SỐ 65 thưỢNG thưỢng 第六十五号簽 上上 朔風冷冷正窮冬 多羡門庭喜氣濃 更入新春人事後 衷言方得信先容 Xăm chữ hántải về 9.95 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích9.95 Kb.
#24289
SỐ 65 THƯỢNG THƯỢNG
第六十五号簽 上上

朔風冷冷正窮冬
多羡門庭喜氣濃


更入新春人事後
衷言方得信先容
m ch hán

Sắc phong lẫm lẫm chánh cùng đông


Đa tiễn môn đình hỷ khí nồng
Cánh nhập tân xuân nhân sự hợp
Trung ngôn phương đắc tín tiên dung
Dịch
Cuối đông gió bắc rét căm căm
Cửa nhà vui vẽ tốt bao năm
Người việc vào xuân thay đổi số
Lời ngay được nhớ ghi tâm

Tích :
Mông Vương , Một Lan hòa thi

Thánh ý : Tài được nhiều , danh dược cao , hôn nên hỏi , hợp kiện tụng , bệnh dứt nhanh , người đi dộng , họa tiêu tan , phước tăng nhiều .

Tô Đông Pha giải : Số cực lúc đông , nghèo lâu phải thông , qua tới mùa xuân , sắc vui trùng trùng , xuân mới đã đến , hòa khí dư tràn , nếu gặp người quí , trăm việc điều thông .
Xăm đúng câu
Cười nói trở về chẵng bất ngờ
Vào nhà gieo quẻ thấy tiên cơ
Lúc này hiểm họa điều yên ổn
Trăm việc chan hòa lấp mập mờ




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.

:056.3734245.

: 0914181262.


SỐ 66 THƯỢNG THƯỢNG
第六十六号簽 上上

耕耘只可在鄉邦
何用求謀向外方


見見今年新運好
門蘭喜氣事双双
Xăm chữ hán
Canh vân chỉ khả tại lân bang
Hà dụng cầu mưu hướng ngoại phương
Kiến kiến kim niên tân vận hảo
Môn lan hỷ khí sự song song
Dịch
Cấy cày nên tại đất quê nhà
Dâu phải cầu tìm chi xứ xa
Đã thấy năm nay vận tốt tới
Cửa nhà vui vẽ mãi hoan ca

Tích : Đổ Phủ du xuân

Thánh ý : Bệnh liền khỏi , tụng mau quyết , tài dần phát , danh được cao , người đi về , hôn nên kết , chớ ngại cầu , phúc sẽ được .

Tô Đông Pha giải : Ra ngoài chẵng hợp , đạt ở quê nhà , thời vận sẽ thuận , phước lộc điều phát , việc tốt trùng trùng , cửa nhà thay đổi , muốn mưu việc lớn , biến tốt thành đần .
Xăm đúng câu
An phận tại nhà xa chẵng mưu
Vinh hoa tự có dứt phền ưu
Mừng gặp nắng lên ngày tốt đẹp
Một mùa xuân ấm thắng ba thu




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.:056.3734245.

: 0914181262.
Каталог: niem-tin-viet -> uploads -> News -> ton-giao -> chualuatbinh.com
chualuatbinh.com -> SỐ 33 : trung bìNH
chualuatbinh.com -> SỐ 37 : trung bình 第三十七号簽中平 焚香來告復何詞 善惡枰分汝自知 炳却昧功心裡事 出門無碍示空时 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 39: HẠ HẠ 第三十九号簽 下下 北山門下好安居 若問終時慎厥初 堪笑包藏許多事 鳞鴻雖便莫修書 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 43; trung cáT 第四十三号簽 中吉 一紙官書火急催 扁舟速下浪如雷 雖然目下多驚險 保汝平安去復回 Xăm chữ han
chualuatbinh.com -> SỐ 45 trung bình 第四十五号簽 中平 好把地心力耕耘 彼此山頭總是墳 陰地不如心地好 修為到底却輸君 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 47 HẠ HẠ 第四十七号簽 下下 與君萬語復千言 衹欲平和雪爾寃 訟則終凶君記取 試於清夜把心捫 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 49 HẠ HẠ 第四十九号簽 下下 彼此家居只一山 如何似隔鬼門関 日月如梭人易老 許多勞碌不如閒 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 51 thưỢng cáT 第五十一号簽 上吉 君今百事且隨緣 水到渠成聽自然 莫嘆年來不如意 喜逢新運稱心田 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 53 HẠ HẠ 第五十三号己丙 下下 艱難險阻路蹊跷 南鳥孤飛依北巢 今日貴人曾識靣 相逢却在夏秋交 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 55 trung bình 第五十五号簽 中平 勤耕力作莫蹉跎 衣食隨時安份過 縱使經商收倍利 不如逐歲廩米多 Xăm chữ hán

tải về 9.95 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương