Số: 105/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 3.57 Mb.
trang6/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.57 Mb.
#94
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

bắc giangXi măng Bố Hạ

Giai đoạn đến 2010

Công suất: 0,9 tr.tấn/n


Đá vôi: 36

- Đồng Tiến, X. Đồng Tiến, H. Hữu Lũng

P: > 1.440
CP TD và KT: 36

BXD đề nghị bổ sung

Đất sét: 9

- Xã Hư­ơng Sơn, H. Lạng GiangCP TD và KT: 9

Phụ gia: 5

- Tam Dinh - X.Quảng Lạc, H. Cao Lộc - Tỉnh Lạng Sơn

P: 40 - 50
CP TD và KT: 5Xi măng Hương Sơn

Giai đoạn đến 2011 - 2013

Công suất: 0,35 tr.tấn/n


Đá vôi: 14

- Đồng Tiến - H. Hữu Lũng

- Cai Kinh, xã Cai Kinh - H. Hữu Lũng

CP TD và KT: 14

BXD đề nghị bổ sung

Đất sét: 3,5

- Xã Hư­ơng Sơn, H. Lạng GiangCP TD và KT: 3,5

Phụ gia: 2

- Tam Dinh, Xã Quảng Lạc,

H. Cao Lộc - Tỉnh Lạng Sơn

CP TD và KT: 2
Tổng trữ lượng đề nghị

cấp phép GĐ: 2006 - 2010Đá vôi:

Cấp phép thăm dò: 50 triệu tấn

Cấp phép thăm dò: 36 triệu tấn

Đất sét:

Cấp phép thăm dò: 12,5 triệu tấn

Cấp phép thăm dò: 9 triệu tấn

Phụ gia:

Cấp phép thăm dò: 7 triệu tấn

Cấp phép thăm dò: 5 triệu tấn
Tổng trữ lượng đề nghị

cấp phép GĐ: 2011 - 2020Đá vôi:

Đã cấp phép thăm dò giai đọan trước

Cấp phép khai thác: 14 triệu tấn

Đất sét:

Đã cấp phép thăm dò giai đọan trước

Cấp phép khai thác: 3,5 triệu tấn

Phụ gia:

Đã cấp phép thăm dò giai đọan trước

Cấp phép khai thác: 2 triệu tấn

Quảng NinhXi măng Cẩm Phả

Giai đoạn đến 2010

Công suất: 2,3 tr.tấn/n


Đá vôi: 92

Quang Hanh

B + C1: 260,5 (tr. đó

B: 414,94; C1: 218,99-

-

Đã được CP khai thác

Đất sét: 23

Hà Chanh

B + C1: 28,3 (tr. đó: B: 12,46; C1: 15,823)
-

Đã được CP khai thác

Phụ gia: 4,3


CP TD và KT: 4,3

cung cấp tại chỗXi măng Thăng Long I

Giai đoạn đến 2010

Công suất: 2,3 tr.tấn/n


Đá vôi: 92

Khối 4 (đá trắng Hoành Bồ)

B + C1+ C2: 181

(tr. đó: B: 53,08;

C1: 105,03; C2: 22,94

CP khai thác: 92

Đang xin cấp phép KT

Đất sét: 23

Yên Mỹ

A +B + C1: 28,5

cấp A: 4,12; cấp

B: 18,8; cấp C1: 5,55

CP khai thác: 23

Đang xin cấp phép KT

Phụ gia: 6


CP TD và KT: 6

cung cấp tại chỗXi măng Thăng Long II

Giai đoạn 2011 - 2020

Công suất: 2,3 tr.tấn/n


Đá vôi: 92

Khối 3 (đá trắng Hoành Bồ)

C2: 235,0
CP TD & khai thác: 92
Đất sét: 23

Xích Thổ

A + B: 24,0
CP khai thác: 23
Phụ gia: 6


CP TD và KT: 6

cung cấp tại chỗXi măng Hạ Long

Giai đoạn đến 2010

Công suất: 2,0 tr.tấn/n


Đá vôi: 80

áng Quan (đá vôi sạch)

B + C1: 86,55
-

Đã được CP khai thác

Đất sét: 20

Làng Bang A

A + B + C1: 17,66

(tr. đó: A: 4,413;

B: 12,112; C1: 1,135)

-

Đã được CP khai thác

Phụ gia: 4,32


CP TD và KT: 4,32

cung cấp tại chỗXi măng Lam Thạch 1

Giai đoạn đến năm 2010

Công suất: 0,45 tr.tấn/n


Đá vôi: 18

- Phương Nam

- Hà PhongTrữ lượng lớn.

Đã khảo sát: 12

C1+ C2: 2,1


15

2,1


CP TD và KT bổ xung: 3

-


Đang khai thác

Đất sét: 4,5

- Bãi Soi

- Quang HanhC1+ C2: 0,249

C1+ C2: 0,20,249

0,2 (Tổng số : 0,449)-

CPTD và KT bổ sung:4,5Đã được cấp

Đã được cấpPhụ gia: 2,4


CP TD và KT: 3


Xi măng Lam Thạch 2

Giai đoạn 2011 - 2015

Công suất: 0,45 tr.tấn/n


Đá vôi: 18

- Phương Nam

- Hà PhongTrữ lượng lớn.

Đã khảo sát: 12

C1+ C2: 2,1

CP TD và KT: 18
Đất sét: 4,5

- Bãi Soi

- Quang HanhC1+ C2: 0,249

C1+ C2: 0,2


CP TD và KT: 4,5
Phụ gia: 2,4


CP TD và KT: 2,4Tổng trữ lượng đề nghị

cấp phép GĐ: 2006 - 2010Đá vôi:

Cấp phép thăm dò: 3 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 95 triệu tấn

Đất sét:

Cấp phép thăm dò: 4,5 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 27,5 triệu tấn

Phụ gia:

Cấp phép thăm dò: 17,6 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 17,6 triệu tấn
Tổng trữ lượng đề nghị

cấp phép GĐ: 2011 - 2020Đá vôi:

Cấp phép thăm dò: 110 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 110 triệu tấn

Đất sét:

Cấp phép thăm dò: 4,5 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 27,5 triệu tấn

Phụ gia:

Cấp phép thăm dò: 8,4 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 8,4 triệu tấn

III. VÙNG TÂY BẮC
Tổng trữ lượng đề nghị

cấp phép tòan vùng

GĐ: 2006 - 2010

Đá vôi:

Cấp phép thăm dò: 92,2 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 92,2 triệu tấn

Đất sét:

Cấp phép thăm dò: 22,5 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 22,5 triệu tấn

Phụ gia:

Cấp phép thăm dò: 13,2 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 13,2 triệu tấn
Tổng trữ lượng đề nghị

cấp phép GĐ: 2011 - 2020

Đá vôi:

Cấp phép thăm dò: 0 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 36 triệu tấn

Đất sét:

Cấp phép thăm dò: 0 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 9 triệu tấn

Phụ gia:

Cấp phép thăm dò: 5 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 5 triệu tấn

Sơn laXi măng Sơn La

Giai đoạn đến 2010

Công suất: 0,9 tr.tấn/n


Đá vôi: 36

Nà Pát

B + C1+ C2: 115,13
CP TD & KT: 36

đang xin phép thăm dò

Đất sét: 9

Nà Pó

C2: 16
CP TD & KT: 9

đang xin phép thăm dò

Phụ gia: 5


CP TD và KT: 5Tổng trữ lượng đề nghị

cấp phép GĐ: 2006 - 2010Đá vôi:

Cấp phép thăm dò: 36 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 36 triệu tấn

Đất sét:

Cấp phép thăm dò: 9 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 9 triệu tấn

Phụ gia:

Cấp phép thăm dò: 5 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 5 triệu tấn

hoà bìnhXi măng X 18

Giai đoạn đến 2010

Công suất: 0,35 tr.tấn/n


Đá vôi: 14

Ngọc Lương, huyện Yên Thuỷ

10,8

2,55; TL còn lại: 1,8

CPTD và KT bổ xung:12,2

Đang khai thác

Đất sét: 3,5

Yên Trị - H. Yên Thuỷ;

Phú Lai - xã Đoàn Kết - H. Yên Thuỷ0,72

2,5


0,54

2,5


-

CP TD và KT: 2,5Đang khai thác

Phụ gia: 2


CP TD và KT: 2


Xi măng Sông Đà

Giai đoạn đến 2010

Công suất: 0,35 tr.tấn/n


Đá vôi: 14

Núi Quyền - Xã Tân Phong, Đông Phong - H. Cao Phong

P2: 30,24
CP TD và KT: 14

Đã xin cấp phép TD

Đất sét: 3,5

Phương Viên, xã Tân Thành, H Kim Bôi

C1+B: 11,34
CP TD và KT : 3,5

Đã xin cấp phép TD

Phụ gia: 2


CP TD và KT: 2


Xi măng Xuân Mai

Giai đoạn đến 2008

Công suất: 0,4 tr.tấn/n


Đá vôi: 16

Lộc Môn, xã Trung Sơn H. Lương SơnCP TD và KT: 16
Đất sét: 4

Phương Viên, xã Tân Thành, H. Kim Bôi

C1+B: 11,34
CP TD và KT : 4
Phụ gia: 2,2


CP TD và KT: 2,2


Xi măng Trung Sơn

Giai đoạn đến 2010

Công suất: 0,9 tr.tấn/n


Đá vôi: 36

Lộc Môn, xã Trung Sơn-H. Lương SơnCP khai thác: 36
Đất sét: 9

Phương Viên, xã Tân Thành, H. Kim BôiCP khai thác: 9
Phụ gia: 5


CP TD và KT: 5Tổng trữ lượng đề nghị

cấp phép GĐ: 2006 - 2010Đá vôi:

Cấp phép thăm dò: 44,2 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 42,2 triệu tấn

Đất sét:

Cấp phép thăm dò: 10 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 11,2 triệu tấn

Phụ gia:

Cấp phép thăm dò: 6,2 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 6,2 triệu tấn
Tổng trữ lượng đề nghị

cấp phép GĐ: 2011 - 2020Đá vôi:

Cấp phép thăm dò: 36 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 36 triệu tấn

Đất sét:

Cấp phép thăm dò: 9 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 9 triệu tấn

Phụ gia:

Cấp phép thăm dò: 5 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 5 triệu tấn

Каталог: Images -> Private
Images -> Lúa gạo Việt Nam Giới thiệu
Images -> Trung Tâm kt tc-đl-cl
Images -> ChuyêN ĐỀ ĐẠi số TỔ HỢP, XÁc suất kiến thức cơ bản Đại số tổ hợp
Images -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh dưƠng kim thế nguyên thủ TỤc phá SẢn các tổ chức tín dụng theo pháp luật việt nam
Images -> Review of Condor, Sun Grid Engine and pbs
Images -> -
Private -> THÔng tư CỦa bộ XÂy dựng số 16/2005/tt-bxd ngàY 13 tháng 10 NĂM 2005 HƯỚng dẫN ĐIỀu chỉnh dự toán chi phí XÂy dựng công trìNH
Private -> Thông tư của Bộ Tài chính số 134/2008/tt-btc ngày 31/12/2008 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam
Private -> BỘ XÂy dựng –––– Số: 05/2005/QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 3.57 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương