Số 127 Ngày 22. 11. 2009 Chúa Nhật XXXIV thường Niên – Năm b lễ ĐỨc giêsu kitô vua vũ trụtải về 0.88 Mb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu10.05.2018
Kích0.88 Mb.
  1   2   3   4


  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương