Số: 105/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 3.57 Mb.
trang4/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.57 Mb.
#94
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Đất sét: 3,5

Trại Chẹm xã Bạch Đằng -

H. Kinh Môn

CP khai thác : 3,5

đang khảo sát mỏ sét

Phụ gia: 2


CP TD và KT: 2Tổng trữ lượng đề nghị

cấp phép GĐ đến 2010Đá vôi:

Cấp phép thăm dò: 94 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 102 triệu tấn

Đất sét:

Cấp phép thăm dò: 7 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 24,5 triệu tấn

Phụ gia:

Cấp phép thăm dò: 29,7 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 29,7 triệu tấn

hà namXi măng Bút Sơn 1

Đang họat động

Công suất: 1,4 tr.tấn/n


Đá vôi: 56

Hồng Sơn

B + C1: 57,86

57,86 (còn lại 47,3)

CP TD và KT: 9

đang khai thác

Đất sét: 14

- Khả Phong I& II

- Ba SaoB + C1+ C2: 12,84

B + C1: 4,212,84 (còn lại 11,3)

4,2


-

đang khai thác

Phụ gia: 7,6

- Cao Silic

- Hà Trung

- Quặng sắt Thạch Thành
CP TD và KT: 7,6

đang khai thácXi măng Bút Sơn 2

Giai đoạn đến 2010

Công suất: 1,4 tr.tấn/n


Đá vôi: 56

Liên Sơn

C1: 158,4; C2: 148,6
CP TD và KT: 56

xin thăm dò mở rộng

Đất sét: 14

Ba Sao mở rộng

Sét Khe NonB + C1+ C2: 20,54

CP khai thác: 14


đã TD 1996 và xin thăm dò mở rộng

Phụ gia: 7,6

Đá BazanCP TD và KT: 7,6

muaXi măng Kiện Khê

Đang họat động

Công suất: 0,12 tr.tấn/n


Đá vôi: 5

- Đông Thung Đôn - TT Kiện Khê và xã Thanh Thuỷ – H. Thanh Liêm

82


-

CP khai thác: 5

(16 ha)


đang khai thác

Đất sét: 1,2

Thịnh Châu

20
CP TD và KT: 1,2

đang khai thác

Phụ gia: 0,72

Khe NonCP TD và KT: 0,7


Xi măng X77

Giai đoạn đến 2010

Công suất: 0,12 tr.tấn/n


Đá vôi: 5

Thung Đót

6

6

CP KT: 5

đang khai thác

Đất sét: 1,2

- Khả Phong

- Đồi Thị, Đồi Trắm - H.Kim BảngC1+ C2: 21,45

-


-

-

CP TD và KT: 1,2Đang khai thác

Đang xin CP TD và KTPhụ gia: 0,72


CP TD và KT: 0,7


Xi măng Thanh Liêm

Giai đoạn đến 2010

Công suất: 0,35 tr.tấn/n


Đá vôi: 14

Xã Thanh Nghị – H. Thanh Liêm

TL địa chất:

C2: 1004,9


CP khai thác: 14

Đang xin phép khai thác

Đất sét: 3,5

Khu I xã Liêm Sơn và khu II xã Thanh Tân – H. Thanh LiêmCP khai thác: 3,5

Đang xin phép khai thác

Phụ gia: 2


CP TD và KT: 2


Xi măng Hoàng Long

Giai đoạn đến 2010

Công suất: 0,35 tr.tấn/n


Đá vôi: 14

Xã Thanh Nghị, H. Thanh Liêm

Tài liệu địa chất

C2: 1004,9


CP khai thác: 14

đã thăm dò TL: C1: 27,28 triệu tấn và đang trình HĐĐGTL.

Đất sét: 3,5

Khe Non xã Thanh Tâm –

H. Thanh Liêm-
CP khai thác: 3,5

Đang xin phép khai thác

Phụ gia: 2


CP TD và KT: 2


Xi măng Vinashin

Giai đoạn 2010 - 2011

Công suất: 0,9 tr. tấn/n


Đá vôi: 36

Tây thôn Nam Công, H .Thanh Liêm.

P: 27,2
CP TD và KT: 36

BXD đề nghị bổ sung

Đất sét: 9

- Mỏ Khe Non, núi Phượng,

H. Thanh Liêm.P: 140,12
CP TD và KT: 9

Phụ gia: 5

- Puzolan Long Khê

P: 32,4
CP TD và KT: 5Xi măng Hòa Phát (d/c1)

Giai đoạn: 2010 - 2011

Công suất: 0,9 tr. tấn/n


Đá vôi: 36

- Mỏ T3, T9, Thanh Nghị

P: 82
CP TD và KT: 36

BXD đề nghị bổ sung

Đất sét: 9

- T49 - T51 Khe Non -

Huyện Thanh LiêmP:100,766
CP TD và KT: 9

Phụ gia: 5,0

- Puzolan Long Khê

P: 32,4CP TD và KT: 5,0Xi măng CaViCo - Phi

Giai đoạn: 2011-2013

Công suất: 1 tr. tấn/n


Đá vôi: 40

- T35, T28, Thanh Nghị

P: 369,0
CP TD và KT: 40

Đã được BXD thay thế dự án XM Bạch Đằng

Đất sét: 10

- T56, T57 Khe Non - Huyện Thanh LiêmCP TD và KT: 10

Phụ gia: 5,4

- Puzolan Long Khê

P: 32,4
CP TD và KT: 5,4Công ty cổ phần gạch ngói

Sông Chanh (XM Tràng An) .

Giai đoạn: 2011-2013

Công suất: 0,7 tr. tấn/nĐã vôi: 28

- T35, T36, Thanh Nghị

P: 369
CP TD và KT: 28

Đã được bổ sung vào QH XM


Đất sét: 7

- Khe Non, xóm Suối Ngang

P: 140,12
CP TD và KT: 7

Phụ gia: 4

- Puzolan Long Khê

P: 32,4
CP TD và KT: 4
Tổng trữ lượng đề nghị

cấp phép GĐ đến 2010
Đá vôi:

Cấp phép thăm dò: 205triệu tấn

Cấp phép khai thác: 103 triệu tấn

Đất sét:

Cấp phép thăm dò: 37,4 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 23,4 triệu tấn

Phụ gia:

Cấp phép thăm dò: 40,2 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 20,64 triệu tấn
Tổng trữ lượng đề nghị

Cấp phép GĐ: 2011 - 2020Đá vôi:

Đã cấp phép thăm dò giai đọan trước

Cấp phép khai thác: 140 triệu tấn

Đất sét:

Đã cấp phép thăm dò giai đọan trước

Cấp phép khai thác: 35 triệu tấn

Phụ gia:

Đã cấp phép thăm dò giai đọan trước

Cấp phép khai thác: 19,4 triệu tấn

ninh bìnhXi măng Tam Điệp

Giai đoạn đến 2010

Công suất: 1,4 tr. tấn/n


Đá vôi: 56

Hang Nước (Quyền Cây)

B + C1+ C2: 200

200
Đang khai thác

Đất sét: 14

Quyền Cây

25

22
Đang khai thác

Phụ gia: 7,6


CP TD và KT: 7,6


Xi măng Hệ Dưỡng 1

Giai đoạn: 2011-2013

Công suất:1,8 tr. tấn/năm


Đá vôi: 72

Côi Khê xã Ninh Hải – H. Hoa Lư

Mả Vối xã Ninh Vân – H. Hoa Lư14

86

CP TD và KT: 72

UBND dư kiến cấp TD 100 ha (204 tr.tấn)

Đất sét: 18

Đồi Giàng - xã Quảng Lạc – H. Nho Quan; xã Yên Sơn – TX Tam Điệp

78
CP TD và KT: 18

UBND dư kiến cấp TD 60 ha (78 triệu tấn)

Phụ gia: 10

Xỷ Pyrit Lâm ThaoCP TD và KT: 10


Xi măng Hệ Dưỡng 2

Giai đoạn: 2011-2013

Công suất: 1,8 tr.tấn/n


Đá vôi: 72

Côi Khê xã Ninh Hải – H. Hoa Lư

Mả Vối xã Ninh Vân – H. Hoa Lư14

86

CP TD và KT: 72

UBND dư kiến cấp TD 100 ha (204 tr.tấn)

Đất sét: 18

Đồi Giàng - xã Quảng Lạc – H. Nho Quan; xã Yên Sơn – TX Tam Điệp

78
CP TD và KT: 18

UBND dư kiến cấp TD 60 ha (78 triệu tấn)

Phụ gia: 10


CP TD và KT: 10


Xi măng VinaKansai 1

Giai đoạn 1 đến 2007

Công suất: 0,9 tr. tấn


Đá vôi: 36

Mỏ đá Gia Hoà, Gia Thanh –

H. Gia Viễn (174 ha)195
CP KT: 36

UBND tỉnh đã QH khu nguyên liệu 174 ha

Đất sét: 9

Đồi Tế Mỹ - Xã Gia Vượng, Gia Hoà - H. Gia Viễn (59 ha)

25,2
CP KT: 9

UBND tỉnh đã quy hoạch khu thăm dò nguyên liệu

Phụ gia: 5

Xỷ Pyrit Lâm ThaoCP TD và KT: 5


Xi măng VinaKansai 2

Giai đoạn đến 2010

GĐ 2 đến 2008:

1,8 tr. tấm/năm
Đá vôi: 72

Mỏ đá Gia Hoà, Gia Thanh –

H. Gia Viễn (174 ha)P: 195
CP TD và KT: 72

UBND tỉnh đã QH khu nguyên liệu

Đất sét: 18

- Đồi Giàng, Quảng Lạc - H. Nho Quan

90
CP TD và KT: 18

UBND tỉnh đã quy hoạch khu nguyên liệu

Phụ gia: 10


CP TD và KT: 10


Xi măng Hướng Dương

Giai đoạn đến 2007

Công suất: 0,9 tr.tấn/n


Đá vôi: 36

- Mỏ Đồng Giao P. Nam Sơn –

TX Tam Điệp (24,23 ha)

- Phía Nam Hang Nước II , Xã Quang Sơn, TX Tam Điệp (33 ha)


-

CP khai thác: 36


UBND tỉnh đã quy hoạch khu nguyên liệu.

Đất sét: 9

Trà Tu - xã Đông Sơn - TX. Tam Điệp (25 ha)

25

CP khai thác: 9

-


UBND tỉnh đã quy hoạch khu nguyên liệu

Phụ gia: 5


CP TD và KT: 5


Xi măng Hướng Dương 2

Giai đoạn: 2011 - 2013

Công suất: 0,9 tr.tấn/n


Đá vôi: 36

- Mỏ Đồng Giao - phường Nam Sơn - TX. Tam Điệp (24,23 ha)

Phía Nam Hang Nước (Quyền Cây) (33 ha), X. Quang Sơn,Tam Điệp33,3 ha

24,23 ha

CP TD và KT: 36


UBND tỉnh đã quy hoạch khu nguyên liệu .

Đất sét: 9

Trà Tu - xã Đông Sơn - TX Tam Điệp (25 ha)

25

CP TD và KT: 9

-


UBND tỉnh đã quy hoạch khu nguyên liệu

Phụ gia: 5


CP TD và KT: 5


Xi măng Phú Sơn

Giai đoạn đến 2008:

CS: 1,2 triệu tấn


Đá vôi: 48

dãy núi Lạc Vân Gia Tường, Phú Sơn – H. Nho Quan (117 ha)

P: 180
CP TD và KT: 48

UBND tỉnh đã quy hoạch khu nguyên liệu

Đất sét: 12

Đồi Ngọc, Đầm Đùn xã Thạch Bình, H. Nho Quan (42 ha); Đồi Dẻ xã Xích Thổ - H. Nho Quan (28 ha).

ước 42 triệu tấn


CP TD và KT: 12


UBND tỉnh đã quy hoạch khu nguyên liệu

Phụ gia: 6,48


CP TD và KT: 6,48


Xi măng Duyên Hà 1

Giai đoạn đến 2007

Công suất: 0,54 tr.tấn/n


Đá vôi: 22

Núi Mả Vối (Ninh Vân, H Hoa Lư) (40,61ha)CP khai thác: 22

UBND tỉnh đã quy hoạch khu nguyên liệu

Đất sét: 5,4

Đồi Giàng - xã Quảng Lạc –

H. Nho Quan; xã Yên Sơn – TX Tam Điệp (30 ha)25
CP khai thác: 5,4

UBND tỉnh đã quy hoạch khu nguyên liệu

Phụ gia: 3

Xỷ Pyrit Lâm Thao.CP TD và KT: 3


Xi măng Duyên Hà 2

Giai đoạn đến 2010

Công suất: 1,8 tr.tấn/n


Đá vôi: 72

Núi Mả Vối (Ninh Vân, H Hoa Lư) (40,61ha);CP TD và KT: 72

UBND tỉnh đã quy hoạch khu nguyên liệu

Đất sét: 18

Đồi Giàng - xã Quảng Lạc –

H. Nho Quan; xã Yên Sơn – TX Tam Điệp (30 ha)25
CP TD và KT: 18

UBND tỉnh đã quy hoạch khu nguyên liệu

Phụ gia: 10


CP TD và KT: 10Tổng trữ lượng đề nghị

cấp phép GĐ 2006 - 2010Đá vôi:

Cấp phép thăm dò: 264 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 286 triệu tấn

Đất sét:

Cấp phép thăm dò: 66 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 71,4 triệu tấn

Phụ gia:

Cấp phép thăm dò: 51,1 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 47,1 triệu tấn
Tổng trữ lượng đề nghị

Cấp phép

Giai đoạn: 2011 - 2020


Đá vôi:

Cấp phép thăm dò: 108 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 180 triệu tấn

Đất sét:

Cấp phép thăm dò: 27 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 45 triệu tấn

Phụ gia:

Cấp phép thăm dò: 15 triệu tấn

Cấp phép khai thác: 25 triệu tấn


Каталог: Images -> Private
Images -> Lúa gạo Việt Nam Giới thiệu
Images -> Trung Tâm kt tc-đl-cl
Images -> ChuyêN ĐỀ ĐẠi số TỔ HỢP, XÁc suất kiến thức cơ bản Đại số tổ hợp
Images -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh dưƠng kim thế nguyên thủ TỤc phá SẢn các tổ chức tín dụng theo pháp luật việt nam
Images -> Review of Condor, Sun Grid Engine and pbs
Images -> -
Private -> THÔng tư CỦa bộ XÂy dựng số 16/2005/tt-bxd ngàY 13 tháng 10 NĂM 2005 HƯỚng dẫN ĐIỀu chỉnh dự toán chi phí XÂy dựng công trìNH
Private -> Thông tư của Bộ Tài chính số 134/2008/tt-btc ngày 31/12/2008 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam
Private -> BỘ XÂy dựng –––– Số: 05/2005/QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 3.57 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương