Số: 1756/tb-vpubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 47.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích47.43 Kb.

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

VĂN PHÒNG

Số: 1756/TB-VPUBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày 20 tháng 9 năm 2013

THÔNG BÁO
Kết luận phiên tiếp công dân tháng 9 năm 2013

Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9/2013 của lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 16/9/2013 do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang chủ trì. Tham gia phiên tiếp công dân có các ông, bà sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;

2. Ông Võ Trường Tam - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

3. Bà Nguyễn Thị Lài - Giám đốc Sở Tư pháp;

4. Ông Phạm Văn Dỵ - Phó Chánh Thanh tra tỉnh;

5. Ông Nguyễn Xuân Khiều - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

6. Ông Phạm Thành Đồng - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB và Xã hội;

7. Ông Nguyễn Hữu Thiện - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

8. Ông Nguyễn Chung Nguyên - Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Hới.

Cùng tham gia còn có các cán bộ, chuyên viên liên quan của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.Trong phiên đã tiếp 21 lượt công dân. Sau khi nghe công dân trình bày và ý kiến của các thành viên có liên quan, Chủ trì phiên tiếp công dân đã kết luận đối với nội dung trình bày của từng công dân như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Hoạt, trú tại thôn Đức Sơn, xã Đức Ninh, TP Đồng Hới: Khiếu nại Quyết định số 33/QĐ-UB ngày 01/12/1991 của UBND thị xã Đồng Hới về việc cho bà Nguyễn Thị Hoạt nghỉ thôi việc trái với chủ trương của Chính phủ.

Kết luận: Việc bà khiếu nại, UBND tỉnh đã có Quyết định giải quyết số 1154/QĐ-UBND ngày 30/6/2000 (Quyết định giải quyết cuối cùng). Vì vậy, UBND tỉnh không xem xét giải quyết lại. Yêu cầu bà chấp hành nghiêm túc.

2. Ông Trần Quý Tráng và ông Nguyễn Hữu Quyền, trú tại thôn Trung Tín, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy: Đề nghị giải quyết chế độ hỗ trợ người có công với cách mạng tu sửa nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Phản ánh một số trường hợp khai man hồ sơ để hưởng chế độ thương binh.

Kết luận: Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 09/2013/TT-BXD ngày 01/07/2013 của Bộ Xây dựng đã quy định những tiêu chí rất cụ thể để thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Tuy nhiên, thời gian qua việc triển khai thực hiện của một số địa phương chưa đảm bảo nên UBND tỉnh đã giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo kiểm tra, rà soát lại để thực hiện đúng quy định. Hội đồng tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao UBND huyện Lệ Thủy chỉ đạo kiểm tra, rà soát và trả lời cho công dân.

Về phản ánh một số trường hợp khai man hồ sơ để hưởng chế độ thương binh, giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo kiểm tra theo thẩm quyền.

3. Ông Nguyễn Lương Lung, trú tại tổ 3, tiểu khu 9, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới: Kiến nghị giải quyết việc chậm bồi thường GPMB dự án vành đai cây xanh khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới cho gia đình ông.

Kết luận: Ngày 04/9/2013, Sở Tài chính đã có Công văn số 2014/TC- GCS về việc đề nghị UBND tỉnh cấp kinh phí bồi thường, GPMB Dự án mở rộng vành đai cây xanh khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới (phần bổ sung) để Ban Quản lý khu kinh tế tiến hành chi trả cho gia đình ông Nguyễn Lương Lung. Đề nghị ông đợi kết quả.

4. Ông Lại Sỹ Thi, trú tại thôn Hoàng Viễn, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy: Đề nghị bồi thường chi phí do quá trình 6 năm tố cáo ông Trương Thế Thiểu.

Kết luận: Nội dung ông Lại Sỹ Thi đề nghị, do chưa có cơ sở xem xét, giải quyết nên Hội đồng Tiếp công dân giao Thanh tra tỉnh có văn bản báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.

5. Ông Nguyễn Văn Hồng, trú tại tổ 2, tiểu khu 4, phường Nam Lý, TP Đồng Hới: Đề nghị công nhận lại hạn mức đất ở đối với thửa đất gia đình ông đang sử dụng tại phường Nam Lý theo Quyết định cấp đất của UBND thị xã Đồng Hới (cũ).

Kết luận: Việc ông Nguyễn Văn Hồng đề nghị, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Chủ tịch UBND TP Đồng Hới chỉ đạo kiểm tra, xem xét giải quyết theo đúng quy định pháp luật, thực hiện trong tháng 10/2013.

6. Ông Phạm Ái Bắc, trú tại thôn Sơn Lý, xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch: Kiến nghị giải quyết việc vợ ông là bà Võ Thị Thiết bị cắt chế độ trợ cấp mất sức lao động.

Kết luận: Nội dung ông Phạm Ái Bắc kiến nghị, giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh.

7. Ông Dương Đình Đồng, trú tại thôn Rẫy, xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch: Kiến nghị xem xét lại việc bồi thường GPMB để xây dựng công trình nâng cấp bãi tràn đê Đầu Ngọn vì chưa thỏa đáng.

Kết luận: Tại Thông báo kết luận phiên tiếp công dân số 134/TB-VP ngày 03/9/2013 của UBND huyện Bố Trạch đã kết luận hiện tại Hội đồng GPMB huyện không có cơ sở để phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ theo đề nghị của ông. Nếu không đồng tình, ông có thể làm đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

8. Ông Lê Hồng Toại, trú tại thôn Long Trung, xã Quảng Tiên, huyện Quảng Trạch: Kiến nghị giải quyết chế độ cán bộ tiền khởi cho bố là ông Lê Khối.

Kết luận: Ngày 22/4/2013, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có Công văn trả lời số 1523-CV/BTCTU. Nếu chưa rõ, đề nghị ông gửi đơn hoặc trực tiếp đến gặp Ban Tổ chức Tỉnh ủy để được xem xét, trả lời cụ thể.

9. Ông Đoàn Hiếu, trú tại thôn Long Trung, xã Quảng Tiên, huyện Quảng Trạch: Kiến nghị giải quyết chế độ cán bộ tiền khởi cho ông Đoàn Khuê và ông Đoàn Biểu.

Kết luận: Nội dung ông kiến nghị, Hội đồng tiếp công dân tiếp nhận đơn để chuyển đến Ban Tổ chức Tỉnh ủy xem xét, trả lời theo thẩm quyền.

10. Ông Nguyễn Văn Năm, trú tại 581/53 Quang Trung, tổ 10, phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi (người được ông Hồ Xuân Ty ủy quyền): Phản ánh việc Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì tổ chức buổi đối thoại để giải quyết khiếu nại của ông nhưng thành phần không đúng quy định, đề nghị tổ chức lại buổi đối thoại.

Kết luận: Nội dung ông Nguyễn Văn Năm khiếu nại đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định giải quyết số 118/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 (lần 2) đúng quy định pháp luật. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền chủ trì tổ chức buổi đối thoại để giải thích cho ông được rõ. Vì vậy, UBND tỉnh không xem xét giải quyết lại, yêu cầu ông chấp hành nghiêm túc.
11. Bà Hoàng Thị Phương, trú tại tổ 1, tiểu khu 7, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới: Không đồng tình với nội dung Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp xúc, đối thoại với công dân ngày 15/8/2013.

Kết luận: Việc bà khiếu nại liên quan đến GPMB công trình xây dựng khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới, UBND tỉnh đã có Quyết định giải quyết số 2170/QĐ-UBND ngày 09/9/2008. Bà không đồng tình với Quyết định nói trên, đã khởi kiện ra TAND tỉnh và đã được thụ lý giải quyết. Căn cứ quy định tại Khoản 9, Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011, UBND tỉnh không thụ lý giải quyết lại. UBND tỉnh cũng đã có Công văn số 593/UBND-NC ngày 03/6/2013 về việc chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà. Yêu cầu bà chấp hành nghiêm túc.

12. Ông Nguyễn Văn Dương, trú tại tiểu khu Hữu Nghị, thị trấn Nông Trường Việt Trung: Khiếu nại việc Công ty TNHH MTV Việt Trung không xác nhận giấy tờ làm thủ tục điều chỉnh lại ngày, tháng sinh ghi trong sổ Bảo hiểm xã hội của ông để thống nhất với các giấy tờ tùy thân khác.

Kết luận: Nội dung ông Nguyễn Văn Dương khiếu nại, yêu cầu Công ty TNHH MTV Việt Trung xem xét, giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại.

13. Ông Nguyễn Tự Nhiên, trú tại thôn Xuân Bắc 3, xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy: Kiến nghị việc giải quyết chế độ mất sức lao động của ông.

Kết luận: Nội dung ông kiến nghị, sau khi có Kết luận buổi tiếp xúc, đối thoại với công dân ngày 15/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã có công văn xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhưng đến nay chưa nhận được trả lời của Bộ. Đề nghị ông chờ đợi vì không thuộc thẩm quyền của tỉnh.

14. Ông Phan Tiến Hùng, trú tại tiểu khu 1, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch: Khiếu nại việc Công ty TNHH MTV Việt Trung thông báo đình chỉ việc trồng cây ớt của gia đình ông và 02 hộ khác trên diện tích đất đã được đội Sao Vàng thỏa thuận cho mượn.

Kết luận: Việc ông Phan Tiến Hùng khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Công ty TNHH MTV Việt Trung. Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn để chuyển đến Công ty xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

15. Bà Hoàng Thị Nữ, trú tại thôn Phú Kinh, xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch: Khiếu nại UBND xã Liên Trạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bưu điện văn hóa xã trên phần đất khai hoang của gia đình bà.

Kết luận: Việc bà khiếu nại, đề nghị bà viết lại đơn ghi rõ nội dung và kèm theo các giấy tờ liên quan (nếu có) gửi đến UBND tỉnh để có cơ sở giao UBND huyện Bố Trạch kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền.

16. Ông Nguyễn Văn Quang và bà Phạm Thị Kê, đại diện cho một số hộ dân trú tại xóm Lèn, thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh: Kiến nghị sớm được di dời các hộ dân ra khỏi khu vực bị ô nhiễm do hoạt động sản xuất của Nhà máy Xi măng Áng Sơn; Nên ưu tiên cho những hộ dân bị ảnh hưởng nặng nhất di dời trước để cải thiện môi trường sống rất bức bách hiện nay.

Kết luận: Liên quan đến nội dung kiến nghị của các hộ dân ở xóm Lèn, thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, ngày 29/8/2013, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Hữu Hoài đã có buổi kiểm tra và kết luận theo Thông báo số 1647/TB-VPUBND ngày 05/9/2013 của Văn phòng UBND tỉnh. Hiện nay, các cơ quan liên quan đang thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đề nghị các hộ dân chờ kết quả.

17. Ông Trần Tiến Xô, trú tại thôn 4, xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới: Khiếu nại việc đền bù GPMB Dự án nâng cấp Quốc Lộ 1A.

Kết luận: Tại buổi tiếp xúc, đối thoại với công dân ngày 15/8/2013, Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận giao Thanh tra tỉnh chỉ đạo Đoàn Thanh tra liên ngành khẩn trương hoàn thành việc xác minh, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định giải quyết trước ngày 30/8/2013. Do trong quá trình xác minh, có một số vấn đề chưa đầy đủ, chặt chẽ nên phải kéo dài thời gian. Hiện tại, Đoàn Thanh tra liên ngành đang hoàn chỉnh báo cáo, trình UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết. Đề nghị ông đợi kết quả.18. Bà Nguyễn Thị Loan, trú tại thôn Cương Trung A, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa: Khiếu nại về bồi thường GPMB dự án xây dựng nhà máy Xi măng Sông Gianh (giai đoạn 2).

Kết luận: Tại buổi tiếp xúc, đối thoại với công dân ngày 15/8/2013, Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận: Vụ việc bà khiếu nại, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1615/QĐ - UBND ngày 14/7/2010 về việc giải quyết đơn khiếu nại Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 30/3/2009 của UBND huyện Tuyên Hóa của bà Nguyễn Thị Loan (người được bà Phạm Thị Thùy ủy quyền) thường trú tại thôn Cương Trung A, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa (lần 2). Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011, UBND tỉnh không thụ lý giải quyết lại. Vì vậy, yêu cầu bà chấp hành nghiêm túc.

19. Ông Phan Chí Lộc, trú tại xóm Trung Hòa, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch: Tố cáo Chủ tịch UBND xã Hải Trạch cho lực lượng đến đập phá, thu giữ vật liệu xây dựng nhà từ đường của gia đình ông; ông đã gửi đơn tố cáo đến Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch nhưng Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch lại gửi về cho người bị tố cáo là không đúng.

Kết luận: Hội đồng Tiếp công dân yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh kiểm tra sự việc, nếu đúng như ông Lộc trình bày thì báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chấn chỉnh và giao Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch chỉ đạo kiểm tra, giải quyết đúng trình tự quy định của Luật Tố cáo.

20. Bà Trần Thị Huê, trú tại tổ dân phố 9, phường Đồng Phú, TP Đồng Hới: Khiếu nại việc UBND phường Đồng Phú thu hồi đất (ao hồ) của gia đình bà nhưng không thực hiện việc đền bù.

Kết luận: Liên quan đến nội dung bà khiếu nại, hiện nay UBND TP Đồng Hới đang chỉ đạo kiểm tra, giải quyết theo quy định. Đề nghị bà đợi kết quả.

21. Bà Nguyễn Thị Quy, trú tại tổ 3, thôn Thuận Phước, xã Thuận Đức, TP Đồng Hới: Kiến nghị giải quyết việc hợp nhất thửa đất diện tích 498,8mđược công nhận theo Quyết định số 2190/QĐ-UBND ngày 20/9/2012 của UBND tỉnh với thửa đất diện tích 1.225,4m2 đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1993.

Kết luận: Nội dung bà kiến nghị, UBND tỉnh đã có ý kiến bằng văn bản gửi UBND TP Đồng Hới. Đề nghị bà đến UBND TP Đồng Hới để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo kết luận tiếp công dân tháng 9/2013, xem xét, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/10/2013./.

Nơi nhận:

- VP Chính phủ (Vụ II),

- Trụ sở TCD của TW Đảng và NN;

- Thường trực Tỉnh ủy; (B/c)

- UBKT Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tham gia TCD;

- Thanh tra tỉnh, Sở TN&MT, Sở LĐTB&XH;

- UBND các huyện, TP: Đồng Hới, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy;

- Công ty TNHH MTV Việt Trung;

- Phòng PA 88 - Công an tỉnh;

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;

- Các phòng; NC, KTTH, TCD (2b);

- Lưu: VT.


KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Khiều


: 3cms -> vbpq -> upload -> local
local -> Số: 1144/QĐ-ubnd quảng Bình, ngày 08 tháng 5 năm 2014
local -> BỘ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
local -> Về việc phân bổ vốn tạm ứng kế hoạch đầu tư cho các dự án
local -> Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch thường trực ubnd tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với ubnd tỉnh Hà Tĩnh và Công ty tnhh gang thép Hưng Nghiệp formosa hà Tĩnh
local -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng
local -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
local -> Ngày 22 tháng 7 năm 2009, đồng chí Phan Lâm Phương Chủ tịch ubnd tỉnh chủ trì Hội nghị thông qua Đề án xây dựng trụ sở liên cơ quan tỉnh Quảng Bình. Tham dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch ubnd tỉnh
local -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1711/kh-ubnd
local -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1808/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
local -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 06/ct-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương