Số: 29 /tb-ubndtải về 25.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích25.81 Kb.
#23165

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN DUY XUYÊN

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: 29 /TB-UBND

Duy Xuyên, ngày 24 tháng 02 năm 2016


THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện – Nguyễn Công Dũng

tại buổi họp bàn triển khai Dự án Khu phố chợ Nam Phước mở rộng và

giải quyết những vướng mắc tại Dự án Khu phố chợ Nam Phước

Ngày 23 tháng 02 năm 2016, UBND huyện tổ chức buổi họp bàn triển khai Dự án Khu phố chợ Nam Phước mở rộng và giải quyết những vướng mắc tại Dự án Khu phố chợ Nam Phước. Dự họp có các đồng chí đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND-UBND huyện; đại diện lãnh đạo các Phòng: Kinh tế & Hạ tầng, Tài nguyên & Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa – Thông tin, Đội QL TTXD, Chi nhánh TT PTQĐ Duy Xuyên, Văn phòng Huyện ủy, VP HĐND-UBND huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN và cán bộ địa chính thị trấn Nam Phước, lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 569. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 569 báo cáo phương án triển khai Dự án Khu phố chợ Nam Phước mở rộng và giải quyết những vướng mắc tại Dự án Khu phố chợ Nam Phước, ý kiến góp ý của các thành viên dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Công Dũng kết luận, chỉ đạo một số nội dung như sau:

Dự án Khu phố chợ Nam Phước được triển khai và cơ bản hoàn thành đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo của thị trấn Nam Phước nói riêng, của huyện Duy Xuyên nói chung. Việc triển khai Dự án mở rộng Khu phố chợ Nam Phước là rất cần thiết nhằm đưa đô thị Nam Phước phát triển cân đối, hài hòa về mặt kiến trúc, phù hợp với chủ trương chung của huyện, tỉnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai dự án Khu phố chợ Nam Phước đã xuất hiện một số tồn tại, vướng mắc, đặc biệt trong vấn đề giải phóng mặt bằng, tái định cư. Để đẩy mạnh việc triển khai Dự án Khu phố chợ Nam Phước mở rộng và giải quyết dứt điểm những vướng mắc của Dự án Khu phố chợ Nam Phước, UBND huyện yêu cầu các ngành và UBND TT Nam Phước tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Đối với Dự án Khu phố chợ Nam Phước mở rộng:

- Giao Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 569 tổ chức khảo sát, đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với cổng vào Văn Miếu (đã hư hỏng nặng) thuộc Di tích văn hóa Văn Thánh. Ủy ban nhân dân huyện thống nhất phương án quy hoạch di tích thành khu công viên khoảng 1.000m2, theo đó sau khi san lấp mặt bằng, bố trí một bia để ghi những thông tin liên quan đến di tích này.

- Đối với hệ thống thoát nước của dự án mở rộng: giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 569 tổ chức kiểm tra, khảo sát hệ thống thoát nước đảm bảo yêu cầu thoát nước mặt cho dọc tuyến quốc lộ và một phần thị trấn Nam Phước. Lưu ý xử lý điểm cuối của hệ thống đảm bảo không để xảy ra ô nhiểm môi trường.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 569 khảo sát toàn bộ khu vực dự án, đặc biệt là hệ thống giao thông khớp nối với khu vực xung quanh để có phương án điều chỉnh, bổ sung hợp lý, tránh gây ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh dự án.

- Đối với việc bố trí cây xanh: đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 569 bố trí các loại cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và góp phần làm xanh, đẹp khu vực dự án dọc Quốc lộ với chiều rộng dãi cây xanh khoảng 10m.

- UBND huyện thống nhất giao Phòng TNMT làm việc với các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân xã Duy Trung về tiếp tục gia hạn phương án nạo vét sông Cầu Chìm đoạn sông xã Duy Trung nhằm chống xói lở và tạo nguồn cát phục vụ cho dự án Khu phố chợ Nam Phước mở rộng.

- Về công tác giải phóng mặt bằng: đề nghị Chi nhánh Trung tâm khai thác quỹ đất Duy Xuyên tiếp tục phối hợp với UBND TT Nam Phước và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 569 triển khai thực hiện. Trước mắt Chi nhánh TTPTQĐ tách phương án bồi thường riêng đối với đất nông nghiệp để thẩm định và phê duyệt chi tiền đền bù kịp thời. Phương án đền bù có tái định cư phê duyệt sau.

- Đối với công tác tái định cư: Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 569 khảo sát, đề xuất phương án sắp xếp lại dân cư cho phù hợp. Kinh phí thực hiện được cân đối trong dự án theo phương án tỉnh duyệt. Có thể bố trí TĐC tại Dự án Khu phố chợ đã triển khai (phía trên chợ) nếu hộ dân thống nhất.

2. Đối với những vướng mắc trong việc triển khai Dự án Khu phố chợ Nam Phước:

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành liên quan, Ủy ban nhân dân thị trấn Nam Phước tham mưu UBND huyện giải quyết dứt điểm những vướng mắc liên quan đến việc cấp GCN QSD đất trường hợp bà Trần Thị Út. Đề nghị đồng chí Nguyễn Bốn – PCT UBND huyện chỉ đạo cụ thể vấn đề này.

- Ủy ban nhân dân thị trấn Nam Phước phối hợp với các ngành chuyên môn của huyện tổ chức làm việc với các hộ Trương Thị Thời, Lê Thị Dần, Lương Thị Nhỡ, Lê Duy Quang, Lê Quang Dũng, Phạm Thị Hoa, Huỳnh Ngọc Thông, Nguyễn Mươi nhằm vận động các hộ này thống nhất với phương án bồi thường, tái định cư theo phương án đã được phê duyệt. Đồng thời làm việc với ban dân chính Khối phố Long Xuyên 2 về phương án xây dựng nhà sinh hoạt văn hóa của khối phố theo hướng giao cho ban dân chính Khối phố thành lập BQL công trình để triển khai xây dựng Nhà văn hóa khối phố. Về mô hình Nhà văn hóa: giao UBND TT Nam Phước hướng dẫn ban dân chính Khối phố lựa chọn và thực hiện.

- Đối với trường hợp ông Lê Hảo: Phòng NN&PTNT phối hợp với các ngành chức năng của huyện và UBND TT Nam Phước tham mưu UBND huyện phương án giải quyết hợp lý. Lưu ý quy trình thủ tục phải chặt chẽ, đảm bảo theo quy định của pháp luật.

- Thống nhất cho xây tường rào và mở cổng phụ trường Tiểu học Nam Phước 3 theo đường Lê Thiện Trị từ nguồn sự nghiệp giáo dục.

- Phòng Văn hóa – Thông tin phối hợp với các ngành rà soát lại toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Nam Phước chưa được đặt tên tham mưu UBND huyện phương án đề nghị bổ sung tên đường cho hợp lý. Thống nhất việc kéo dài đường Hùng Vương đến hết tuyến đường đô thị theo quy hoạch (điểm cuối đến đầu Cầu Sắt, Trà Kiệu xã Duy Sơn)

- Trung tâm VH-TT huyện phối hợp với Phòng TC-KH và các ngành liên quan nhận bàn giao hệ thống trang trí khu phố chợ từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 569 để bảo quản và trang trí cho những năm sau.

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Công Dũng tại cuộc họp, đề nghị các đơn vị, địa phương liên quan sớm tổ chức triển khai  thực hiện và báo cáo kết quả để UBND huyện có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Nơi nhận:                                                                                 TL. CHỦ TỊCH 

- TTTV Huyện ủy;                                                                  KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

- TT HĐND-UBND huyện;      PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Các phòng ban liên quan;                                                                     

- UBND thị trấn Nam Phước;

- Công ty CP ĐT&XD 569;   (Đã ký)

- CPCVVP;

- Lưu: VT, H(20b).                                                                              Trần Nhân TâmКаталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 25.81 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương