SỐ 63 trung bình 第六十三号簽 中平 曩時敗北且圗南 筋力雖衰尚一堪 欲識生前君大數 前三三與後三三 Xăm chữ hántải về 9.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích9.25 Kb.
#24085
SỐ 63 TRUNG BÌNH
第六十三号簽 中平

曩時敗北且圗南
筋力雖衰尚一堪


欲識生前君大數
前三三與後三三
m ch hán

Nãng thời bại bắc thả đồ nam


Cân lực suy tàn thượng nhất kham
Dục thức sinh tiền quân đại số
Tiền tam tam dữ hậu tam tam
Dịch
Xưa từng xông xáo bắc nam đông
Sức lực suy tàn lưu chiến công
Kiếp trước người đây sinh lớn số
Hậu tiền các việc vẫn hòa đồng

Tích : Dương lệnh Công tại Lý lăng bia

Thánh ý : Bệnh dể trị , tụng trung bình , tài bình thường , tin có chuẫn , danh chưa thuận , hôn nên định , chớ làm càng , tùy phân định .Tô Đông Pha giải : Trước sau mưu vọng , đều có thành tựu , đứng tuổi kinh thương , việc này hiệu quả , phúc phận do số , không hơn không thiệt , nếu cố mà làm , tự hao tâm lực .
Xăm đúng câu
Mọi việc đã từng già mới thành
Ngại nghi trì trệ lấp thông hanh
Khổ cực lao tâm ai có biết
Trời cao tay ngọc đở dìu nhanh




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.

:056.3734245.

: 0914181262.


SỐ 64 THƯỢNG THƯỢNG
第六十四号簽 上上

吉人相遇本和同
况有持謀天水翁


人力不勞公論恊
事成功倍笑談 中
m ch hán

Cát nhân tương ngộ bổn hòa đồng


Huống hữu trì mưu thiên thủy ông
Nhân lực bất lao công luận hiệp
Sự thành công bội tiếu đàm trung
Dịch
Gặp nhau phải giữ tấm lòng son
Hòa thuận trời cao giúp bảo toàn
Chẵng nhọc sức người cùng thảo luận
Việc thành công lớn tiếng cười giòn

Tích : Quản Trọng , Bào thúc Nha chia vàng

Thánh ý : Qúi có hồi , tụng có hậu , danh phải thành , bệnh phải lùi , tài có dư , hôn nhân tốt , hỏi tin tức , sẽ biết liền .

Tô Đông Pha giải : Cùng người mưu vọng , được gặp người quí , đưa tay trợ giúp , các việc vừa lòng , đừng cố ráng sức . thành tựu rất dể , ra vào điều hợp , cát lợi điều có .
Xăm đúng câu
Làm việc đôi bên ý bất đồng
Tính mưu toàn cậy người trên trông
Nếu như mọi việc đều như ý
E sợ nhân tình nói viễn vông




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.:056.3734245.

: 0914181262.
Каталог: niem-tin-viet -> uploads -> News -> ton-giao -> chualuatbinh.com
chualuatbinh.com -> SỐ 33 : trung bìNH
chualuatbinh.com -> SỐ 37 : trung bình 第三十七号簽中平 焚香來告復何詞 善惡枰分汝自知 炳却昧功心裡事 出門無碍示空时 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 39: HẠ HẠ 第三十九号簽 下下 北山門下好安居 若問終時慎厥初 堪笑包藏許多事 鳞鴻雖便莫修書 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 43; trung cáT 第四十三号簽 中吉 一紙官書火急催 扁舟速下浪如雷 雖然目下多驚險 保汝平安去復回 Xăm chữ han
chualuatbinh.com -> SỐ 45 trung bình 第四十五号簽 中平 好把地心力耕耘 彼此山頭總是墳 陰地不如心地好 修為到底却輸君 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 47 HẠ HẠ 第四十七号簽 下下 與君萬語復千言 衹欲平和雪爾寃 訟則終凶君記取 試於清夜把心捫 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 49 HẠ HẠ 第四十九号簽 下下 彼此家居只一山 如何似隔鬼門関 日月如梭人易老 許多勞碌不如閒 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 51 thưỢng cáT 第五十一号簽 上吉 君今百事且隨緣 水到渠成聽自然 莫嘆年來不如意 喜逢新運稱心田 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 53 HẠ HẠ 第五十三号己丙 下下 艱難險阻路蹊跷 南鳥孤飛依北巢 今日貴人曾識靣 相逢却在夏秋交 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 55 trung bình 第五十五号簽 中平 勤耕力作莫蹉跎 衣食隨時安份過 縱使經商收倍利 不如逐歲廩米多 Xăm chữ hán

tải về 9.25 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương