SỐ 77 trung hạ 第七十七号簽 中下 木有根荄水有源 自君當此究其原 莫隨道路人間話 訟則終凶是至言 Xăm chữ hántải về 8.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích8.91 Kb.
#25516
S 77 TRUNG HẠ
第七十七号簽 中下

木有根荄水有源
自君當此究其原


莫隨道路人間話
訟則終凶是至言
m ch hán
Mộc hữu căn cai thủy hữu nguyên
Quân đương tự thử cứu kỳ nguyên
Mạc tùy đạo lộ nhân gian thoại
Tụng đắc trung hung thị chí ngôn
Dịch
Cây có cội căn nước có nguồn
Nghiên cứu nguyên do nghĩ phải suông
Lời người thêm bớt đừng nghe lấy
Kiện tụng saucungf cũng phải buông

Tích : Lữ Hậu thích Hàn Tín

Thánh ý : Kiện nên hòa , bệnh cầu khấn , danh bất lợi , hôn không dài , phòng khẩu thiệt , người đi tới , việc cẩn thận , đừng nóng dội .

Tô Đông Pha giải : Họa do tích ác , xem kỹ nguyên do , Giữ lòng lương thiện , bệnh được an toàn , tự mình cẩn thận , đừng tin lời người , Nếu lòng không vững , họa sẽ tới ngay .
Xăm đúng câu
Làm ác là họa tai
Lời người nói tin ngay
Kiện sau nhiều bất lợi
Thủ kỷ phước theo đầy




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.

:056.3734245.

: 0914181262.


SỐ 78 HẠ H
第七十八号簽 下下

家道丰腴自飽温
也須肚裏立亁坤


財多害已君當省
福有脴胎禍有門
m ch hán

Gia đạo phong phi tự bảo ôn


Dã tu đổ lý lập càn khôn
Tài đa hại kỷ quân đương tỉnh
Phúc hữu phôi thai họa hữu môn
Dịch
Ấm no gia đạo lại hưng long
Ngang dọc đất trời đã trãi xong
Giàu sang tự hại người nên tỉnh
Phước đức tự gieo họa tự trồng

Tích : Viên An thủ khổn

Thánh ý : Chớ tham cầu , sẽ tự hại , hỏi kiện tụng , tức khắc ngưng , bệnh cầu thần , hôn chọn thiện , đi chưa tới .

Tô Đông Pha giải : Gia đạo xương thạnh , nhờ do cẩn thủ , tự mình chủ trương , khấn cầu phò hộ , khinh tài trọng đạo , mới được dài lâu , thiện thiện ác ác , tự làm tự chịu .
Xăm đúng câu
Lòng đã tính mưu tự hiểu rồi
Đừng nghe người quấy nói đầu môi
Gắng nên làm phúc cầu yên ổn
gặp họa sau cùng chuyễn phúc thôi




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.:056.3734245.

: 0914181262.
Каталог: niem-tin-viet -> uploads -> News -> ton-giao -> chualuatbinh.com
chualuatbinh.com -> SỐ 33 : trung bìNH
chualuatbinh.com -> SỐ 37 : trung bình 第三十七号簽中平 焚香來告復何詞 善惡枰分汝自知 炳却昧功心裡事 出門無碍示空时 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 39: HẠ HẠ 第三十九号簽 下下 北山門下好安居 若問終時慎厥初 堪笑包藏許多事 鳞鴻雖便莫修書 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 43; trung cáT 第四十三号簽 中吉 一紙官書火急催 扁舟速下浪如雷 雖然目下多驚險 保汝平安去復回 Xăm chữ han
chualuatbinh.com -> SỐ 45 trung bình 第四十五号簽 中平 好把地心力耕耘 彼此山頭總是墳 陰地不如心地好 修為到底却輸君 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 47 HẠ HẠ 第四十七号簽 下下 與君萬語復千言 衹欲平和雪爾寃 訟則終凶君記取 試於清夜把心捫 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 49 HẠ HẠ 第四十九号簽 下下 彼此家居只一山 如何似隔鬼門関 日月如梭人易老 許多勞碌不如閒 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 51 thưỢng cáT 第五十一号簽 上吉 君今百事且隨緣 水到渠成聽自然 莫嘆年來不如意 喜逢新運稱心田 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 53 HẠ HẠ 第五十三号己丙 下下 艱難險阻路蹊跷 南鳥孤飛依北巢 今日貴人曾識靣 相逢却在夏秋交 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 55 trung bình 第五十五号簽 中平 勤耕力作莫蹉跎 衣食隨時安份過 縱使經商收倍利 不如逐歲廩米多 Xăm chữ hán

tải về 8.91 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương