Số: 105/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 3.57 Mb.
trang27/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.57 Mb.
#94
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
2

Tân Lâm

Xã Cam Nghĩa – H. Cam Lộ

- Kinh độ: 1060 56’10

- Vĩ độ: 160 4553SiO2: 35,5; Al2O3: 24,12;

Fe2O3: 21P : 8

Bazan3

Dốc Miếu

Xã Do Phong – H. Do Linh

- Kinh độ: 107004’30;

- Vĩ độ:160 5710Độ hút vôi: 125 -190 mg/g

15,56

Bazan4

Tây Do Linh

Xã Do Hòa, Do Sơn, Do Bình – H. Do Linh

- Kinh độ:107000’ 00-107010’ 00 

Vĩ độ: 160 5343” ­­-160 5730Độ hút vôi: 39 mg/g

P: 2

P: 50


Bazan bọt

Bazan đặc

5

Cùa

Xã Cam Nghĩa – H. Cam Lộ

Kinh độ:106057’00; Vĩ độ:1604553

Độ hút vôi; 63,77 - 65,51 mg/g

P: 3

Bazan6

Cam Nghĩa

H. Cam Lộ4,57 ( tổng 6,57 đã

QH thăm dò 2)Puzolan7

Vĩnh Linh

Xã Vĩnh Hòa –H. Vĩnh Linh

- Kinh độ : 107o 03’45”

- Vĩ độ: 17o 03’ 30”SiO2: 32,4 -36,2 ; Al2O3: 26,03 -27,96

P: 34

Puzolan8

TháI Hòa

Xã Vĩnh Hiền, Vĩnh Thạch – H. Vĩnh Linh

- Kinh độ: 107o05’02’’;

- Vĩ độ: 17o03’02”Độ hút vôI 60,35 - 89,65 mg/g

P: 34

Puzolan9

Làng Cầu

H. Nghĩa Đàn
Tỷ lệ độ rỗng 65%; SiO2 : 43,4; Al2O3: 11,04; Fe2O3: 15,14

điểm khong sản

Ba zan bọtthừa thiên huế

4 mỏ Puzolan; trữ lượng: 240,8 triệu tấn1

Hữu Ngạn S. Ô Lâu

Bình Điền

Khe Mạ

Pa Hy, Hồng HạH. Phong Điền

Xã Bình Điền - H. Hương Trà.

H. Phong Điền

H. A Lưới.

240,8 ( tổng P1: 256,5 đã QH thăm dò 15,2)

PuzolanVùng NAM TRUNG Bộ

1 mỏ Puzolan; chưa xác định trữ lượng; 1 mỏ Bazan; trữ lượng: 73 triệu tấnquảng nam

1 mỏ Puzolan ; 1 mỏ Bazan; trữ lượng: 73 triệu tấn1

Phường Rãnh

Xã Quế Lộc - H. Quế Sơn

-

Bazan, TP gồm sét vôi chứa manhê và phốt pho; CaO: 22,4; MgO: 6 - 11,4; SiO2: 28 - 50.

P: 73

Bazan2

Quế Tân

Xã Quế Tân - H. Quế Sơn

-

Puzolan phong hoá từ các đá phiến xerixit, phiến amfibol

Mỏ có triển vọng

PuzolanVùng TÂY NGUYÊN

1 mỏ Puzolan; chưa xác định trữ lượnggia lai

1 mỏ Puzolan chưa xác định trữ lượng1

Dờ Thụng

Xã Bờ Ngoong- Huyện Chư Sê

Kinh độ: 108007'20"; Vĩ độ: 13047'40"
điểm khoỏng sản

PuzolanVùng ĐÔNG NAM Bộ

28 mỏ Puzolan; trữ lượng: 443 triệu tấn; trong đó 7 mỏ chưa xác định

10 mỏ Laterit: 257 triệu tấn; 3 mỏ bazan: 9,6 triệu tấn trong đó 2 mỏ chưa xác định trữ lượngNinh Thuận


Bình Phước

4 mỏ Puzolan; trữ lượng 56 triệu tấn; 5 mỏ Laterit: 254,6 triệu tấn


Lộc Hưng

Xã Lộc Hưng - H. Lộc Ninh

- Kinh độ : 10603420;

- Vĩ độ: 1104911SiO2: 49,58; Al2O3: 15,60; Fe2O3: 11,96;

P: 15

Puzolan
2

Chum Ri

Xã An Khương - H. Bình Long

- Kinh độ : 10604123;

- Vĩ độ: 1104336SiO2: 46,38; Al2O3: 15,13; Fe2O3: 5,22; độ hút vôi: 93,8mg CaO/g phụ gia

P2 : 3,6

Puzolan
3

Thanh Lương

Xã Thanh Lương - H. Bình Long

-

SiO2: 46,26; Al2O3: 13,8; Fe2O3: 3,55; độ hút vôi: 92,15 - 86,24 mg CaO/g phụ gia

15

Puzolan
4

Phu Miêng

Xã Thanh An - H. Bình Long

- Kinh độ : 10604100;

- Vĩ độ: 1104530độ hút vôi: 76,44 - 78,4 mg CaO/g phụ gia

Mỏ lớn. Tài nguyên dự báo cấp P2 là 22,5

Puzolan
5

Tây Bình Phú

Xã An Phú, huyện Bình Long

- Kinh độ : 1060 31'40'';

- Vĩ độ: 11039' 30''SiO2 : 22,32; Al2O3 : 12,25; Fe2O3 : 50,53; FeO : 0,29

P: 6

Laterit

6

Tà Thiết

Xã Lộc Thành - H. Lộc Ninh

- Kinh độ : 1060 2641

- Vĩ độ: 110 4421.SiO2: 38,5; Al2O3: 2,6; Fe2O3: 37,5;

55,6 (Tổng là 77,606

đã QH thăm dò 22)Laterit

7

An Phú

Xã An Phú, huyện Bình LongP: 66

Laterit
8

Bàu Vàng - Bàu Dụn

Xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành

- Kinh độ : 106043'00”;

- Vĩ độ: 11030'06''SiO2 : 19,28; Al2O3 : 13,88; Fe2O3 : 52,60; FeO: 0,35;

P2 : 36 triệu m3

(90 triệu tấn)Laterit

9

Đồng Cọp

Xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú

- Kinh độ : 106050'00'';

- Vĩ độ: 11026'20''SiO2 : 15,08; Al2O3 : 16,24; Fe2O3 : 54,36; FeO: 0,22

P2 : 15

Laterit

Tây Ninh

5 mỏ Laterit; chưa xác định trữ lượng
1

Minh Hoà

Xã Minh Hoà, huyện Dầu Tiếng.

- Kinh độ: 106029'20'';

- Vĩ độ: 11027'50''Laterit thành tạo từ trầm tớch

cỏt bột sột phong hoỏMỏ nhỏ.

Laterit

2

Dầu Tiếng


Xã Định An, huyện Dầu Tiếng.

- Kinh độ : 106021'37'';

- Vĩ độ: 11019'16''
Laterit thành tạo từ cỏt bột sột bị phong hoỏ gắn kết thành khối vững chắc, dày 2 m

Mỏ nhỏ.

Laterit

3

Đông Bến Cát

Thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát

- Kinh độ : 106036'50'';

- Vĩ độ: 11008'42''
Laterit bị kết vón bởi oxyt sắt rắn chắc, bề dày lớp cát laterit hoá từ 1 đến 3,9 m..

Mỏ nhỏ, trữ lượng cấp C2 : 0,7 triệu m3.

(0,98 triệu tấn)Laterit

4

Chánh Hiệp


Xã Hiệp Thành, Thị xã Thủ Dầu Một.


- Kinh độ: 106039'39''

- Vĩ độ: 10059'00''Laterit phân bố thành đới kết tảng không liên tục, dày 0,5 - 1,5 m

Điểm khoáng sản


Laterit

5

Ấp Thanh Bình


Xã Bỡnh Nhõm, huyện Thuận An.


- Kinh độ: 106042'18'';

- Vĩ độ: 10057'04''
Laterit thành tạo từ cỏt bột bị laterit hoá, gắn kết rắn chắc. Bề dày laterit 2 - 3 m.

Điểm khoáng sản

Laterit

Đồng Nai

24 mỏ Puzolan : 387 triệu tấn; trong đó 7 mỏ Puzolan chưa xác định trữ lượng
1

Đỉnh 396

H. Long Khánh80

Puzolan
2

Suối Lé

Xã Xuân Bảo - H. Cẩm Mỹ

- Kinh độ:107°16’00”;

- Vĩ độ: 10°51’35”


Chưa xác định

Puzolan
3

Đồi Nhơn Nghĩa

H. Long Khánh3

Puzolan
4

Cẩm Tiên

H. Long Khánh10,3

Puzolan
5

Núi Con Rắn

H. Long Khánh10

Puzolan
6

Đông Nam Cây Gáo

H. Thống Nhất
Độ hút vôi: 82 - 87 mg CaO/g phụ gia (PG)

20

Puzolan
7

Bàu Hàm 1

H. Thống Nhất20

Puzolan
8

Thanh Sơn 1

Xã Thanh Sơn - H. Định Quán

- Kinh độ: 107°18’47”;

- Vĩ độ: 11°18’06”Độ hút vôi: 91 mg CaO/g phụ gia

15

Puzolan
9

Thanh Sơn 2

H. Định Quán
Độ hút vôi: 70 mg CaO/g PG

35

Puzolan
10

Thanh Sơn 3

H. Định Quán
Độ hút vôi: 61 mg CaO/g PG

10

Puzolan
11

Thanh Sơn 4

H. Định Quán
Độ hút vôi: 102,72 mg CaO/g PG

20

Puzolan
12

Phú Lợi

Xã Phú Lợi - H. Định Quán

- Kinh độ: 107°24’02”;

- Vĩ độ: 11°13’23”


chưa xác định

Puzolan
13

Phú Hoa

H. Định Quán
Độ hút vôi: 70,28 mg CaO/g PG

30

Puzolan
14

Pấu Ngọc

Xã Ngọc Định - H. Định Quán

- Kinh độ: 107°18’05”;

- Vĩ độ: 11°13’20”


Chưa xác định

Puzolan
15

Phú Hoà

H. Định QuánChưa xác định

Puzolan
16

Tây Núi Gia

H. Định QuánChưa xác định

Puzolan
17

Phú Hiệp

H. Định Quán3

Puzolan
18

Núi Tràm

H. Định Quán
Độ hút vôi: 52,9 - 85,2 mg CaO/g PG

18

Puzolan
19

Tây Bắc Cây Gáo

H. Vĩnh Cửu
Độ hút vôi: 74 mg CaO/g PG

3

Puzolan
20

Vĩnh Tân

Xã Vĩnh Tân - H. Vĩnh Cửu

- Kinh độ: 107°01’00”;

- Vĩ độ: 11°02’50”Độ hút vôi: 82 - 87 mg CaO/g PG

A + B + C1+ C2 : 55,123

Puzolan
21

Phú Thịnh

Xã Phú Thịnh - H. Tân Phú

- Kinh độ: 107°22’06”;

- Vĩ độ: 11°19’11”Độ hút vôi: 91 mg CaO/1g PG

Chưa xác định

Puzolan
22

Phú Lập

Xã Phú Lập - H. Tân Phú

- Kinh độ: 107°24’47”;

- Vĩ độ: 11°21’27”Độ hút vôi: TB 70 mg CaO/1g PG

Điểm khoáng sản

Puzolan
23

Sông Trầu

Xã Sông Trầu - H. Trảng Bom

- Kinh độ: 107°03'14";

- Vĩ độ: 10°59'54"Độ hút vôi: từ 68,2 - 103,2 mg CaO/1g PG

( 2,4 triệu tấn)

Puzolan
24

Soklu

Xã Quang Trung - H. Thống Nhất

- Kinh độ: 107°08'15";

- Vĩ độ: 10°59'37"Độ hút vôi 60 - 100 mg CaO/1g PG;

( 22,4 triệu tấn)

Puzolan
bà rịa - Vũng tàu

3 mỏ Bazan; chưa xác định trữ lượng; 1 mỏ Bazan : 9,6 triệu tấn; 1 mỏ Laterit 2,5 triệu tấn
1

Giao Ninh

Xã Bình Trung - H. Châu ĐứcChưa xác định

Bazan bọt
2

Núi Nhan

Xã Ngãi Giao - H. Châu Đức
Độ hút vôi: 58,98 - 63,9 mg CaO/g phụ gia

Chưa xác định

Bazan bọt
3

Núi Thơm

Xã Long Tân - H. Long Đất


- Kinh độ: 107°16’19”;

- Vĩ độ: 10°33’25”


9,6 (12,18 tr. tấn đã QH thăm dò 2,4 )

Bazan bọt

(đang khai thác)


4

Suối Đá

Xã Bưng Riềng - H. Xuyên Mộc
Laterit tạo thành do quá trình rửa trôi từ đá bazan và tích tụ lạI

2 - 2,5

LateritКаталог: Images -> Private
Images -> Lúa gạo Việt Nam Giới thiệu
Images -> Trung Tâm kt tc-đl-cl
Images -> ChuyêN ĐỀ ĐẠi số TỔ HỢP, XÁc suất kiến thức cơ bản Đại số tổ hợp
Images -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh dưƠng kim thế nguyên thủ TỤc phá SẢn các tổ chức tín dụng theo pháp luật việt nam
Images -> Review of Condor, Sun Grid Engine and pbs
Images -> -
Private -> THÔng tư CỦa bộ XÂy dựng số 16/2005/tt-bxd ngàY 13 tháng 10 NĂM 2005 HƯỚng dẫN ĐIỀu chỉnh dự toán chi phí XÂy dựng công trìNH
Private -> Thông tư của Bộ Tài chính số 134/2008/tt-btc ngày 31/12/2008 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam
Private -> BỘ XÂy dựng –––– Số: 05/2005/QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 3.57 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương