SỐ 39: HẠ HẠ 第三十九号簽 下下 北山門下好安居 若問終時慎厥初 堪笑包藏許多事 鳞鴻雖便莫修書 Xăm chữ hántải về 9.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích9.17 Kb.
#20152
S 39: HẠ H
第三十九号簽 下下

北山門下好安居
若問終時慎厥初


堪笑包藏許多事
鳞鴻雖便莫修書
m ch hán

Bắc sơn môn hạ hảo an cư


Nhược vấn chung thời thận quyết sơ
Kham tếu bao tàng hứa đa sự
Lân hồng tuy tiện mạc tu thư
Dịch
Núi bắc tốt lành nhà ở đông
Quen biết sau cùng mới hỏi ông
Khẻ cười ôm hết bao nhiêu việc
Viết thơ sao lấy vãy chim hồng

Tích : Đào uyên Minh xem hoa cúc .

Thánh ý : Bệnh chọn thầy , tụng nên bãi , cầu tài không , hôn nên xét , đi kịp lúc , cẩn thận làm , sai nên sửa .

Tô Đông Pha giải : Nơi chốn an thân , không vướng thị phi , việc làm trung tín , không nghe lời dối , phòng hại đến mình , không đồn tin quấy , ma quỉ ẩn trong .

Xăm đúng câu
An lạc nơi nhà thiện để đời
Đất dử nên duyên một sớm mơi
Gặp nhau nay trút bầu tâm sự
Việc sâu khó hiểu chớ nhiều lời




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.

:056.3734245.

: 0914181262.
SỐ 40 : THƯỢNG CÁT
第四十号簽 上吉

新來換得好規模
何用隨他歩與趨


只聽耳邊消息到
崎嶇立盡見亨衢
m ch hán

Tân lai hoán đắc hảo qui mô


Hà dụng thùy na bộ dữ xu
Chỉ thính nhĩ biên tiêu tức đáo
Kỳ khu lập tận kiến hanh cù
Dịch
Nhà cửa mới mua sắm để dành
Nhại bước người chi đi chậm nhanh
Nghe rỏ bên tai tin tức đến
Gập gềnh qua khỏi lộ thông thành

Tích : Hán quang Võ vây hãm Côn Dương .

Thánh ý : Danh sau thành , tụng được thắng , thân không bệnh , người đi về ,hôn nên định , việc thuận ý , có tin vui .

Tô Đông Pha giải : Mưu vọng nên sửa , việc tốt vô cùng , sao lại cậy người , tự làm được ngay , cố mà nổ lực , phải có tin vui , vững bước lên cao , bổng lộc đủ đầy .
Xăm đúng câu
Nên đem công sức đổi thay mau
Nhà cữa vui tươi thuận lợi vào
Tin báo tới nơi điều thành tựu
Bệnh dứt , kiện , hôn hợp siết bao




Thắc Mắc xin liên hệ:

Chùa Luật Bình.:056.3734245.

: 0914181262.
Каталог: niem-tin-viet -> uploads -> News -> ton-giao -> chualuatbinh.com
chualuatbinh.com -> SỐ 33 : trung bìNH
chualuatbinh.com -> SỐ 37 : trung bình 第三十七号簽中平 焚香來告復何詞 善惡枰分汝自知 炳却昧功心裡事 出門無碍示空时 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 43; trung cáT 第四十三号簽 中吉 一紙官書火急催 扁舟速下浪如雷 雖然目下多驚險 保汝平安去復回 Xăm chữ han
chualuatbinh.com -> SỐ 45 trung bình 第四十五号簽 中平 好把地心力耕耘 彼此山頭總是墳 陰地不如心地好 修為到底却輸君 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 47 HẠ HẠ 第四十七号簽 下下 與君萬語復千言 衹欲平和雪爾寃 訟則終凶君記取 試於清夜把心捫 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 49 HẠ HẠ 第四十九号簽 下下 彼此家居只一山 如何似隔鬼門関 日月如梭人易老 許多勞碌不如閒 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 51 thưỢng cáT 第五十一号簽 上吉 君今百事且隨緣 水到渠成聽自然 莫嘆年來不如意 喜逢新運稱心田 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 53 HẠ HẠ 第五十三号己丙 下下 艱難險阻路蹊跷 南鳥孤飛依北巢 今日貴人曾識靣 相逢却在夏秋交 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 55 trung bình 第五十五号簽 中平 勤耕力作莫蹉跎 衣食隨時安份過 縱使經商收倍利 不如逐歲廩米多 Xăm chữ hán
chualuatbinh.com -> SỐ 57 trung bìNH

tải về 9.17 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương