坎居午向自當安 若移辰丑陰陽逆 門户凋零家道難 Xăm chữ hántải về 8.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích8.88 Kb.
#25708
S 79 TRUNG BÌNH
第七十九号簽 中平

乾亥來龍仔细看
坎居午向自當安


若移辰丑陰陽逆
門户凋零家道難
m ch hán

Càn hợi lai long tử tế khan


Khảm cư ngọ hường tự đương an
Nhược di thìn sữu âm dương nghịch
Môn hộ điêu linh gia đạo nan
Dịch
Năm hợi qua rồng xem kỷ càng
Nhà quay hướng ngọ tự nhiên an
Nếu dời thìn sữu âm dương trái
Lạnh lẻo cửa nhà khó vô ngàn

Tích : Văn Vương soạn dịch quẻ

Thánh ý : Danh cùng lợi , nên theo lý , hôn và tụng , đừng tính ngông , bệnh chọn thầy , mới không sầu , ngời dđi tới , phiền bỏ qua .

Tô Đông Pha giải : Xây nhà mồ mã , nên chọn đúng hướng , long huyệt tuy cát , hướng sai phải bệnh , mọi việc mưu vọng , hướng nam tốt lành , hướng khác bất lợi .
Xăm đúng câu
Tốt xấu thấp cao bởi tại trời
Lòng nhiều lo lắng chớ thay dời
Nghĩ sai làm quấy sau thành ngốc
Nhìn kỷ dử lành trãi khắp nơi




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.

:056.3734245.

: 0914181262.


SỐ 80 HẠ H
第八十号簽 下下

一朝無事忽遭官
也是門衰坆未安


改換陰陽移禍褔
勸君若作等閒看
m ch hán
Nhất triêu vô sự hốt tao quan
Dã thị môn suy phần vị an
Cải hoán âm dương di họa phước
Khuyến quân mạc tác đẳng nhàn khan
Dịch
Rảnh việc một hôm bổng gặp quan
Cửa nhà tàn lạnh mộ chưa an
Thay đổi âm dương dời họa phúc
Khuyên người đừng đứng đễ nhìn nhàn

Tích : Quách Phác chôn mẹ

Thánh ý : Danh và lợi , phải sửa đổi , tụng giải hòa , sẽ không phiền , bệnh trị gấp , đi chậm về , hôn không bàn , đừng tính nhanh .

Tô Đông Pha giải : Phong thủy bất lợi , Cửa nhà suy vi , gặp phải tai lổi , thấy họa biến thay , nên nhanh dời đổi , tránh ác hướng thiện , lòng luôn cảnh giác , mới không phạm sai .
Xăm đúng câu
Phải trái số phần trời khiến sai
Đừng cầu địa lý với thầy hay
Mọi điều nên khấn cầu trời giúp
Phúc lộc tới liền thoát họa tai




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.:056.3734245.

: 0914181262.
Каталог: niem-tin-viet -> uploads -> News -> ton-giao -> chualuatbinh.com
chualuatbinh.com -> SỐ 33 : trung bìNH
chualuatbinh.com -> SỐ 37 : trung bình 第三十七号簽中平 焚香來告復何詞 善惡枰分汝自知 炳却昧功心裡事 出門無碍示空时 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 39: HẠ HẠ 第三十九号簽 下下 北山門下好安居 若問終時慎厥初 堪笑包藏許多事 鳞鴻雖便莫修書 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 43; trung cáT 第四十三号簽 中吉 一紙官書火急催 扁舟速下浪如雷 雖然目下多驚險 保汝平安去復回 Xăm chữ han
chualuatbinh.com -> SỐ 45 trung bình 第四十五号簽 中平 好把地心力耕耘 彼此山頭總是墳 陰地不如心地好 修為到底却輸君 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 47 HẠ HẠ 第四十七号簽 下下 與君萬語復千言 衹欲平和雪爾寃 訟則終凶君記取 試於清夜把心捫 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 49 HẠ HẠ 第四十九号簽 下下 彼此家居只一山 如何似隔鬼門関 日月如梭人易老 許多勞碌不如閒 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 51 thưỢng cáT 第五十一号簽 上吉 君今百事且隨緣 水到渠成聽自然 莫嘆年來不如意 喜逢新運稱心田 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 53 HẠ HẠ 第五十三号己丙 下下 艱難險阻路蹊跷 南鳥孤飛依北巢 今日貴人曾識靣 相逢却在夏秋交 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 55 trung bình 第五十五号簽 中平 勤耕力作莫蹉跎 衣食隨時安份過 縱使經商收倍利 不如逐歲廩米多 Xăm chữ hán

tải về 8.88 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương