SỐ 59 trung bình 第五十九号簽 中平 門衰户冷苦伶仃 自嘆祈求不一靈 幸有袓宗陰騭在 香烟未斷續螟蛉 Xăm chữ hántải về 9.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích9.02 Kb.
#23473
S 59 TRUNG BÌNH
第五十九号簽 中平

門衰户冷苦伶仃
自嘆祈求不一靈


幸有袓宗陰騭在
香烟未斷續螟蛉
m ch hán

Môn suy hộ lảnh khổ linh đinh


Tự thán kỳ cầu bất nhất linh
Hạnh hữu tổ tông âm chất tại
Hương yên vị đoạn tục minh linh
Dịch
Nhà cửa lạnh tàn khổ lẻ loi
Tự thán phật thần chẵng xét soi
Nay nhờ tiên tổ lưu âm đức
Khói nhang chưa dứt nhận con nuôi

Tích : Đặng bá Đạo không con

Thánh ý : Danh khó giữ, tài khó tính , tụng bất lợi , bệnh chớ lo , hôn khá hợp , tin không có , tiện đi xa , năng tu tỉnh .

Tô Đông Pha giải : Cửa nhà cầu khẩn , việc lành ít có , may còn tổ tông , lưu lại âm đức , nếu hỏi nối dỏi , khác họ là hay , ráng làm việc thiện , mới được tin lành . Xăm đúng câu
Mở lòng hỷ xă được vinh hoa
Sanh cửa nhà giàu phước ở ta
Mọi việc phận duyên nên phải hợp
Mừng vui khoe chúng cửa vườn nhà




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.

:056.3734245.

: 0914181262.
SỐ 60 THƯỢNG THƯỢNG
第六十号簽 上上

羡君兄弟好名声
只管謙撝莫自矜


丹詔槐黃相逼近
巍巍科甲兩同登
m ch hán
Tiển quân huynh đệ hảo thanh danh
Chỉ quản khiêm vi mạc tự ngâm
Đan chiếu hòe hoàng tương bức cận
Khôi khôi khoa giáp lưởng đồng đăng
Dịch
Khâm phục anh em đã rạng danh
Kiêu căng chẵng có tánh thiện lành
Chiếu chỉ sắc phong đang đến gấp
Cả hai đầu bảng báo tin nhanh

Tích : Tống Giao anh em đồng khoa

Thánh ý : Hợp ra vào , mưu vọng tốt , tụng mau quyết , thời đang vượng , bệnh sơ sài , tin tức về , có thần giúp .

Tô Đông Pha giải : Anh em thành đạt , thanh danh tự có , mọi việc khiêm nhường , mới được toàn mỹ , tiền đồ mở rộng . làm việc thiện phước , bước bước lên cao , đồng thời đổ đạt .
Xăm đúng câu
Đồng thời đổ đạt quí hôm nay
Việc làm thời tới gấp ra tay
Mọi sự dụng mưu điều đắc ý
Phúc lộc vinh hoa tròn vẹn ngay




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.:056.3734245.

: 0914181262.
Каталог: niem-tin-viet -> uploads -> News -> ton-giao -> chualuatbinh.com
chualuatbinh.com -> SỐ 33 : trung bìNH
chualuatbinh.com -> SỐ 37 : trung bình 第三十七号簽中平 焚香來告復何詞 善惡枰分汝自知 炳却昧功心裡事 出門無碍示空时 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 39: HẠ HẠ 第三十九号簽 下下 北山門下好安居 若問終時慎厥初 堪笑包藏許多事 鳞鴻雖便莫修書 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 43; trung cáT 第四十三号簽 中吉 一紙官書火急催 扁舟速下浪如雷 雖然目下多驚險 保汝平安去復回 Xăm chữ han
chualuatbinh.com -> SỐ 45 trung bình 第四十五号簽 中平 好把地心力耕耘 彼此山頭總是墳 陰地不如心地好 修為到底却輸君 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 47 HẠ HẠ 第四十七号簽 下下 與君萬語復千言 衹欲平和雪爾寃 訟則終凶君記取 試於清夜把心捫 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 49 HẠ HẠ 第四十九号簽 下下 彼此家居只一山 如何似隔鬼門関 日月如梭人易老 許多勞碌不如閒 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 51 thưỢng cáT 第五十一号簽 上吉 君今百事且隨緣 水到渠成聽自然 莫嘆年來不如意 喜逢新運稱心田 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 53 HẠ HẠ 第五十三号己丙 下下 艱難險阻路蹊跷 南鳥孤飛依北巢 今日貴人曾識靣 相逢却在夏秋交 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 55 trung bình 第五十五号簽 中平 勤耕力作莫蹉跎 衣食隨時安份過 縱使經商收倍利 不如逐歲廩米多 Xăm chữ hán

tải về 9.02 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương